Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
ROIDno-2020-2812
Hankinnan nimi
Kiinteistönvälityspalvelut
Päätöspäivämäärä
14.9.2020
Hankintayksikkö
Rovaniemen kaupunki
Valitut toimittajat

Op Koti Lappi Oy

Hankinnan tyyppi
Pienhankinta
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Rovaniemen kaupungin Tilapalvelukeskus on pyytänyt tarjouksia kiinteistönvälityspalveluista. HANKINNAN SOPIMUSKAUSI JA OPTIO Hankinnan sopimuskausi on 15.9.2020-31.3.2021. Sopimus syntyy, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sen. ILMOITUS- JA HANKINTAMENETTELY Hankintaan sovelletaan Rovaniemen kaupunkikonsernin pienhankintaohjeita. Hankinta kilpailutettiin rajoitettua hankintamenettelyä käyttäen. TARJOAJIEN SOVELTUVUUS Tarjousten käsittelyn ensimmäisessä vaiheessa tarjoajien tuli täyttää kaikki tarjouspyynnössä kelpoisuudelle asetetut vaatimukset tullakseen hyväksytyksi tarjousten käsittelyn seuraavaan vaiheeseen. Tarjoajat vakuuttivat täyttävänsä kaikki lakisääteiset, yhteiskunnalliset ja taloudelliset kelpoisuudelle asetetut vaatimukset. Tilaaja selvittää voittaneelta tarjoajalta pyydetyt selvitykset ja todistukset ennen sopimuksen allekirjoittamista. TARJOUSTEN TARJOUSPYYNNÖN MUKAISUUDEN TARKASTAMINEN Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistamisessa todettiin, että tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.