Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
288169
Hankinnan nimi
Sähkötekniset korjaus- ja kunnossapitopalvelut Helsingin kaupungin asunnot Oy:n lännen alue
Päätöspäivämäärä
16.9.2020
Hankintayksikkö
Helsingin kaupungin asunnot Oy
Valitut toimittajat

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n lännen alueen sähköteknisten korjaus- ja kunnossapitopalveluiden puitesopimuskumppaneiksi valitaan: Sähköpartio Oy Consti Talotekniikka Oy

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Hankinnan kohteena on sähkötekniset korjaus- ja kunnossapitotyöt. (Sähkö-, tele-, antenni-, tietoverkkojärjestelmät) Hankintasopimukset tehdään kahden kokonaistaloudellisesti edullisimman ja hankinnalle asetettujen kriteerien parhaiten täyttävien tarjoajien kanssa. (= saa parhaimmat pisteet kilpailutuksessa). Palveluiden tuntihinnat ja tarvikkeiden hintataso. (max. 100 pistettä) Hankinnalle on asetettu ympäristökriteeriksi työajoneuvojen vähäpäästöisyys. (max. 5 pistettä) Hankittavien palveluiden sopimuskauden arvoa ei voida tarkasti määritellä vaan todellinen arvo määräytyy kiinteistöissä kulloinkin tarvittavien korjauksien- ja kunnossapito tarpeiden mukaisesti. Työtilausten käsittelyyn käytetään sähköistä vikailmoitusjärjestelmää (Esim. FIMX / Tampuuri), jonka kautta palveluntuottaja ottaa vastaan työtilaukset, raportoi tehdyt työt ja sen kautta toteutetaan jatkuvaa palvelutason arviointia. Palveluntuottajaa kannustetaan ylläpitämään laadukasta palveluntuotantoa tilaajan harkinnanvaraisella kannustimella, joka tukee työnjohdon toimintaa. Tilaaja tulee tarvittaessa käyttämään suuremmissa töissä ulkopuolista valvojaa työn laadun varmistamiseksi. Palveluntuottajan tulee varmistaa omaa työn laatua työnjohtajan suorittamalla omavalvonnalla sekä dokumentoimalla sähköisiin järjestelmiin pöytäkirjat, mittaustulokset sekä muut dokumentit.