Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
81455
Hankinnan nimi
Kulunhallintajärjestelmä
Päätöspäivämäärä
1.10.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Valitut toimittajat

Stanley Security Oy

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Lisätietoa

Kulunhallintajärjestelmä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle tarjouspyynnön 81455 mukaisesti. Alkuperäinen hankintailmoitus on julkaistu HILMA:ssa 16.8.2020 ja viimeinen korjausilmoitus on julkaistu 16.8.2020. Hankinnan kohteena on yhden toimittajan puitejärjestely, joka mahdollistaa joustavan, tarpeen mukaisen kulunhallintajärjestelmien hankinnan PPSHP:n eri tarpeisiin sekä näihin liittyvien käyttöönoton ja käytön aikaisten palveluiden hankinnan. Tarjouspyynnössä edellytettiin hinnoittelemaan rakenteilla olevan OYS kantasairaalan A- ja B-rakennusvaiheet, joista tarjousten vertailuhinta muodostui. Puitesopimuksen alaisia laitteistoja voivat kilpailutuksen ehdoin hankkia PPSHP:n kiinteistöihin myös niiden urakoitsijat. Sopimuksen toteutuva arvo on siten riippuvainen kyseisten puitesopimusten asennusten volyymistä. Sopimuksessa ei ole vähimmäisostovelvoitetta.