Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
310056
Hankinnan nimi
Karsikon koulun rakentaminen, Elementtisuunnittelu
Päätöspäivämäärä
2.10.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Sweco Rakennetekniikka Oy

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Karsikon koulun rakentamisen elementtisuunnittelun hankinnan. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta. Tarjouspyynnössä ilmoitetun hankinnan kokonaisarvon (780000 euroa alv 0%) laskennassa on otettu huomioon kaikkien kuuden kilpailutuksen arvioitu arvo yhteensä. Suunnittelutyöt on jaettu seuraavasti kuuteen eri tarjouspyyntöön; arkkitehti-, rakenne-, elementti-, LVI-, sähkö- ja RAU-suunnittelu sekä TerveTalo -konsultti. Muita valittavia suunnittelualoja hankkeessa ovat kustannussuunnittelu, mahdollinen akustiikkasuunnittelu sekä palotekninen suunnittelu ja pohjarakenteiden suunnittelu.