Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
312449
Hankinnan nimi
Pienten sähkötöiden puitesopimuskumppani 11/2020 - 10/2024
Päätöspäivämäärä
30.9.2020
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Valitut toimittajat

Are Oy - KUUSISALO OY - Oulun Sähkö- ja Teletekniikka Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Rakennusurakka
Lisätietoa

Siikajoen kunta pyytää tarjouksia pienten sähkötöiden puitesopimuksista. .Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset on lähetettävä 17.9.2020 klo 12.00 mennessä. Kysymykset tulee lähettää Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista. Samasta paikasta löytyvät myös kysymyksiin annetut vastaukset viimeistään 18.9.2020 klo 15.00 mennessä. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun turvaamiseksi muulla tavoin esitettyihin kysymyksiin ei vastata. Mikäli tarjoaja huomaa tarjouspyynnössä epäselvyyksiä tai ristiriitoja tai jokin tarjouspyynnössä esitetty asia on tulkinnanvarainen, tarjoajan velvollisuus on tuoda asia esille toimittamalla tarkentava kysymys. Tarjoajan tulee tutustua annettuihin vastauksiin sekä käyttää hyväkseen mahdollisia täsmennettyjä tietoja tarjousta antaessaan. Tarjoukset on toimitettava viimeistään 21.9.2020 klo 12.00. Tarjoukset on lähetettävä sähköisesti Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista osoitteesta https://tarjouspalvelu.fi/raahe