Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
281228
Hankinnan nimi
Päihdehuollon ostopalvelut, Siun sote
Päätöspäivämäärä
12.10.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

A-klinikka Oy - 1. Laitosvieroitushoito päihdevieroitusoireiden hoitamiseksi ja päihdekierteen katkaisemiseksi Botnia 24 h Oy - 1. Laitosvieroitushoito päihdevieroitusoireiden hoitamiseksi ja päihdekierteen katkaisemiseksi Helppi RY - 3. Päihdelaitoskuntoutus, perustaso Hoitokoti Kangaskartano Oy - 2. Päihdelaitoskuntoutus, vaativa taso - 3. Päihdelaitoskuntoutus, perustaso Hoitokoti Tuhkimo Oy - 3. Päihdelaitoskuntoutus, perustaso KostamoKoti Oy - 2. Päihdelaitoskuntoutus, vaativa taso - 3. Päihdelaitoskuntoutus, perustaso Koutakoti Oy - 2. Päihdelaitoskuntoutus, vaativa taso - 3. Päihdelaitoskuntoutus, perustaso Mikkeli-yhteisö VAK ry - 3. Päihdelaitoskuntoutus, perustaso Tervassalon päihdeklinikka Oy - 1. Laitosvieroitushoito päihdevieroitusoireiden hoitamiseksi ja päihdekierteen katkaisemiseksi - 2. Päihdelaitoskuntoutus, vaativa taso - 3. Päihdelaitoskuntoutus, perustaso Toipumo - 3. Päihdelaitoskuntoutus, perustaso

Hankinnan tyyppi
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti päihdehuollon ostopalvelujen hankinnan Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän Siun soten alueen asiakkaille sopimuskaudelle 1.11.2020 - 31.10.2022 ja optiona 1 + 1 vuodelle. Sopimus jatkuu 1 + 1 vuodella ajalle 1.11.2022 - 31.10.2023 ja 1.11.2023 - 31.10.2024 ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden tai ensimmäisen optiokauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimus-/optiokauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Hankinta on jaettu kolmeen osa-alueeseen: 1. Laitosvieroitushoito 2. Päihdelaitoskuntoutus, vaativa taso 3. Päihdelaitoskuntoutus, perustaso Kuhunkin osa-alueeseen valitaan kaikki osa-alueeseen tarjonneet palveluntuottajat, jotka täyttävät hankinnan soveltuvuusvaatimukset ja osa-alueen vähimmäisvaatimukset. Sopimuskaudella palvelu hankitaan valituilta palveluntuottajilta seuraavan toimintamallin mukaisesti: Tilaaja määrittää asiakkaan hoito- ja palvelutarpeen arvion perusteella palveluluokan (osa-alueen), josta asiakkaan palvelu hankitaan. Asiakkaan palveluntuottajaksi valitaan valitun osa-alueen tarjousvertailun perusteella syntyneessä etusijajärjestyksessä ensimmäinen asiakkaan tarpeita vastaava, asiakkaalle soveltuva palveluntuottaja. Tätä arvioidaan tarjouksessa palveluntuottajasta saatujen tietojen, kuten palveluntuottajan hoito-ohjelman perusteella. Palveluntuottajan valintaan asiakkaalle vaikuttavat myös palveluntuottajan mahdollinen profiloituminen asiakkaiden sukupuolen, iän ja perhesuhteiden huomioimisen suhteen sekä yksikön sijainti. Palveluntuottajan valinnassa asiakkaalle huomioidaan myös sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeudesta annetun lain (812/2000) 8 §:n mukainen asiakkaan itsemääräämisoikeus sekä potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (785/1992) 6 §:n mukainen potilaan itsemääräämisoikeus. Laitosvieroitushoidon osa-alueessa (osa-alue 1) ja vaativan tason päihdelaitoskuntoutuksen osa-alueessa (osa-alue 2) tarjousvertailun perusteella syntyvä järjestys muodostuu hoitovuorokauden hinnan perusteella. Palveluiden laatu toteutuu palveluille asetetuilla laadun vähimmäisvaatimuksilla, jotka jokaisen palveluntuottajan on täytettävä. Laadun vähimmäisvaatimuksia ovat muun muassa henkilöstömitoituksen vähimmäisvaatimus, henkilöstön osaamiselle asetetut vaatimukset sekä palveluun liittyvien lääkäripalveluiden järjestäminen asiakkaille. Perustason päihdelaitoskuntoutuksen osa-alueessa (osa-alue 3) tarjousvertailun perusteella syntyvä järjestys muodostuu hoitovuorokauden hinnan (max 80 pistettä) ja laatuvertailun (yhteensä max 20 pistettä) perusteella. Laadun vähimmäisvaatimusten lisäksi päihdelaitoskuntoutuksen perustason palveluille on siis asetettu laadullisia vertailuperusteita, jotka eivät ole vähimmäisvaatimuksia, mutta joiden täyttämisellä on vaikutusta tarjousvertailun perusteella syntyvään järjestykseen.