Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
ROIDno-2020-3219
Hankinnan nimi
Kertakäyttöiset suu-nenäsuojaimet
Päätöspäivämäärä
19.10.2020
Hankintayksikkö
Rovaniemen kaupunki
Valitut toimittajat

Hankinnan tyyppi
Pienhankinta
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Lisätietoa

1. Hankinnan kohde Rovaniemen kaupungin Hankintapalvelut on pyytänyt tarjouksia Rovaniemen kaupungin henkilöstölle sekä vähävaraisille kuntalaisille hankittavista kertakäyttöisistä suu-nenäsuojaimista. Kyseessä on kertahankinta. 2. Hankintamenettely Hankintaan sovelletaan Rovaniemen kaupunkikonsernin pienhankintaohjeita. Hankinta kilpailutettiin rajoitettua hankintamenettelyä käyttäen. Tarjousten jättöaika päättyi 14.10.2020 klo 12.00. 3. Tarjoajat Tarjoukset avattiin 14.10.2020. Määräaikaan mennessä tarjouksen jättivät LP Lakkapää Oy, VeliMark Oy, Wulff Oy (2 tarjousta) sekä Würth Oy. 4. Tarjoajien soveltuvuuden ja tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkastaminen Tarjoajien soveltuvuudelle oli asetettu vaatimus Tilaajavastuulain mukaisten velvoitteiden täyttämisestä. Kaikki tarjoajat täyttivät ko. vaatimuksen. Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistamisessa todettiin, että kaikki tarjoukset olivat tarjouspyynnön ehtojen mukaisia. 5. Tarjousten hintavertailu Tarjouspyynnön mukaan hankinnan valintaperusteena alin hinta. Tarjousten hintavertailu on tämän päätöksen liitteenä.