Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
282195
Hankinnan nimi
Defibrillaattorit / Siun sote
Päätöspäivämäärä
21.10.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Medidyne Oy

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti defibrillaattoreiden hankinnan Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun sotelle sopimuskaudelle 1.1.2021 - 31.12.2022. Sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana molemminpuolisella kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla 1.1.2023 lähtien, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana, sovelletaan sopimuskaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Hankintasopimus tehdään yhden tarjoajan kanssa.