Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
KAJDno-2020-778
Hankinnan nimi
Kajaanin kaupungin kiinteistöveroselvitys
Päätöspäivämäärä
20.10.2020
Hankintayksikkö
Kajaanin kaupunki
Valitut toimittajat

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Kajaanin kaupunki pyysi tarjouksia kiinteistöveroselvityksen tekemisestä kokonaispalveluna sisältäen muun muassa maastotyöt.