Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
282188
Hankinnan nimi
Toimisto-, koulu-, päiväkoti- sekä kierrätyskalusteet
Päätöspäivämäärä
26.10.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

EFG Office Showroom Joensuu Oy - Toimistokalusteet Futra Oy - Toimistokalusteet Isku Interior Oy - Toimistokalusteet - Koulukalusteet - Kierrätyskalusteet Kuopion Woodi Oy - Koulukalusteet - Päiväkotikalusteet Lekolar-Printel Oy - Koulukalusteet - Päiväkotikalusteet Martela-Keskus Offimar OY - Toimistokalusteet - Koulukalusteet - Kierrätyskalusteet OffiStore Oy - Kierrätyskalusteet Pa-Ri Materia Oy - Kierrätyskalusteet Systeema Oy - Toimistokalusteet Tevella Oy - Koulukalusteet - Päiväkotikalusteet

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti tarjouspyynnössä mukana olevien yhteistyötahojen eri toimipisteiden käyttöön tulevien julkitilakalusteiden hankinnan pääasiassa toimistoihin, kouluihin ja päiväkoteihin ja muihin yleistiloihin sopimuskaudelle 01.11.2020 - 31.10.2022 + yhden (1) + yhden (1) vuoden optiomahdollisuus ajalle 01.11.2022 - 31.10.2023 ja 01.11.2023 - 31.10.2024. Sopimus jatkuu 1 + 1 vuodella ajalle 1.11.2022 - 31.10.2023 sekä 1.11.2023 - 31.10.2024, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden tai ensimmäisen optiokauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimus-/optiokauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Hankintamalli on viiden (5) toimittajan tai kolmen (3) toimittajan puitejärjestely, jossa valittujen toimittajien kanssa tullaan tekemään tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaiset erilliset puitesopimukset. Kalusteet on jaettu seuraaviin osa-alueisiin, jonka mukaisesti toimittajavalinnat tehdään: Osa-alue 1: Toimistokalusteet; valitaan viisi (5) toimittajaa Osa-alue 2: Koulukalusteet; valitaan viisi (5) toimittajaa Osa-alue 3: Päiväkotikalusteet; valitaan kolme (3) toimittajaa Osa-alue 4: Kierrätyskalusteet; valitaan kaikki vähimmäisvaatimukset täyttävät toimittajat