Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
79691
Hankinnan nimi
Mammografialaite Oulun yliopistolliseen sairaalaan
Päätöspäivämäärä
5.11.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Valitut toimittajat

GE Healthcare Finland Oy

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Lisätietoa

Hankinnan kohteena on mammografialaite 1 kpl Oulun yliopistolliseen sairaalaan.