Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
2020317357
Hankinnan nimi
Kantasataman alueen pilaantuneen maaperän kunnostus
Päätöspäivämäärä
10.11.2020
Hankintayksikkö
Kotkan kaupunki
Valitut toimittajat

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Rakennusurakka
Lisätietoa

Työ sisältää pilaantuneen maan massanvaihdon sekä siihen liittyvät urakkaohjelman mukaiset muut työt Kotkan Kantasataman alueella rakennuttajan asettaman ympäristöteknisen valvojan määräämässä laajuudessa. Urakka käsittää seuraavat työt materiaalihankintoineen: - työmaan esivalmistelut (mukaan lukien työmaakoppi) - asfaltin poisto kaivettavilta alueilta sekä lastaus ja kuljetus vastaanottopaikkaan, - alueella sijaitsevien vanhojen rakenteiden (purettujen rakennusten perustuksia mahdollisesti maaperässä) purku ja purkujätteen kuljetus vastaanottopaikkaan (rakennuttaja vastaa vastaanottomaksuista), - työmaa-alueiden aitaus siten, että kulloinkin työn alla oleva alue on aidattu, - työnaikaiset liikennejärjestelyt, - pilaantuneen maan kaivu, - lisätutkimuksia (koekuopat) työn eri vaiheissa, - pilaantuneen maan ja mahdollisten jätteiden kuormaus ja kuljetus vastaanottopaikkoihin, - mahdollisten puhtaiden pintamaiden / täyttöön kelpaavien fraktioiden kaivu (erotellen), siirto ja välivarastointi kohteeseen, - mahdollisesti täyttöihin kelpaamattoman puhtaan maan kuljetus maankaatopaikalle, - jätteiden erottelu tarvittaessa välppäämällä - kaivantojen täyttö ja tiivistys puhtailla mailla (tavoitepitoisuustason alittavat kaivumaat ja/tai ulkopuolelta tuodut puhtaat maat) alkuperäiselle tai rakennuttajan määräämälle tasolle, - viimeistelyt ja siivoukset. Urakoitsija toimittaa pilaantuneet maat ja muut jätteet rakennuttajan osoittamalle erilliselle vastaanottajalle. Pääurakkaan sisältyy työmaan johtovelvollisuuksista ja työmaapalveluista vastaaminen.