Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
ROIDno-2020-2568
Hankinnan nimi
Asiakashallintajärjestelmä (CRM)
Päätöspäivämäärä
12.11.2020
Hankintayksikkö
Rovaniemen kaupunki
Valitut toimittajat

Hakosalo Oy.

Hankinnan tyyppi
Pienhankinta
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Rovaniemen kaupungin Elinvoimapalvelut on pyytänyt tarjouksia asiakashallintajärjestelmästä. Hankintaan sisältyy lisäksi optiona seuraavat toiminnot: Optio 1. Yrityspalvelusetelin tai vastaavan tuen haku-, käsittely-, päätös- sekä maksatusprosessin hallinta Optio 2. Yritys- ja palveluhakemisto Tilaaja päättää erikseen optioiden käytöstä. Optiossa on kyse tilaajan oikeudesta, ei velvollisuudesta. HANKINNAN SOPIMUSKAUSI JA OPTIO Sopimuskausi on kaksitoista (12) kuukautta. Sopimuskausi alkaa, kun hankintasopimus on molempien osapuolten toimesta allekirjoitettu. Tilaaja pidättää oikeuden jatkaa sopimusta sopimuskauden jälkeen toistaiseksi voimassaolevana. Tilaaja ilmoittaa kirjallisesti mahdollisesta sopimuskauden jatkamisesta toistaiseksi voimassa olevana vähintään kolme (3) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä. ILMOITUS- JA HANKINTAMENETTELY Hankintaan sovelletaan Rovaniemen kaupunkikonsernin pienhankintaohjeita. Hankinta kilpailutettiin rajoitettua hankintamenettelyä käyttäen. TARJOAJIEN SOVELTUVUUS Tarjousten käsittelyn ensimmäisessä vaiheessa tarjoajien tuli täyttää kaikki tarjouspyynnössä kelpoisuudelle asetetut vaatimukset tullakseen hyväksytyksi tarjousten käsittelyn seuraavaan vaiheeseen. Tarjoajat vakuuttivat täyttävänsä kaikki lakisääteiset, yhteiskunnalliset ja taloudelliset kelpoisuudelle asetetut vaatimukset. Tilaaja selvittää voittaneelta tarjoajalta pyydetyt selvitykset ja todistukset ennen sopimuksen allekirjoittamista. TARJOUSTEN TARJOUSPYYNNÖN MUKAISUUDEN TARKASTAMINEN Tarjoajalle tehtiin lisäselvitys koskien tarjoushintoja. Saatu lisäselvitys hyväksyttiin ja tarjous todettiin tarjouspyynnön mukaiseksi.