Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
308453
Hankinnan nimi
Asiakaslehden ja kalenterin painatus ja jakelu, Puhas Oy
Päätöspäivämäärä
16.11.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Punamusta Oy

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti asiakaslehden ja vuosikalenterin painatuksen ja jakelun hankinnan sopimuskaudelle 1.1.2021 - 31.12.2022 + yhden (1) vuoden optio ajalle 01.1.2023 - 31.12.2023. Sopimus jatkuu yhdellä (1) vuodella ajalle 01.01.2023 - 31.12.2023, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Asiakaslehden ja vuosikalenterin tuottavat yhteistyössä Puhas Oy, Jätekukko Oy, Metsäsairila Oy, Ylä-Savon Jätehuolto Oy ja Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä. Puhas Oy on saanut valtuutuksen kilpailuttaa asiakaslehden ja vuosikalenterin painatuksen ja jakelun kaikkien em. yhtiöiden puolesta. Hankintasopimus tehdään yhden palveluntuottajan kanssa.