Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
ROIDno-2020-3071
Hankinnan nimi
Kairatien monitoimikeittiön Biojäteasema
Päätöspäivämäärä
16.11.2020
Hankintayksikkö
Rovaniemen kaupunki
Valitut toimittajat

Metos Oy Ab

Hankinnan tyyppi
Pienhankinta
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Lisätietoa

Rovaniemen kaupungin Ruokapalvelut on pyytänyt tarjouksia Kairatien monitoimikeittiön biojäteasemasta. HANKINNAN SOPIMUSKAUSI JA OPTIO Kyseessä on kertahankinta. ILMOITUS- JA HANKINTAMENETTELY Hankintaan sovelletaan Rovaniemen kaupunkikonsernin pienhankintaohjeita. Hankinta kilpailutettiin rajoitettua hankintamenettelyä käyttäen. TARJOAJIEN SOVELTUVUUS Tarjousten käsittelyn ensimmäisessä vaiheessa tarjoajien tuli täyttää kaikki tarjouspyynnössä kelpoisuudelle asetetut vaatimukset tullakseen hyväksytyksi tarjousten käsittelyn seuraavaan vaiheeseen. Tarjoajat vakuuttivat täyttävänsä kaikki lakisääteiset, yhteiskunnalliset ja taloudelliset kelpoisuudelle asetetut vaatimukset. Tilaaja selvittää voittaneelta tarjoajalta pyydetyt selvitykset ja todistukset ennen sopimuksen allekirjoittamista. TARJOUSTEN TARJOUSPYYNNÖN MUKAISUUDEN TARKASTAMINEN Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistamisessa todettiin, että tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.