Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
KAJDno-2020-1275
Hankinnan nimi
Kajaanin Vesi -liikelaitoksen jätevedenpumppaamoiden vuosihuolto 2021-2024
Päätöspäivämäärä
2.11.2020
Hankintayksikkö
Kajaanin kaupunki
Valitut toimittajat

Hankinnan tyyppi
Erityisalahankinta, EU-kynnysarvon alittava
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Kajaanin Vesi -liikelaitoksella on yhteensä 47 jätevedenpumppaamoa, joista 28 kpl sijaitsee Kajaanin taajaman läheisyydessä, 9 kpl Vuolijoen ja Otanmäen taajamien alueella sekä 10 kpl Otanmäen ja Kajaanin välisessä siirtoviemärissä. Vuosihuollon aikana näistä pumppaamoista huolletaan yhteensä noin 35-40 jätevedenpumppaamoa, johon aikaa menee yhteensä noin 2-3 viikkoa. Pumppuhuollot suoritetaan touko- ja lokakuun välisenä aikana. Huolloissa on mukana yksi jätevedenpumppaamoiden valvonnasta vastaava käytönvalvoja, joka toimii huollon aikana meidän oman valvomohenkilöstön ja huoltoa toteuttavan yrityksen yhteyshenkilönä avustaen tarvittaessa tehtävissä huoltotoimenpiteissä sekä huolehtii tarvittavista pumppaamon tyhjennyksistä ja pesuista huoltojen yhteydessä.