Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
316355
Hankinnan nimi
Koulukuljetusten hankinta / Kummatin koulu
Päätöspäivämäärä
19.11.2020
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Valitut toimittajat

Oulaisten Liikenne Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Raahen kaupungin hankintapalvelut pyytää tarjouksia väistötiloihin (Kampusalue, Rantakatu 7) siirtyvän Koivuluodon koulun / Kummatin koulun oppilaskuljetuksista. Kuljetukset tapahtuvat koulupäivinä välillä Kummatin koulu (Kummatinkatu) - Kampusalue (Rantakatu 7) aamupäivisin klo 7.50, 8.50 ja 9.50 sekä Kampusalue (Rantakatu 7) - Kummatin koulu (Kummatinkatu) klo 12.10, 13.10 ja 14.10. Tarjouspyyntöön sisältyy myös oppilaiden jäähallilla tapahtuvan liikunnan kuljetukset, arviolta noin kolmen viikon jakso lukukaudessa (jäähalllilla tapahtuvat liikuntatunnit suunnitellaan mahdollisuuksien mukaan tapahtuvaksi iltapäivällä, joten kuljetukset voivat olla samoilla kyydeillä kuin oppilaiden kuljetukset iltapäivällä Kampukselta - Kummatin koululle). Siirtyminen väistötiloihin tapahtuu marras-joulukuun 2020 aikana. Tarjousta pyydetään ajalle marraskuu 2020 - 31.5.2022 + optio 2+2 vuosi, vain koulupäivinä (koulujen lomien aikaan ei ole kuljetuksia). Oppilaiden määrä kuljetuksessa on enimmillään n. 67 oppilasta, joten kuljetuskaluston koko on isobussi. Tarvittaessa kuljetus suoritetaan kahdella erillisellä viennillä/tuonnilla, jos oppilaat eivät mahdu kerralla kyytiin. Aikataulut ja oppilasmäärät tarkennetaan koulun rehtorin ja valitun kuljetustoimijan kanssa. (Käytössä ainoastaan yksi iso bussi). Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset on lähetettävä 10.11.2020 klo 12.00 mennessä. Kysymykset tulee lähettää Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista. Samasta paikasta löytyvät myös kysymyksiin annetut vastaukset. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun turvaamiseksi muulla tavoin esitettyihin kysymyksiin ei vastata. Mikäli tarjoaja huomaa tarjouspyynnössä epäselvyyksiä tai ristiriitoja tai jokin tarjouspyynnössä esitetty asia on tulkinnanvarainen, tarjoajan velvollisuus on tuoda asia esille toimittamalla tarkentava kysymys. Tarjoajan tulee tutustua annettuihin vastauksiin sekä käyttää hyväkseen mahdollisia täsmennettyjä tietoja tarjousta antaessaan. Tarjoukset on toimitettava viimeistään 16.11.2020 klo 12.00. Tarjoukset on lähetettävä sähköisesti Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista osoitteesta https://tarjouspalvelu.fi/raahe