Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
283504
Hankinnan nimi
Lääkinnällisen avokuntoutuksen toiminta- ja SI-terapiapalvelut / Siun Sote
Päätöspäivämäärä
25.11.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Attendo Terapia Oy - Lääkinnällisen avokuntoutuksen toimintaterapiapalvelut (alv 0%) Attentio Oy - Lääkinnällisen avokuntoutuksen toimintaterapiapalvelut (alv 0%) Coronaria Contextia Oy - Lääkinnällisen avokuntoutuksen SI-terapiapalvelut (alv 0%) - Lääkinnällisen avokuntoutuksen toimintaterapiapalvelut (alv 0%) Hippo Terapiaklinikka Oy - Lääkinnällisen avokuntoutuksen toimintaterapiapalvelut (alv 0%) HLS-Fondo Oy - Lääkinnällisen avokuntoutuksen SI-terapiapalvelut (alv 0%) - Lääkinnällisen avokuntoutuksen toimintaterapiapalvelut (alv 0%) Lehmolan Fysioterapia Oy - Lääkinnällisen avokuntoutuksen toimintaterapiapalvelut (alv 0%) Majapuun Toimintaterapia - Lääkinnällisen avokuntoutuksen SI-terapiapalvelut (alv 0%) - Lääkinnällisen avokuntoutuksen toimintaterapiapalvelut (alv 0%) Merikratos Oy - Lääkinnällisen avokuntoutuksen toimintaterapiapalvelut (alv 0%) Rantakylän Fysikaalinen Hoitolaitos Oy - Lääkinnällisen avokuntoutuksen toimintaterapiapalvelut (alv 0%) Terapia ja Ohjaus Tiili Oy - Lääkinnällisen avokuntoutuksen toimintaterapiapalvelut (alv 0%) Terapia-Annika - Lääkinnällisen avokuntoutuksen toimintaterapiapalvelut (alv 0%) Terapiaperhonen Oy - Lääkinnällisen avokuntoutuksen toimintaterapiapalvelut (alv 0%) ToiMinnanTaika Oy - Lääkinnällisen avokuntoutuksen toimintaterapiapalvelut (alv 0%) - Lääkinnällisen avokuntoutuksen SI-terapiapalvelut (alv 0%) Toimintaterapia Aistipolku - Lääkinnällisen avokuntoutuksen toimintaterapiapalvelut (alv 0%) - Lääkinnällisen avokuntoutuksen SI-terapiapalvelut (alv 0%) Toimintaterapia Sanna Rautiainen - Lääkinnällisen avokuntoutuksen toimintaterapiapalvelut (alv 0%) Toimintaterapia Tuuma - Lääkinnällisen avokuntoutuksen toimintaterapiapalvelut (alv 0%) Tutoris Oy - Lääkinnällisen avokuntoutuksen toimintaterapiapalvelut (alv 0%) - Lääkinnällisen avokuntoutuksen SI-terapiapalvelut (alv 0%) - Lääkinnällisen avokuntoutuksen toimintaterapiapalvelut (alv 0%)

Hankinnan tyyppi
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän alueella lähipalveluna toteutettavien lääkinnällisen avokuntoutuksen toiminta- ja SI-terapiapalveluiden hankinnan sopimuskaudelle 1.1.2021 - 31.12.2022 + kaksi (2) yhden (1) vuoden optiomahdollisuutta ajalle 1.1. - 31.12.2023 ja 1.1. - 31.12.2024. Sopimusta voidaan jatkaa 1 + 1 vuodella ajalle 1.1. - 31.12.2023 ja 1.1 - 31.12.2024, mikäli Tilaaja niin haluaa ja ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Hankintasopimuksen piiriin hyväksytään kaikki tarjouspyynnön kelpoisuusvaatimukset ja vähimmäisvaatimukset täyttävät palveluntuottajat. Palveluntuottajaksi asiakkaalle valitaan sopimuskumppaneista hänelle parhaiten soveltuva palveluntuottaja. Palveluntuottajan valintaan vaikuttavat; asiakkaan kuntoutustarve, sijainti, tilat ja välineistö, palveluntuottajan kokemus ja taidot, asiakkaan toiveet, palveluntuottajan tuntemus asiakkaan terapian tarpeesta ja mahdollisuus tarjota palvelua sekä palvelun kokonaiskustannukset.