Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
316729
Hankinnan nimi
Rakennusjätteen murskaus 2021 - 2022 + (1)
Päätöspäivämäärä
24.11.2020
Hankintayksikkö
Kajaanin kaupunki
Valitut toimittajat

Energiahake Huurinainen Oy

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä pyysi tarjousta kahmarilla esilajitellun rakennusjätteen esimurskauksesta.