Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
ROIDno-2020-3080
Hankinnan nimi
Henkilöstöetujen mobiilipalvelu
Päätöspäivämäärä
30.11.2020
Hankintayksikkö
Rovaniemen kaupunki
Valitut toimittajat

ePassi Payments Oy.

Hankinnan tyyppi
Pienhankinta
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Lisätietoa

Rovaniemen kaupungin henkilöstöyksikkö on pyytänyt tarjouksia henkilöstöetujen mobiilipalvelusta. HANKINNAN SOPIMUSKAUSI JA OPTIO Hankinnan sopimuskausi on 1.1.2021-31.12.2022. Tilaaja pidättää oikeuden jatkaa hankinnan sopimuskautta tämän jälkeen toistaiseksi voimassaolevana. Tilaaja ilmoittaa sopimuksen jatkumisesta toistaiseksi voimassa olevana viimeistään kolme (3) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä. ILMOITUS- JA HANKINTAMENETTELY Hankintaan sovelletaan Rovaniemen kaupunkikonsernin pienhankintaohjeita. Hankinta kilpailutettiin avointa hankintamenettelyä käyttäen. TARJOAJIEN SOVELTUVUUS Tarjousten käsittelyn ensimmäisessä vaiheessa tarjoajien tuli täyttää kaikki tarjouspyynnössä kelpoisuudelle asetetut vaatimukset tullakseen hyväksytyksi tarjousten käsittelyn seuraavaan vaiheeseen. Tarjoajat vakuuttivat täyttävänsä kaikki lakisääteiset, yhteiskunnalliset ja taloudelliset kelpoisuudelle asetetut vaatimukset. Tilaaja selvittää voittaneelta tarjoajalta pyydetyt selvitykset ja todistukset ennen sopimuksen allekirjoittamista. TARJOUSTEN TARJOUSPYYNNÖN MUKAISUUDEN TARKASTAMINEN Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistamisessa todettiin, että tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.