Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
ROIDno-2020-3443
Hankinnan nimi
Ryhmäkasvien hankinta vuodelle 2021
Päätöspäivämäärä
2.12.2020
Hankintayksikkö
Rovaniemen kaupunki
Valitut toimittajat

JL-tools Oy ,Kantojärven puutarha - Ryhmäkasvien hankinta, toimitus kesäkauden 2021 istutuksiin

Hankinnan tyyppi
Pienhankinta
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Lisätietoa

Rovaniemen kaupungin Tekniset palvelut osaston yhdyskuntatekniikan yksikkö on pyytänyt tarjouksia ryhmäkasvien taimista Tarjouslomakkeen mukaisesti. Lomakkeessa oli esitetty arvioidut kpl-määrät kasvilaji- ja lajikekohtaisesti sekä ruukkukoko. Tarjoukset pyydettiin avoimena menettelynä. Määräaikaan mennessä tarjouksen jätti JL-tools Oy, Kantojärven Puutarha. HANKINNAN SOPIMUSKAUSI JA OPTIO Kyseessä on kertahankinta kesän 2021 ryhmäkasvi-istutuksiin. Taimien toimitusaika on viikolla 23 - 25 / 2021, toimituspäivät ja -määrät sovitaan erikseen. Sopimus astuu voimaan, kun hankintapäätös on saanut lainvoiman ja molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen. Tilaaja tekee hankinnan kohdetta koskevan tilauksensa tarpeen mukaan. tarjouspyynnössä esitetyt hankintamäärät ovat arvioita, eikä sopimus muodosta määräostovelvoitetta. Hankinta saattaa johtaa mahdollisiin lisätilauksiin. ILMOITUS- JA HANKINTAMENETTELY Hankintaan sovelletaan Rovaniemen kaupunkikonsernin pienhankintaohjeita. Hankinta kilpailutettiin avointa hankintamenettelyä käyttäen. TARJOAJIEN SOVELTUVUUS Tarjousten käsittelyn ensimmäisessä vaiheessa tarjoajien tuli täyttää kaikki tarjouspyynnössä kelpoisuudelle asetetut vaatimukset tullakseen hyväksytyksi tarjousten käsittelyn seuraavaan vaiheeseen. Tarjoajat vakuuttivat täyttävänsä kaikki lakisääteiset, yhteiskunnalliset ja taloudelliset kelpoisuudelle asetetut vaatimukset. Tilaaja selvittää voittaneelta tarjoajalta pyydetyt selvitykset ja todistukset ennen sopimuksen allekirjoittamista. TARJOUSTEN TARJOUSPYYNNÖN MUKAISUUDEN TARKASTAMINEN Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistamisessa todettiin, että tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.