Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
320968
Hankinnan nimi
Saloisten koulukeskus liikuntahallin rakennusurakka
Päätöspäivämäärä
7.12.2020
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Valitut toimittajat

Rakennushollari Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Rakennusurakka
Lisätietoa

Raahen kaupunki pyytää tarjouksia Saloisten koulukeskuksen liikuntahallin urakasta. Rakennuskohteen osoite on Kisatie 2, 92160 RAAHE. Rakennuskohde käsittää liikuntahallihankkeen rakentamisen oheisten urakkalaskenta-asiakirjojen mukaisesti. Rakennus on liikuntatiloja sisältävä rakennus oheistiloineen. Urakka-alueen laajuus on yhteensä noin n. 2000 m². Töitä tehdään vähäisessä määrin myös urakka-alueen ulkopuolisissa tiloissa suunnitelmiin merkityssä laajuudessa. Urakka-alueella ei ole toimintaa töiden aikana. Urakka-alueen ulkopuolella samassa korttelissa toimii samanaikaisesti koulu. Rakennuksessa on osin kaksi maanpäällistä kerrosta. 1.kerroksessa liikuntahalli ja puku- ja pesutilat sekä varastoja. Ylemmässä kerroksessa puku- ja pesutiloja, sekä tekniset tilat. Kiinteistötunnus 678–34-3401-1. Kiinteistön omistaa Raahen kaupunki. Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset on lähetettävä 23.11.2020 klo 12.00 mennessä. Kysymykset tulee lähettää Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista. Samasta paikasta löytyvät myös kysymyksiin annetut vastaukset viimeistään 24.11.2020 klo 15.00 mennessä. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun turvaamiseksi muulla tavoin esitettyihin kysymyksiin ei vastata. Mikäli tarjoaja huomaa tarjouspyynnössä epäselvyyksiä tai ristiriitoja tai jokin tarjouspyynnössä esitetty asia on tulkinnanvarainen, tarjoajan velvollisuus on tuoda asia esille toimittamalla tarkentava kysymys. Tarjoajan tulee tutustua annettuihin vastauksiin sekä käyttää hyväkseen mahdollisia täsmennettyjä tietoja tarjousta antaessaan. Tarjoukset on toimitettava viimeistään 26.11.2020 klo 12.00. Tarjoukset on lähetettävä sähköisesti Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista osoitteesta https://tarjouspalvelu.fi/raahe Tarjoajan tulee ladata tarjouksen liitteeksi vain tarjouspyynnössä pyydetyt liitteet (mikäli tarjoaja on ladannut tarjouksen liitteeksi muita kuin pyydettyjä asiakirjoja ja selvityksiä, ne voivat johtaa tarjouksen hylkäämiseksi niissä esiintyvien ristiriitaisuuksien vuoksi).