Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
KAJDno-2020-841
Hankinnan nimi
Kirjallisuuden hankinta 2021-2022 (2)
Päätöspäivämäärä
8.12.2020
Hankintayksikkö
Kajaanin kaupunki
Valitut toimittajat

Suomen kirjastopalvelu Oy

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Lisätietoa

Kajaanin kaupunki / Kainuun hankintarengas pyysi tarjouksia Kirjallisuuden hankinnasta sopimusajalle 2021-2022, jonka jälkeen tilaajan päätöksellä sopimusta voidaan jatkaa alkuperäisin ehdoin kahdella (2) optiovuodella.