Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
310553
Hankinnan nimi
Siivouspalvelut - Joensuun Vapaudenpuiston yleinen käymälä
Päätöspäivämäärä
8.12.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Puhdas Unelma Oy

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Joensuun kaupungin Vapaudenpuiston yleisen käymälän ylläpitosiivouksen hankinnan sopimuskaudelle 1.1.2021 - 31.12.2022 + yhden (1) + yhden (1) vuoden optiomahdollisuus. Sopimus jatkuu 1 + 1 vuodella ajalle 1.1.2023 - 31.12.2023 sekä 1.1.2024 - 31.12.2024, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden tai ensimmäisen optiokauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimus-/optiokauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan hankintasopimus, jossa tilaaja tulee tilaamaan palvelun suoraan valitulta toimittajalta. Valitun toimittajan kanssa tullaan tekemään tarjouspyynnön ja tarjouksen mukainen erillinen sopimus.