Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
311280
Hankinnan nimi
Kylmälaitehuollot, -korjaukset ja -asennukset / Joensuun kaupunki
Päätöspäivämäärä
9.12.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Are Oy Huurre Finland Oy Itä-Kylmä Oy Kylmähuolto M.Pirinen Lassila Tikanoja Oyj

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti kylmälaitteiden huolto-, korjaus- ja asennuspalveluiden hankinnan sopimuskaudelle 1.1.2021 - 31.12.2022 + kahden (2) vuoden optiomahdollisuus. Sopimus jatkuu kahdella (2) vuodella ajalle 1.1.2023 - 31.12.2024, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Hankintamalli on viiden (5) toimittajan puitejärjestely, jossa valittujen toimittajien kanssa tullaan tekemään tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaiset erilliset sopimukset. Toimintamalli sopimuskaudella: Tilaaja valitsee tilauskohtaisesti kylmälaitteiden huoltotöiden tekijän puitesopimuskumppaneiksi valituista palveluntuottajista ottaen huomioon kokonaistaloudellisen edullisuuden. Kokonaistaloudelliseen edullisuuteen vaikuttavat mm. hinta, tekniset ansiot (tekninen pätevyys, kokemus, resurssit) ja palvelun saatavuus. Kun tilaajalle on kertynyt sopimuskaudella kokemusta jokaisen valitun puitejärjestelytoimittajan työn laadusta, tilaaja voi käyttää kokemustaan työn laadusta osana kokonaistaloudellisen edullisuuden arviointia. Työn laadussa huomioidaan mm. tilatun työn tekeminen aikataulussa, työn virheettömyys, vianpaikannus ja ongelman ratkaisemisen tehokkuus, koneen huoltotarpeen ymmärtäminen ja tilaajan edun huomioiminen (kannattaako konetta korjata vai onko kustannustehokkaampaa hankkia tilalle toinen kone). Em. perusteet eivät ole tärkeysjärjestyksessä. Kilpailutus koskee Joensuun Tilakeskuksen omistamien sekä Joensuun Tilakeskuksen hallinnassa olevien vuokrakiinteistöjen, koulujen, päiväkotien, terveyskeskusten, liikuntapaikkojen ym. rakennusten kylmälaitteiden korjaus-, huolto- ja asennuspalveluja. Työkohteet sijaitsevat Joensuun kantakaupungin ja entisten Pyhäselän, Kiihtelysvaaran, Tuupovaaran ja Enon kuntien alueilla.