Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
309698
Hankinnan nimi
Infratyömaiden työmaavalvonta sekä tilaajan turvallisuuskoordinaattorin tehtävät
Päätöspäivämäärä
9.12.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Infrap Oy Ramboll Finland Oy

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Joensuun kaupungin kaupunkirakennepalveluiden toimeksiannosta infratyömaiden uudis- ja saneerausrakentamiskohteiden paikallisvalvonta- ja turvallisuuskoordinaattorin konsulttitehtävien hankinnan sopimuskaudelle 1.1.2021 - 31.12.2022 + yhden (1) + yhden (1) vuoden optiomahdollisuus. Sopimus jatkuu 1 + 1 vuodella ajalle 1.1.2023 - 31.12.2023 sekä 1.1.2024 - 31.12.2024, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden tai ensimmäisen optiokauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimus-/optiokauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Hankintamalli on kahden (2) toimittajan puitejärjestely, jossa valittujen toimittajien kanssa tullaan tekemään tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaiset erilliset puitesopimukset. Tilaaja tekee tilauksen suoraan valitulta toimittajalta seuraavan toimintamallin mukaisesti: Tilaaja valitsee valituista toimijoista tarvittavaan tehtävään soveltuvimman toteuttajan hankekohtaisesti. Valinnassa vaikuttaa kyseisen tehtävän hallintaosaaminen, joka käy ilmi tarjouksessa annetun henkilöstön kokemuksen ja toimintamallin mukaisesti. Hankinta koskee toimeksiantoja, joita ei kilpailuteta erikseen. Joensuun kaupungilla on edelleen oikeus kilpailuttaa kohdekohtaisesti valvonta- ja turvallisuuskoordinaattorin tehtäviä.