Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
304901
Hankinnan nimi
Joensuun seudun joukkoliikenteen (JOJO) tarjouskilpailu, kohde 1, 07.06.2021 alkaen
Päätöspäivämäärä
11.12.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Länsilinjat Oy

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus, erityisalat
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Joensuun seudun joukkoliikenteen hankinnan bruttoliikennemallin mukaisesti Joensuun seudun joukkoliikenteen toimivaltaisella viranomaisalueella sopimuskaudelle 07.06.2021 - 04.06.2028 + kolmen (3) vuoden optiomahdollisuus ajalle 05.06.2028 - 01.06.2031. Sopimusta voidaan jatkaa kolmella (3) vuodella ajalle 05.06.2028 - 01.06.2031. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Sopimuksen jatkuminen edellyttää molempien sopijapuolten hyväksyntää, option käytöstä sovitaan kirjallisesti 31.5.2026 mennessä. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan hankintasopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilauksen suoraan valitulta liikennöitsijältä. Tilaaja tekee päätöksen sopimuksen mukaisen liikenteen yksinoikeudesta. Tarjouskilpailu on avoin kaikille liikennöitsijöille, joilla on liikennepalvelulain (320/2017) perusteella oikeus henkilöliikenteen harjoittamiseen