Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
312256
Hankinnan nimi
Polvijärven kunnan ateriakuljetukset
Päätöspäivämäärä
11.12.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Savo-Karjalan Linja Oy

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Polvijärven kunnan ateriakuljetuksien hankinnan sopimuskaudelle 01.01.2021- 31.12.2022 + neljän (4) + kahden (2) kuukauden optiomahdollisuus. Sopimus jatkuu neljällä (4) + kahdella (2) kuukaudella ajalle 01.01.2023 - 30.04.2023 + 01.05.2023 - 30.06.2023, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden tai ensimmäisen optiokauden loppuun. Ensimmäisten optiokuukausien käyttöönotosta päätetään 30.9.2022 mennessä. Kahden (2) viimeisen optiokuukauden käyttöönotosta päätetään 28.2.2023 mennessä. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tekee tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.