Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
323383
Hankinnan nimi
Valtimon alueen kutsuohjattu palveluliikenne, Pohjoinen reitti
Päätöspäivämäärä
14.12.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

SAMIMATKAT OY

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Valtimon alueen kutsuohjatun palveluliikenteen hankinnan pohjoiselle reitille (Koppelo - Rasimäki - Maanselkä - Rumo - Puukari - Nuolijärvi) sopimuskaudelle 01.01.2021 - 31.07.2022 + kahden (2) vuoden optiomahdollisuus. Sopimus jatkuu kahdella (2) vuodella ajalle 01.08.2022 - 31.07.2024, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan hankintasopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.