Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
308573
Hankinnan nimi
Puupelletti, Joensuu ja Polvijärvi
Päätöspäivämäärä
16.12.2020
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Stora Enso Wood Products Oy - Pos 1. Puupelletin toimitus, Joensuun kaupunki (alv 0%) - Pos 2. Puupelletin toimitus, Polvijärvi (alv 0%)

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti puupelletin hankinnan Joensuun kaupungille ja Polvijärven kunnalle sopimuskaudelle 01.01.2021 - 31.12.2022 + kahden (2) vuoden optiomahdollisuus. Sopimus jatkuu kahdella (2) vuodella ajalle 01.01.2023 - 31.12.2024, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus per kohderyhmä, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.