Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
305581
Hankinnan nimi
Perusopetuksen väliaikaiset toimitilat, moduulikouluratkaisu Pattasten koululle
Päätöspäivämäärä
15.12.2020
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Valitut toimittajat

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Rakennusurakka
Lisätietoa

Raahen kaupungin tekninen toimi pyytää tarjouksia Pattasten yhtenäiskoululle tarvittavasta vuokraamalla hankittavasta moduulikouluratkaisusta. Tilat sijoitetaan Pattasten koulun tontille, osoitteessa Rännärintie 3, 92140 Pattijoki. Moduulikoulun tiloihin siirtyy n. 400 oppilasta ja n. 45 henkilökuntaan kuuluvaa. Tarjottavassa moduulikouluratkaisussa tulee olla opetustiloja, hallintotiloja ja muita tiloja tarjouspyynnön liitteenä olevan tilaohjelman mukaisesti. Tarjottujen tilojen tulee olla koulukäyttöön sopivia ja täyttää pysyvän rakennusluvan edellyttämät määräykset. Tarkemmat tekniset vaatimukset on esitetty tarjouspyynnön kohdassa "Hankinnan kohteen kriteerit". Tilojen laatuvertailussa painottuvat tarjouspyynnön liitteenä olevassa toiminnankuvauksessa kuvatut asiat. Tilojen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee kiinnittää huomiota oppilaslähtöisyyteen ja tilojen monikäyttöisyyteen, muunneltavuuteen. Tilojen tulee olla helposti valvottavia, tiloissa tulee olla tarpeeksi säilytystiloja ja pistorasioita. Tiloissa on hyvä akustiikka ja valaistus, ja tilat ovat sisustukseltaan selkeät ja harmoniset. Tiloissa on esteetön kulku ja ne mahdollistavat joustavan ja samanaikaisen yksilö-, ryhmä- ja parityöskentelyn. Henkilökunnalle on varattu riittävästi työtilaa ja taukotilat, jotka mahdollistavat rauhallisen keskustelun ja rentoutumisen. Laatuvertailun painotukset esitelty tarkemmin tarjouspyynnön kohdassa "Päätöksenteon perusteet". Tilojen tulee olla käyttöönotettavissa viimeistään 31.7.2021. Vuokra-aika 5 vuotta, jonka jälkeen varataan 4 vuoden optiomahdollisuus tai lunastusmahdollisuus. Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset on lähetettävä 24.11.2020 klo 12.00 mennessä. Kysymykset tulee lähettää Tarjouspalvelu.fi - toimittajaportaalista. Samasta paikasta löytyvät myös kysymyksiin annetut vastaukset. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun turvaamiseksi muilla tavoin esitettyihin kysymyksiin ei vastata. Mikäli tarjoaja huomaa tarjouspyynnössä epäselvyyksiä tai ristiriitoja tai jokin tarjouspyynnössä esitetty asia on tulkinnanvarainen, tarjoaja on velvollinen tuomaan asian esille esittämällä tarkentavan kysymyksen. Tarjoajan tulee tutustua annettuihin vastauksiin ja käyttää hyväkseen mahdollisia täsmennettyjä tietoja tarjousta antaessaan. Tarjoukset on toimitettava viimeistään 8.12.2020 klo 12.00 sähköisesti Tarjouspalvelu.fi - toimittajaportaalista osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/raahe