Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
2020294557
Hankinnan nimi
Museon kokoelmanhallintajärjestelmä SaaS-palveluna
Päätöspäivämäärä
16.12.2020
Hankintayksikkö
Kotkan kaupunki
Valitut toimittajat

Profium Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Hankinnan kohteena on Kymenlaakson museon, Haminan kaupungin museoiden ja Miehikkälän museoiden yhteinen selainpohjainen kokoelmanhallintajärjestelmä ja sen käyttöönottoprojektin yhteydessä toteutettava aineistojen migraatio, joista Kymenlaakson museo (tarjouspyyntöasiakirjoissa Tilaaja/hankintayksikkö) pyytää tarjouksia. Nykyinen järjestelmä sisältää tietueita esineistä, valokuvista ja arkistoaineistosta. Hankinnassa yhdistetään Miehikkälän museoiden tietokanta Kymenlaakson museon tietokantaan (sisältää myös Haminan kaupungin museoiden kokoelmat). Hankittavalla kokoelmanhallintajärjestelmällä hallitaan ja ylläpidetään museoiden kokoelmiin kuuluvia aineistoja ja niihin liittyviä hallinnollisia, rakenteellisia ja teknisiä metatietoja sekä keskeisiä kokoelmatyön prosesseja. Uuden järjestelmän on myös mahdollistettava valittujen aineistojen sähköinen saavutettavuus ja julkaiseminen yleisön käyttöön Finna-palvelun kautta. HANKINTA SISÄLTÄÄ • tilaajan käyttötarkoitusta vastaavan sekä vaatimukset ja ehdot täyttävän selainpohjaisen toimivan kokoelmanhallintajärjestelmän • vaatimukset täyttävän käyttöönottoprojektin sisältäen tietokantojen migraation vanhoista järjestelmistä uuteen • järjestelmän ja migraatioiden testauksen ja dokumentaation toiminnoista • tietokantojen eri tallennusmuodoissa olevien liitetiedostojen siirron ja niiden tiedostopolkujen muokkauksen sekä tarvittaessa eri resoluutioisten tai eri tallennusmuotoisten katselu- tai muiden kopioiden luomisen • varmistetut aktiiviaineistojen tallennustilan ja tilan aineistojen pitkäaikaista säilyttämistä varten • järjestelmän käyttöön liittyvän koulutuksen ja ohjeistuksen • järjestelmän ylläpidon, käyttäjätuen, versiopäivitykset ja muun kehittämisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.