Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
ROIDno-2019-3351
Hankinnan nimi
Asiakkuudenhallintajärjestelmä
Päätöspäivämäärä
18.12.2020
Hankintayksikkö
Rovaniemen kaupunki
Valitut toimittajat

Foredata Oy

Hankinnan tyyppi
Pienhankinta
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Rovaniemen kaupungin työllisyyspalvelut /Osaamo -kohtaantoa edistämässä -hanke (ESR) on pyytänyt tarjouksia asiakkuudenhallinta-järjestelmästä HANKINNAN SOPIMUSKAUSI JA OPTIO Kyseessä on kertahankinta. Hankinnan sopimuskausi on 1.1-30.6.2021 Hankintaan sisältyy optio jatkaa hankinnan sopimuskautta entisin ehdoin pilottikauden jälkeen toistaiseksi voimassaolevana hankkeen loppuajalle 31.12.2022 (lisäksi hankkeen mahdollinen jatkoaika) saakka. Optio on tilaajan oikeus, ei velvollisuus. Sopimus syntyy, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sen. ILMOITUS- JA HANKINTAMENETTELY Hankintaan sovelletaan Rovaniemen kaupunkikonsernin pienhankintaohjeita. Hankinta kilpailutettiin avointa hankintamenettelyä käyttäen. TARJOAJIEN SOVELTUVUUS Tarjousten käsittelyn ensimmäisessä vaiheessa tarjoajien tuli täyttää kaikki tarjouspyynnössä kelpoisuudelle asetetut vaatimukset tullakseen hyväksytyksi tarjousten käsittelyn seuraavaan vaiheeseen. Tarjoaja vakuutti täyttävänsä kaikki lakisääteiset, yhteiskunnalliset ja taloudelliset kelpoisuudelle asetetut vaatimukset. Tilaaja selvittää voittaneelta tarjoajalta pyydetyt selvitykset ja todistukset ennen sopimuksen allekirjoittamista. TARJOUSTEN TARJOUSPYYNNÖN MUKAISUUDEN TARKASTAMINEN Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistamisessa todettiin, että tarjous oli tarjouspyynnön mukainen.