Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
311116
Hankinnan nimi
Kiinteistö- ja aluekehityksen asiantuntijapalvelut - Puitesopimus
Päätöspäivämäärä
9.12.2020
Hankintayksikkö
Porvoon kaupunki
Valitut toimittajat

Innovarch Oy - Rakennuttajatoimisto Valvontakonsultit Oy - Sitowise Oy - WSP Finland Oy -

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Hankinnan kohteena ovat kiinteistökehityksen ja kaavoituksen viitesuunnitelmien laadintapalvelut, joihin liittyy osaamista kiinteistökehityksestä, taloushallinnosta sekä investointikentän, rahoitusmallien, kumppanuuksien ja myös sopimustekniikan asiantuntemusta. Palvelun tarjoajan näytöt yhteistyöstä arkkitehti- ja infrasuunnittelun osaajien kanssa ovat merkittäviä. Hankintaan sisältyy: - kiinteistökehityshankkeet; rakennetut ja rakentamattomat kiinteistöt ja aluekokonaisuudet - viitesuunnitelmatason suunnittelu kaavahankkeiden tueksi - lähtöselvitykset, nykytilan arviointi ja kehityspotentiaali; mahdolliset tilalliset, toiminnalliset, teknis-taloudelliset ja kaupalliset ratkaisut sekä niiden arviointi.