Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
324877
Hankinnan nimi
Haapajoen alueen kunnallistekniikan rakentaminen 2021 / kaivut ja kuljetukset
Päätöspäivämäärä
7.1.2021
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Maansiirto ja Soraliike M.Levy Oy

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Rakennusurakka
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Haapajoen alueen kaivu- ja kuljetustöiden hankinnan tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Urakka aloitetaan tilaajan toimesta 4.1.2021. Valittu urakoitsija jatkaa urakkaa heti sopimuksen tultua voimaan. Urakka alueella sijaitsevien tonttien luovutus on 15.5.2021, joten infran tulee olla tuolloin tonttien osuuksilta valmis (katu, viemäri- ja vesijohtoliittymät, tele ja sähkö) Urakkaan sisältyy tarjouspyynnön liitteenä olevien suunnitelmapiirustusten mukaiset alueet, lukuunottamatta Purnukujaa jota ei tässä yhteydessä rakenneta.