Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
324881
Hankinnan nimi
Haapajoen alueen kunnallistekniikan rakentaminen 2021 / kiviainesten toimitukset
Päätöspäivämäärä
7.1.2021
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

KULJETUS JA KUORMAUS JUDIN OY

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Rakennusurakka
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti kiviainesten toimituksen hankinnan Haapajoki 2021 / Kiviainesten toimitukset - urakkaan. Urakka aloitetaan tilaajan toimesta 4.1.2021. Valittu urakoitsija jatkaa urakkaa heti sopimuksen tultua voimaan. Urakka alueella sijaitsevien tonttien luovutus on 15.5.2021, joten infran tulee olla tuolloin tonttien osuuksilta valmis (katu, viemäri- ja vesijohtoliittymät, tele ja sähkö). Urakkaan sisältyy tarjouspyynnön liitteenä olevien suunnitelmapiirustusten mukaiset alueet, lukuunottamatta Purnukujaa jota ei tässä yhteydessä rakenneta.