Tuleva hankinta

Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Länsikatu 15, rak. 4B 3. krs, PL 11
80101 Joensuu
+358 133375046
hankinta@jns.fi
Hankinnan nimi
Tulkkauspalvelut (osittainen uudelleen kilpailutus)
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi pyytää teitä antamaan tarjouksen tulkkauspalvelujen järjestämiseen Pohjois-Karjalan alueella (tavoite) 1.4.2018 - 31.3.2021 + mahdollinen optio yksi (1) vuosi. Kilpailutus koskee hankintasopimuksen 126878 position 7 uudelleen kilpailuttamista, koska ko. positiolla ei ole voimassa olevaa sopimusta sopimuskaudelle 1.4.2018 - 31.3.2021. Hankinnassa noudatetaan kaikkia hankintasopimuksessa 126878 vahvistettuja ehtoja siltä osin kuin tämä tarjouspyyntö ei niitä muuta. Tarjous on sitova ja se tulee laatia suomen kielellä.
Julkaisupäivä
20.6.2018
Hankintalaji
Palvelut
Hankintamenettely
Avoin menettely
Tavoiteaika
1.6.2018 - 31.10.2018