Tuleva hankinta

Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Länsikatu 15, rak. 4B 3. krs, PL 11
80101 Joensuu
+358 133375046
hankinta@jns.fi
Hankinnan nimi
Kotiin vietävä turvateknologia / Siun sote
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi pyytää Teitä antamaan tarjouksenne eri asiakasryhmien kotiin vietävistä turvateknologiaratkaisuista Siun sotelle sopimuskaudelle 1.1.2019 - 31.12.2020 + mahdolliset optiot yksi (1) + yksi (1) vuotta. Tarjottavien laitteiden tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset mm. rakenteen, varusteiden, työ- ja paloturvallisuuden sekä sähköturvallisuuden osalta. Tarjous on sitova ja se tulee laatia suomen kielellä.
Julkaisupäivä
3.9.2018
Hankintalaji
Palvelut
Hankintamenettely
Avoin menettely
Tavoiteaika
1.9.2018 - 31.12.2018