Tuleva hankinta

Hankintayksikkö
Lohjan kaupunki
Karstuntie 4
08100 Lohja
+358 193690
kirjaamo@lohja.fi
Hankinnan nimi
Tulkkaus- ja käännöspalvelujen hankinta
Kuvaus
Hankinnan kohteena ovat tulkkaus- ja käännöspalvelut maahanmuuttajille. Palvelutuotteita ovat päivystystulkkaus (puhelin- ja videotulkkaus), paikan päällä tapahtuva tulkkaus sekä käännöspalvelut. Sopimuskaudeksi on suunniteltu 1.1.2019-31.12.2020, jota voidaan jatkaa kahdella optiovuodella vuosi kerrallaan.
Julkaisupäivä
17.9.2018
Hankintalaji
Palvelut
Hankintamenettely
Avoin menettely
Tavoiteaika
1.9.2018 - 31.12.2018