Tuleva hankinta

Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Linnunlahdentie 2
80110 Joensuu
+358 133375046
hankinta@jns.fi
Hankinnan nimi
Vaarallisten jätteiden ja terveydenhuollon erityisjätteiden kuljetus sekä käsittely, Siun sote
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi pyytää Teitä antamaan tarjouksen Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Siun sote) Pohjois-Karjalan maakunnan alueella tapahtuvista vaarallisten jätteiden ja terveydenhuollon erityisjätteiden keräyspalvelusta sopimuskaudelle 1.1.2020 - 31.12.2022 + mahdollisuus jatkaa sopimusta toistaiseksi voimassa olevana kuuden (6) kuukauden molemminpuolisella irtisanomisajalla. Tarjottavan palvelun ja palveluntuotannon tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Tarjous on sitova ja se tulee laatia suomen kielellä.
Julkaisupäivä
30.9.2019
Hankintalaji
Palvelut
Hankintamenettely
Avoin menettely
Tavoiteaika
1.9.2019 - 31.12.2019