Tuleva hankinta

Hankintayksikkö
Turun kaupunki
PL 630 (Käyntiosoite: Linnankatu 31, 2. krs)
20101 Turku
+358 22627248
hankinnat@turku.fi
Hankinnan nimi
Raitiotien yleissuunnitelma Satama-Varissuo
Kuvaus
Laaditaan yleissuunnitelma, jonka perusteella voidaan tehdä päätös toteutussuunnitelmien laatimisesta koko raitiolinjan Varissuo-Satama osuudella. Kaupunginvaltuusto päätti jo 20.4.2020 § 51, että raitiotien toteutussuunnitelmat laaditaan välille Varissuo-Tiedepuisto-Kauppatori.
Julkaisupäivä
20.10.2020
Tavoiteaika
9.10.2020 - 29.1.2021