Tuleva hankinta

Hankintayksikkö
Tornion kaupunki
Suensaarenkatu 4
95400 Tornio
+358 1643211
hankinnat@tornio.fi
Hankinnan nimi
Katujen ja teiden talvikunnossapito ja lumenkaatopaikkojen hoito
Kuvaus
Tornion kaupunki kilpailuttaa katujen ja teiden talvikunnossapidon sekä lumenkaatopaikkojen hoidon. Hankinnan sopimuskaudeksi on suunniteltu 1.10.2021- 30.9.2025. Sopimukseen on suunniteltu sisältyvän kaksi yhden vuoden optiokautta. Hankinnan arvioidaan olevan kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankinta on suunniteltu toteutettavan avoimena menettelynä.
Julkaisupäivä
13.1.2021