Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
346988
Hankinnan nimi
Tornion kaupungin Chromebook kevytkannettavien tietokoneiden hankinta
Päätöspäivämäärä
7.5.2021
Hankintayksikkö
Tornion kaupunki
Valitut toimittajat

Tietokeskus Finland Oy

Hankinnan tyyppi
Pienhankinta
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Lisätietoa

Tornion kaupunki on pyytänyt tarjouksia Chromebook kevytkannettavien tietokoneiden hankinnasta.