Hankintapäätökset

Alla on listattuna hankintayksikön julkaisemat uusimmat hankintapäätökset. Voit selata listaa tai käyttää selaimen hakutoimintoa (CTRL + F).

Julkaisupäivä
24.3.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti ruiskuvalusolun hankinnan Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riverialle tarjouspyynnön mukaisesti huoltoleasing-sopimuksella 36 kuukauden ajalle. Toimit
Julkaisupäivä
23.3.2023
Hankintayksikkö
Tampereen korkeakoulusäätiö sr
Kuvaus
Tampereen korkeakoulusäätiö sr on kilpailuttanut tietoturvamateriaalien keräys, kuljetus ja tuhoamispalvelu.
Julkaisupäivä
22.3.2023
Hankintayksikkö
Vantaan kaupunki / Kaupunkiympäristön toimiala
Kuvaus
Julkaisupäivä
21.3.2023
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Kuvaus
Julkaisupäivä
21.3.2023
Hankintayksikkö
Tornion kaupunki
Kuvaus
Tornion kaupunki on kilpailuttanut leikkipuistojen leikkivälineet hankintalain 25 §:n mukaisen kansallisen kynnysarvon alittavana pienhankintana ja hankintailmoitus julkaistiin Tarjouspalvelu -portaal
Julkaisupäivä
21.3.2023
Hankintayksikkö
Rovaniemen kaupunki
Kuvaus
Rovaniemen kaupungin Elinvoimapalvelut/ Business Rovaniemi on pyytänyt tarjouksia asiantuntijapalvelusta Arctic Design Capital -hankkeen kansainvälistymispalveluihin liittyvään vienti- ja näyttelykon
Julkaisupäivä
21.3.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Lieksan urheilukentän peruskorjauksen urakan hankinnan. Lieksan urheilukenttä sijaitsee Lieksan kaupungin keskusta-alueella Lieksanjoen pohjoisrannalla, o
Julkaisupäivä
20.3.2023
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Kuvaus
Honganpalon koulun oppilaiden kuljetus tiistaina 22.3.2023.
Julkaisupäivä
20.3.2023
Hankintayksikkö
Tornion kaupunki
Kuvaus
Tornion kaupunki on kilpailuttanut Kansalaisopiston opinto-ohjelman painatuksen, taiton ja jakelun hankintalain 25 §:n mukaisen kynnysarvon alittavana pienhankintana ja ilmoitus julkaistiin Tarjouspal
Julkaisupäivä
20.3.2023
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Kuvaus
Julkaisupäivä
17.3.2023
Hankintayksikkö
Rovaniemen kaupunki
Kuvaus
Rovaniemen kaupungin nuorisopalvelut on pyytänyt tarjouksia kolmesta kontista liikennepuiston kesätoimintaan. 1. HANKINNAN SOPIMUSKAUSI JA OPTIO Kyseessä on kertahankinta, joka suoritetaan hanki
Julkaisupäivä
17.3.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti yksikköhintaperusteisten maanrakennuskonepalveluiden tuottamisen hankinnan Joensuun kaupungille sopimuskaudelle 01.04.2023 – 31.03.2025 + yhden (1) vuoden op
Julkaisupäivä
17.3.2023
Hankintayksikkö
Helsingin kaupunki
Kuvaus
Julkaisupäivä
17.3.2023
Hankintayksikkö
Porvoon kaupunki
Kuvaus
Optiona pyydetään tarjous rinnankäyttö- ja tahdistusautomatiikalle. Sähkö- ja automaatiosuunnittelua varten tarvittavat dokumentit on toimitettava viimeistään sopimuksen allekirjoituksen jälkeen.
Julkaisupäivä
17.3.2023
Hankintayksikkö
Lohjan kaupunki
Kuvaus
Lohjan kaupungin konsernipalvelut on 11.1.2023 kilpailuttanut valtuuston kokousten tekstitykset cloudia järjestelmässä. Tarjoukset pyydettiin toimittamaan 30.1.2023 mennessä. Määräaikaan mennessä saat
Julkaisupäivä
17.3.2023
Hankintayksikkö
Turun kaupunki
Kuvaus
Hankinta on kuvattuna tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.
Julkaisupäivä
16.3.2023
Hankintayksikkö
Koulutuskuntayhtymä OSAO
Kuvaus
Hankinnan kohteena on koulutuskuntayhtymä OSAOn Muhoksen yksikön peltoviljelytarvikkeet siemenet, lannoitteet ja säilöntäaineet.
Julkaisupäivä
16.3.2023
Hankintayksikkö
Tornion kaupunki
Kuvaus
Tarjous lasketaan tarjouspyynnön liitteenä olevien määräluetteloiden mukaisten määrien ja työsuoritteiden perusteella. Urakkarajat on esitetty suunnitelmakartassa K2267/11 (Katusuunnitelmakartta),
Julkaisupäivä
16.3.2023
Hankintayksikkö
Tornion kaupunki
Kuvaus
Tornion kaupunki on kilpailuttanut Tornion kaupungin työnantajakuvatutkimuksen toteuttamisen hankintalain 25 §:n mukaisen kansallisen kynnysarvon alittavana pienhankintana ja tarjouspyyntö julkaistiin
Julkaisupäivä
16.3.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Liperin katuvalojen saneerausurakan hankinnan. Rakennuskohde käsittää Liperin kirkonkylän asemakaava-alueella Pappilan alueen (Pappilantie, Tohtorintie, Yhdy
Julkaisupäivä
15.3.2023
Hankintayksikkö
Lohjan kaupunki
Kuvaus
Taimiston liikuntapuiston 2. rakennusvaiheen suunnitelmat on hyväksytty teknisessä lautakunnassa 8.2.2023. Suunnitelmat perustuvat 5.8.2020 lainvoimaiseksi tulleeseen asemakaavaan. Kohteen toteuttamis
Julkaisupäivä
15.3.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Ilomantsin kunnan ja sen tytäryhtiöiden henkilöstön työterveyshuoltopalvelujen hankinnan tarjouspyynnön mukaisesti sopimuskaudelle 1.4.2023 - 31.3.2025 + opt
Julkaisupäivä
14.3.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Lieksan kaupungin kuntatekniikkaliikelaitokselle GNSS-vastaanottimen ja maastotietokoneen hankinnan. Tarjouspyynnön mukaisia mittalaitteita tullaan käytt
Julkaisupäivä
14.3.2023
Hankintayksikkö
Mikkelin kaupunki
Kuvaus
Mikkelin kaupungin maankäyttö- ja kaupunkirakenne yksikkö järjestää tarjouskilpailun luontoselvitysten osalta Mikkelin kaupungin alueelle. Luontoselvitykset toimivat pohjana asemakaavoitukselle ja tar
Julkaisupäivä
14.3.2023
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Kuvaus
Valitaan palveluntoimittaja Vihannin päiväkodin eskareiden uimakoulukuljetuksille.
Julkaisupäivä
14.3.2023
Hankintayksikkö
Rovaniemen kaupunki
Kuvaus
Rovaniemen kaupunki kilpailuttaa vuoden 2023 aikana seuraavat erilliset kunnossapitourakat: – Katujen kunnossapito – Puistojen sekä virkistys- ja liikunta-alueiden kunnossapito – Talvireittien ku
Julkaisupäivä
14.3.2023
Hankintayksikkö
Lohjan kaupunki
Kuvaus
Lohjan kaupunki on kilpailuttanut tieto- ja taloushallinnon johtamisen ja kehittämisen konsultointipalvelut 17.1.2023 kansallisen kynnysarvon ylittävänä hankintana. Tarjouspyyntö julkaistiin uudelle
Julkaisupäivä
14.3.2023
Hankintayksikkö
Lohjan kaupunki
Kuvaus
Lohjan kaupunki on kilpailuttanut palveluidensa kehittämisen ja kaupunkistrategian seurannan pohjaksi asukas- ja yritystutkimusten sarjan 22.2.2023 kansallisen kynnysarvon ylittävänä hankintana. Tarjo
Julkaisupäivä
14.3.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Joensuun seudun kansalaisopiston opinto-oppaiden painatuksen ja jakelun hankinnan sopimuskaudelle 01.05.2023 - 30.04.2024 + yhden (1) vuoden ja + yhden (1) v
Julkaisupäivä
13.3.2023
Hankintayksikkö
Lohjan kaupunki
Kuvaus
Lohjan kaupungin maahanmuuttaja- ja työllisyyspalvelut pyysi tarjouksia asiakkuushallintasovelluksen hankkimiseksi ajanjaksolle 1.4.2023 – 31.7.2025 Cloudian kautta 21.2.2023. Asiakashallintajärjestel
Julkaisupäivä
13.3.2023
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Kuvaus
Julkaisupäivä
13.3.2023
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Kuvaus
Raahen seudun kehityksen / Raahen kaupungin messutuotehankinnat.
Julkaisupäivä
10.3.2023
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Kuvaus
Julkaisupäivä
9.3.2023
Hankintayksikkö
Porvoon kaupunki
Kuvaus
Kts. hankintailmoituksen liitteenä olevat asiakirjat.
Julkaisupäivä
8.3.2023
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Kuvaus
Saloisten koulun oppilaskunnan lasketteluretki Syötteelle ke 15.3.2023
Julkaisupäivä
8.3.2023
Hankintayksikkö
Kotkan kaupunki
Kuvaus
Kotkan kaupungin tekniset palvelut pyytää tarjousta pienoistraktorista liikuntapaikkojen hoitoon tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.
Julkaisupäivä
8.3.2023
Hankintayksikkö
Lohjan kaupunki
Kuvaus
Hankinta koskee Lohjan kaupungin vesihuoltoverkoston kunnossapitopalveluita, sekä kiinteistöjen loka- ja rasvanerotuskaivojen huoltoa sopimuskaudelle 2023-2024 (sekä mahdolliset optiovuodet 1+1). Hank
Julkaisupäivä
8.3.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti maatalouslomittajien suojavaatteiden ja -varusteiden hankinnan sopimuskaudelle 15.2.2023 - 31.1.2024 + yhden (1) vuoden optiomahdollisuus. Sopimus jatkuu
Julkaisupäivä
8.3.2023
Hankintayksikkö
Kotkan kaupunki
Kuvaus
- kokonaisurakoitsija toimii lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana, vastaava työnjohtaja nimetään aloituskokouksessa - työskentelyalue on aidattava teräsverkkoaidalla (kork. 2m) - suunni
Julkaisupäivä
8.3.2023
Hankintayksikkö
Lohjan kaupunki
Kuvaus
Hankinta koskee Lohjan kaupungin vesihuoltoverkoston kunnossapitopalveluita, sekä kiinteistöjen loka- ja rasvanerotuskaivojen huoltoa sopimuskaudelle 2023-2024 (sekä mahdolliset optiovuodet 1+1). Hank
Julkaisupäivä
8.3.2023
Hankintayksikkö
Lohjan kaupunki
Kuvaus
Lohjan kaupunki on kilpailuttanut kansallisen kynnysarvon ylittävänä hankintana Lohjan kaupungin eräiden toimipisteiden väliset kuljetukset (sisäposti) ajalle 1.4.2023 – 31.3.2025. Sopimusta on tila
Julkaisupäivä
8.3.2023
Hankintayksikkö
Lohjan kaupunki
Kuvaus
Hankinta koskee Lohjan kaupungin vesihuoltoverkoston kunnossapitopalveluita, sekä kiinteistöjen loka- ja rasvanerotuskaivojen huoltoa sopimuskaudelle 2023-2024 (sekä mahdolliset optiovuodet 1+1). Hank
Julkaisupäivä
7.3.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Joensuun Kodit Oy:n omistaman kerrostalokiinteistön parvekkeiden ja julkisivujen ja niihin liittyvien rakenteiden kunnostamisen sekä parvekkeiden lisäkattoje
Julkaisupäivä
7.3.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti kiinteistöjen huolto- ja korjaustöissä tarvittavien mekaanisten ja sähköisten lukkojen, helojen lukitustarvikkeiden sekä niiden asennus-, huolto-, korjaus- j
Julkaisupäivä
7.3.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Joensuun kaupungin Niinivaaran ulkoliikkumiskeskuksen huoltorakennuksen uudisrakennuksen rakennusautomaatiotöiden hankinnan tarjouspyynnön ja tarjouspyynnön
Julkaisupäivä
7.3.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Joensuun kaupungin kaupunkirakennepalveluiden toimeksiannosta Ukonniemen sataman laajennukseen liittyvän rakennusurakan hankinnan tarjouspyynnön ja sen liitt
Julkaisupäivä
7.3.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Puhas Oy:n toimeksiantamana Kontiosuon jätekeskuksen alueen maanrakennusurakan sekä uuden toimistorakennuksen rakentamisurakan hankinnan. Rakennushanke käsit
Julkaisupäivä
7.3.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Kiveläntie 4:ään rakennettavan asuin- ja liikerakennuksen kokonaisurakan hankinnan tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kyseessä on kokonaisurakka
Julkaisupäivä
7.3.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Kontiolahden kunnan ympärivuoden kutsuna ajettavan asiointiliikenteen kuljetusten hankinnan kohteissa 1 - 3 tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti sopim
Julkaisupäivä
7.3.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Joensuun kaupungin Niinivaaran ulkoliikkumiskeskuksen huoltorakennuksen uudisrakennuksen sähkötöiden hankinnan tarjouspyynnnön ja tarjouspyynnön liitteiden m
Julkaisupäivä
7.3.2023
Hankintayksikkö
Loviisan kaupunki
Kuvaus
Loviisan kaupunki pyytää tarjousta niittojen suorittamisesta liitteen mukaisilla alueella kausille 2023-2025 Työkohteet sijoittuvat Loviisan kaupungin hallinnoimille alueille, pääsääntöisesti katuje
Julkaisupäivä
7.3.2023
Hankintayksikkö
Loviisan kaupunki
Kuvaus
Loviisan kaupunki pyytää tarjousta kausille 2023-2025 nurmikonleikkuun suorittamisesta koko Loviisan alueella. Työkohteet sijoittuvat Loviisan kaupungin hallinnoimille alueille, pääsääntöisesti puis
Julkaisupäivä
7.3.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Joensuun kaupungin Niinivaaran ulkoliikkumiskeskuksen huoltorakennuksen uudisrakennuksen rakennusteknisten töiden hankinnan (pääurakka) tarjouspyynnön ja tar
Julkaisupäivä
7.3.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Joensuun kaupungin Niinivaaran ulkoliikkumiskeskuksen huoltorakennuksen uudisrakennuksen LVI-töiden hankinnan tarjouspyynnnön ja tarjouspyynnön liitteiden mu
Julkaisupäivä
7.3.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Joensuun kaupungin siltojen hydrauliikkajärjestelmien huoltopalvelujen hankinnan sopimuskaudelle 1.4.2023 - 31.3.2026 + yhden (1) + yhden (1) vuoden optio t
Julkaisupäivä
7.3.2023
Hankintayksikkö
Porvoon kaupunki
Kuvaus
Kts. tarkemmin hankintailmoituksen liiteaineisto.
Julkaisupäivä
5.3.2023
Hankintayksikkö
Porvoon kaupunki
Kuvaus
Tilaaja valitsee puitesopimustoimittajiksi 2-5 toimittajaa, mikäli hyväksyttäviä tarjouksia saadaan riittävä määrä. Sopimuskauden aikana tilaaja valitsee kuhunkin kohteeseen urakoitsijan valintansa mu
Julkaisupäivä
5.3.2023
Hankintayksikkö
Porvoon kaupunki
Kuvaus
Julkaisupäivä
3.3.2023
Hankintayksikkö
Kajaanin kaupunki
Kuvaus
Julkaisupäivä
3.3.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Julkaisupäivä
3.3.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Joensuun Vesi -liikelaitoksen toimeksiantamana Niinivaaran vesitornin rakentamisurakan hankinnan tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisessa laajuudessa. Rak
Julkaisupäivä
2.3.2023
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Kuvaus
Julkaisupäivä
2.3.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Opiskelija-asunnot Oy Joensuun Ellin omistamien kerrostalokiinteistöjen ikkunoiden uusintaan liittyvien töiden hankinnan tarjouspyynnön ja urakkatarjousasiak
Julkaisupäivä
2.3.2023
Hankintayksikkö
TeeSe Botnia Oy Ab
Kuvaus
TeeSe Botnian Hankintapalvelut on pyytänyt avoimeen hankintamenettelyyn perustuen tarjouksia omistajayhteisöjensä tarpeisiin jakeluasemilta hankittavista polttoaineista (diesel, bensiini) uuden puites
Julkaisupäivä
2.3.2023
Hankintayksikkö
Porvoon kaupunki
Kuvaus
Kts. hankintailmoituksen liitteet.
Julkaisupäivä
1.3.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Joensuun Uutiset -lehden jakelupalveluiden hankinnan sopimuskaudelle 15.03.2023 – 31.12.2024 + yhden (1) ja yhden (1) vuoden optiomahdollisuudet. Sopimus
Julkaisupäivä
1.3.2023
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Kuvaus
Valitaan palveluntoimittaja Satulehdon päiväkodin teatteriretken kyyditykselle 16.3.2023.
Julkaisupäivä
1.3.2023
Hankintayksikkö
Kotkan kaupunki
Kuvaus
Kotkan kaupungin tekniset palvelut pyytää tarjousta kuorma-autosta talvikunnossapitoon.
Julkaisupäivä
1.3.2023
Hankintayksikkö
Lohjan kaupunki
Kuvaus
Hankinnan kohteena on Lohjan kaupungin, Lohjan Liikuntakeskus Oy ja Lohjan Vuokraasunnot Oy henkilökunnan työnohjauspalvelut vuosille 2023 – 2025 (optio vuodelle 2026). Suoritetun kilpailutuksen perus
Julkaisupäivä
1.3.2023
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Kuvaus
Raahen kaupunki pyytää tarjouksia uudesta 4 -akselisesta kuorma-autosta koukkulaitteella. Vaihdossa annetaan Scania P420 kuorma-auto aurausvarustuksella. Rek nro IJA-272 VM 2005 koukkulaitteella.
Julkaisupäivä
1.3.2023
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Kuvaus
Siikajoen kunnan Paavolan monitoimitalo valmistuu elokuussa 2023. Rakennus on laajuudeltaan 1613 m2 (huoneistoala) ja otetaan käyttöön uuden lukuvuoden alkaessa 8.8.2023. Paavolan monitoimitalo sijait
Julkaisupäivä
1.3.2023
Hankintayksikkö
Porvoon kaupunki
Kuvaus
Puitesopimus ei anna valituille toimittajille yksinoikeutta tuotteiden toimittamiseen tilaajalle. Tilaajalla on mahdollisuus hankkia tuotteita myös erillisillä hankintamenettelyillä. Puitesopimustoimi
Julkaisupäivä
28.2.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti hankinnan koskien kuusi (6) metriä pitkiä valurautaisia (SG) vesijohtoputkia ja -putkenosia. Sopimuskausi on 1.4.2023 - 31.3.2024. Tavaran/laitteen tul
Julkaisupäivä
28.2.2023
Hankintayksikkö
Rovaniemen kaupunki
Kuvaus
Rovaniemen kaupungin yhdyskuntatekniikan yksikkö ja Napapiirin Vesi Oy on pyytänyt tarjouksia Kulppilantien alueen rakennuttamis- ja työmaavalvontapalvelusta. 1. HANKINNAN SOPIMUSKAUSI JA OPTIO
Julkaisupäivä
28.2.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Mehtimäen uuden uimahallin peruskorjauksen hankesuunnitelman laadintaan liittyvien LVIA- ja vedenkäsittelylaitteistojen suunnittelutehtävien hankinnan tarjou
Julkaisupäivä
28.2.2023
Hankintayksikkö
Varkauden kaupunki
Kuvaus
Varkauden kaupungin repokankaan koulun iv-järjestelmän saneeraus vaihe 3. Hanke toteutetaan LVI-suunnittelu Ismo Heinosen päivittämien LVI-insinööritoimisto Hämäläisen laatimien suunnitelmien mukaan.
Julkaisupäivä
28.2.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Mehtimäen uuden uimahallin hankesuunnitelman laadintaan liittyvän sähkösuunnittelutehtävien hankinnan tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Hankesu
Julkaisupäivä
28.2.2023
Hankintayksikkö
Rovaniemen kaupunki
Kuvaus
Rovaniemen kaupungin yhdyskuntatekniikan yksikkö ja Napapiirin Vesi Oy on pyytänyt tarjouksia Rivitien alueen rakennuttamis- ja työmaavalvontapalvelusta. 1. HANKINNAN SOPIMUSKAUSI JA OPTIO Kyse
Julkaisupäivä
28.2.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Mehtimäen uuden uimahallin hankesuunnitelman laadintaan liittyvien arkkitehti- ja pääsuunnittelun ja tietomallikoordinointitehtävien hankinnan tarjouspyyynnö
Julkaisupäivä
28.2.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Mehtimäen uuden uimahallin hankesuunnitelman laadintaan liittyvien rakennesuunnittelun, palotekniikan ja akustiikan asiantuntijatehtävien hankinnan tarjouspy
Julkaisupäivä
28.2.2023
Hankintayksikkö
Tornion kaupunki
Kuvaus
Tornion kaupunki on kilpailuttanut Kivirannan koulun viemäreiden saneerausurakan hankintalain 25 §:n mukaisen kansallisen kynnysarvon alittavana hankintana ja tarjouspyyntö julkaistiin Tarjouspalvelu
Julkaisupäivä
27.2.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Hankinta käsittää kuntalain (410/2015) mukaisen hallinnon ja talouden tarkastuksen palvelut Outokummun kaupungille sekä Outokummun kaupungin ja tytäryhteisöjen tilintarkastuspalvelut tilikausille 2023
Julkaisupäivä
24.2.2023
Hankintayksikkö
Kotkan kaupunki
Kuvaus
- Kokonaisurakoitsija toimii lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana, vastaava työnjohtaja nimetään aloituskokouksessa. - Pääurakoitsija rajaa työmaa-alueen 2 metriä korkealla verkkoaidalla. - P
Julkaisupäivä
23.2.2023
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Kuvaus
Valitaan palveluntoimittaja Saloisten päiväkodin eskareiden uimahallikuljetuksiin.
Julkaisupäivä
23.2.2023
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Kuvaus
Valitaan palveluntoimittaja Saloisten päiväkodin teatteriretken kuljetukseen Tapahtumatalo Raaheen 16.3.2023.
Julkaisupäivä
22.2.2023
Hankintayksikkö
Rovaniemen kaupunki
Kuvaus
Rovaniemen kaupungin yhdyskuntatekniikan yksikkö ja Napapiirin Vesi Oy on pyytänyt tarjouksia Räättiöntien alueen rakennuttamis- ja työmaavalvontapalvelusta. 1. HANKINNAN SOPIMUSKAUSI JA OPTIO
Julkaisupäivä
22.2.2023
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Kuvaus
Julkaisupäivä
22.2.2023
Hankintayksikkö
Rovaniemen kaupunki
Kuvaus
Rovaniemen kaupungin yhdyskuntatekniikan yksikkö ja Napapiirin Vesi Oy on pyytänyt tarjouksia Karvonnan alueen rakennuttamis- ja työmaavalvontapalvelusta. 1. HANKINNAN SOPIMUSKAUSI JA OPTIO Kys
Julkaisupäivä
22.2.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Ylämyllyn Jyrin pohjoisosan alueen Patteristontien pl 0-900 ja Hoprinkalliontien osan pl 390 – 540 jalankulku/polkupyöräväylien ja katujen rakentamisen/kunno
Julkaisupäivä
22.2.2023
Hankintayksikkö
Loviisan kaupunki
Kuvaus
Loviisan kaupunki/infraosasto pyytää tarjousta hulevesikaivojen huoltotöiden suorittamisesta koko Loviisan alueella Kunnossa pidettävät kaivot sijoittuvat Loviisan kaupungin hallinnoimille alueille,
Julkaisupäivä
21.2.2023
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Kuvaus
Valitaan palveluntoimittaja Satulehdon päiväkodin eskareiden uimakoulukuljetuksille.
Julkaisupäivä
21.2.2023
Hankintayksikkö
Kotkan kaupunki
Kuvaus
Kvr-urakoitsija toimii lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. Kvr-urakoitsijan päätoteuttaja velvollisuus jatkuu hankkeessa takuuajan loppumiseen asti, kun työmaalla tehdään esim. hyväksytyn vas
Julkaisupäivä
21.2.2023
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Kuvaus
Valitaan palveluntoimittaja Antinkankaan päiväkodin teatteriretkikyyditykselle 16.3.23.
Julkaisupäivä
20.2.2023
Hankintayksikkö
Rovaniemen kaupunki
Kuvaus
Rovaniemen kaupungin elinvoimapalvelut on pyytänyt tarjouksia asiantuntijapalvelusta, jonka tehtävänä on tuottaa tilannekuvaraportti vetytalouden mahdollisuuksista Rovaniemen seudun ja sen ympäryskunt
Julkaisupäivä
20.2.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riverian vaihtomatto- ja käsipyyhepalvelujen hankinnan sopimuskaudelle 1.4.2023 - 31.3.2026 + mahdollinen yksi (1) optio
Julkaisupäivä
17.2.2023
Hankintayksikkö
Rovaniemen kaupunki
Kuvaus
Rovaniemen kaupungin Työllisyyspalvelut, Osaamo -kohtaantoa edistämässä -hanke on pyytänyt tarjouksia Työllisyyden edistämisen tulevaisuustyöpajoista. 1. HANKINNAN SOPIMUSKAUSI Työpajat on suunn
Julkaisupäivä
17.2.2023
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Kuvaus
Valitaan palveluntoimittaja Pattasten päiväkodin eskareiden uimakoulukuljetuksiin.
Julkaisupäivä
17.2.2023
Hankintayksikkö
Tornion kaupunki
Kuvaus
Rakennuskohde käsittää Rajakartanon taidemuseon näyttelytilojen valaistuksen uusimisen urakkalaskenta-asiakirjojen mukaisesti. Sähköurakkaan sisältyvät kaikki työt asiakirjaluettelossa mainittujen
Julkaisupäivä
17.2.2023
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Kuvaus
Valitaan palveluntoimittaja Lybeckerinpuiston päiväkodin eskareiden uimakoulukuljetuksiin.
Julkaisupäivä
16.2.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti hankinnan koskien betonikiviä ja -laattoja sopimuskaudelle 15.4.2023 - 31.3.2025 + yhden (1) vuoden optiomahdollisuus. Sopimus jatkuu yhdellä (1) vuodella
Julkaisupäivä
16.2.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Lieksan kaupungin katujen, yleisten ym. alueiden harjauspalveluiden hankinnan tarjouspyynnön mukaisesti sopimuskaudelle 1.4.2023 - 31.3.2025 (2 vuotta) + yhd
Julkaisupäivä
15.2.2023
Hankintayksikkö
Helsingin kaupunki
Kuvaus
Helsingin Kaupunginkanslia (myöhemmin myös ”Tilaaja”) hankkii tilavarausjärjestelmän ja sitä koskevat ylläpito-, asiantuntija-, ja kehityspalveluita sekä mahdollisia toteutukseen sisältyvää datamigraa
Julkaisupäivä
14.2.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti maatalouslomittajien suojavaatteiden ja -varusteiden hankinnan sopimuskaudelle 15.2.2023 - 31.1.2024 + yhden (1) vuoden optiomahdollisuus. Sopimus jatkuu
Julkaisupäivä
14.2.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Opiskelija-asunnot Oy Joensuun Ellin omistaman kiinteistön julkisivujen maalaustöiden hankinnan urakkatarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Kohteen sijain
Julkaisupäivä
14.2.2023
Hankintayksikkö
Porvoon kaupunki
Kuvaus
Hankinnan kohteena on kaivurikuormaaja Porvoon kaupungin kuntatekniikan käyttöön.
Julkaisupäivä
13.2.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Tohmajärven kunnan Niiralan teollisuusraiteiston kunnostamisen hankinnan tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Urakkamuoto on kokonaishintaurakka.
Julkaisupäivä
13.2.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Business Joensuu Oy:n Joensuun Tiedepuiston 4A- ja 4B-rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmien puhdistuksen sekä mittaus- ja säätötöiden hankinnan tämän tarjousp
Julkaisupäivä
13.2.2023
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Kuvaus
Julkaisupäivä
9.2.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Joensuun Uutiset -lehden painatuksen ja jakelun hankinnan sopimuskaudelle 13.02.2023 – 31.12.2024 + yhden (1) ja yhden (1) vuoden optiomahdollisuudet. Sop
Julkaisupäivä
9.2.2023
Hankintayksikkö
Kotkan kaupunki
Kuvaus
Kokonaisurakkaan sisältyvät työmaan johtovelvollisuuksien lisäksi kaikki työt mukaan lukien rakennusteknilliset työt urakka-aluepiirustuksen mukaisesti rajatulta alueelta ja LVIAS-teknilliset työt tar
Julkaisupäivä
9.2.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Puhas Oy:n toimeksiantamana Kontiosuon jätekeskuksen alueen maanrakennusurakan sekä uuden toimistorakennuksen rakentamisurakan hankinnan. Rakennushanke käsit
Julkaisupäivä
9.2.2023
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Kuvaus
Julkaisupäivä
8.2.2023
Hankintayksikkö
Lohjan kaupunki
Kuvaus
Rajamäenkadun alueen katusuunnitelmat on hyväksytty Teknisessä lautakunnassa 30.03.2022 § 52. Kuusitien parantaminen on huomioitu Teknisen lautakunnan 11.1.2023 § 5 hyväksymässä vuoden 2023 investoint
Julkaisupäivä
8.2.2023
Hankintayksikkö
Lohjan kaupunki
Kuvaus
Rajamäenkadun alueen katusuunnitelmat on hyväksytty Teknisessä lautakunnassa 30.03.2022 § 52. Kuusitien parantaminen on huomioitu Teknisen lautakunnan 11.1.2023 § 5 hyväksymässä vuoden 2023 investoint
Julkaisupäivä
7.2.2023
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Kuvaus
Julkaisupäivä
7.2.2023
Hankintayksikkö
Rovaniemen kaupunki
Kuvaus
Rovaniemen kaupungin työllisyyspalvelut, Osaamo-kohtaantoa edistämässä -hanke on pyytänyt tarjouksia Osaamisen tunnistamisen ja sanoittamisen etävalmennuksesta. 1. HANKINNAN SOPIMUSKAUSI JA OPTIO
Julkaisupäivä
6.2.2023
Hankintayksikkö
Tornion kaupunki
Kuvaus
Defibrillaattoreiden hankinta kilpailutettiin kansallisen kynnysarvon alittavana pienhankintana ja tarjouspyyntö julkaistiin Tarjouspalvelu-portaalissa. Määräaikaan 3.2.2023 klo 10:00 mennessä saap
Julkaisupäivä
3.2.2023
Hankintayksikkö
Kotkan kaupunki
Kuvaus
URAKKAAN KUULUVAT TYÖT JA RAJOITUKSET Tarjoaja toimii tässä urakassa pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. Hankintaa ei kilpailutuksessa jaeta eri toimijoiden kanssa t
Julkaisupäivä
2.2.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti kiviainestoimitusten hankinnan Ilomantsin kunnalle sopimuskaudelle 01.02.2023 - 31.01.2026 tarjouspyynnön mukaisesti. Palvelun tulee täyttää Euroopan unio
Julkaisupäivä
2.2.2023
Hankintayksikkö
Vantaan kaupunki / Kaupunkiympäristön toimiala
Kuvaus
Julkaisupäivä
2.2.2023
Hankintayksikkö
Vantaan kaupunki / Kaupunkiympäristön toimiala
Kuvaus
Julkaisupäivä
2.2.2023
Hankintayksikkö
Kajaanin kaupunki
Kuvaus
Tarjouspyynnön kohde Kajaanin kaupungin ympäristötekninen toimiala / kunnallistekniikka ja liikunta -tulosalue pyytää Teiltä tarjousta seuraavasta kunnallistekniikan rakentamiskohteesta: Maanraken
Julkaisupäivä
1.2.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Rantakylän uimahallin peruskorjauksen hankesuunnitelman laadintaan liittyvien sähkösuunnittelutehtävien hankinnan tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti
Julkaisupäivä
1.2.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Rantakylän uimahallin peruskorjauksen hankesuunnitelman laadintaan liittyvien LVIA- ja vedenkäsittelylaitteistojen suunnittelutehtävävien hankinnan tarjouspy
Julkaisupäivä
1.2.2023
Hankintayksikkö
Kotkan kaupunki
Kuvaus
Julkaisupäivä
1.2.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti kiinteistönhoidon töiden hankinnan Joensuun Kotien Rantakylä-Mutalan alueella sijaitseviin kiinteistöihin alkaen 08.02.2023 - 31.01.2026 + yhden (1) vuoden o
Julkaisupäivä
31.1.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Rantakylän uimahallin peruskorjauksen hankesuunnitelman laadintaan liittyvät rakennesuunnittelun, palotekniikan ja akustiikan asiantuntijatehtävien hankinnan
Julkaisupäivä
31.1.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti hankinnan koskien Rantakylän uimahallin peruskorjauksen hankesuunnitelman laadintaa, arkkitehti- ja pääsuunnittelua sekä tietomallikoordinointitehtäviä tarjo
Julkaisupäivä
30.1.2023
Hankintayksikkö
Monetra Oulu Oy
Kuvaus
Hankinnan tavoitteena on hankkia automaattipalvelut laadukkaasti kokonaispalveluna. Toimittaja vastaa laitteiden toimintavarmuudesta, raaka-aineiden ja muiden tuotteiden ja tarvikkeiden riittävyydestä
Julkaisupäivä
30.1.2023
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Kuvaus
Raahen kaupungin tarkastuslautakunta pyytää tarjousta kuntalain (410/2015) 122 §:n ja tilintarkastuslain (1141/2015) mukaisesta hallinnon ja talouden tarkastuspalvelusta tilikausille 2023-2025 sekä op
Julkaisupäivä
30.1.2023
Hankintayksikkö
Porvoon kaupunki
Kuvaus
Kts. hankintailmoituksen liitteenä olevat asiakirjat.
Julkaisupäivä
30.1.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti koneellisen metsähakkuun ja maanmuokkausurakoinnin hankinnan Joensuun kaupungin alueella sijaitsevilla kaupungin omistamilla metsätiloilla sopimuskaudelle 1.
Julkaisupäivä
26.1.2023
Hankintayksikkö
Loviisan kaupunki
Kuvaus
Julkaisupäivä
26.1.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti koululaisten laulutapahtuman äänentoistopalvelun hankinnan vuodeksi 2023 + mahdollisuus jatkaa sopimusta tämän jälkeen toistaiseksi voimassa olevana. So
Julkaisupäivä
26.1.2023
Hankintayksikkö
Loviisan kaupunki
Kuvaus
Loviisan kaupunki pyytää tarjousta imuauto ja painevesi töiden suorittamisesta koko Loviisan alueella
Julkaisupäivä
26.1.2023
Hankintayksikkö
Loviisan kaupunki
Kuvaus
Julkaisupäivä
26.1.2023
Hankintayksikkö
Loviisan kaupunki
Kuvaus
Tarjous on laadittava suomen tai ruotsin kielellä. Tarjouksen tekemisestä ei makseta korvausta. Hankintailmoitus on julkaistu HILMA-järjestelmässä 8.12.2022. Hankintayksikkö pidättää itsellään o
Julkaisupäivä
26.1.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti matkapuhelimien hankinnan sopimuskaudelle 01.03.2023 - 28.02.2025. Mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisanoo sopimuksen viimeistään kuusi (6) kuukau
Julkaisupäivä
26.1.2023
Hankintayksikkö
Loviisan kaupunki
Kuvaus
Julkaisupäivä
25.1.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti maanrakennustöiden hankinnan Liperin kunnalle sopimuskaudelle 01.01.2023 - 31.12.2025. Koneita käytetään maanrakennus-, kunnossapito- ja puhtaanapitotöiss
Julkaisupäivä
25.1.2023
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Kuvaus
Pyhäjoen kunta pyytää tarjouksia Pyhäjoen kunnan tilikausien 2023 - 2026 tilintarkastuspalveluista. Tässä tarjouspyynnössä tarkastuspalveluilla tarkoitetaan ensisijaisesti Kuntalain 14. luvun (122 §,
Julkaisupäivä
24.1.2023
Hankintayksikkö
Pudasjärven kaupunki
Kuvaus
Pudasjärven kaupungin tilapalvelut kilpailuttaa avoimella tarjousmenettelyllä Pudasjärven "Puikkari" uimahallin IV laitteistojen asennus ja sähkötyöt esitettyjen suunnitelmien mukaisesti. Kokonaisurak
Julkaisupäivä
23.1.2023
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Kuvaus
1. Nykytila Raahen kaupungilla ei ole käytössä sähköistä, pitkäaikaiseen säilytykseen tarkoitettua tietojärjestelmää. Raahessa on käytössä Innofactor Dynasty 10 -asianhallintajärjestelmä, mihin on
Julkaisupäivä
19.1.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Karelia-ammattikorkeakoulun hankinnan koskien Moodle verkko-oppimisympäristön ylläpitoa ja tukea sekä kehittämistä tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisest
Julkaisupäivä
18.1.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti siivouspalveluiden hankinnan Opiskelija-asunnot Oy Joensuun Ellin Noljakan 1. ja 2. alueiden kohteista tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Sopimu
Julkaisupäivä
18.1.2023
Hankintayksikkö
Mikkelin kaupunki
Kuvaus
Varmistunauha-asema ja optiona varmistusnauhat.
Julkaisupäivä
18.1.2023
Hankintayksikkö
Tornion kaupunki
Kuvaus
Tornion kaupunki on kilpailuttanut henkilöstölle järjestettävät ensiapukoulutukset kansallisen kynnysarvon alittavana pienhankintana.
Julkaisupäivä
18.1.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Riverian toimeksiantamana kaivinkoneiden, pyöräkuormaajien ja kuorma-autojen vuokrauspalvelun hankinnan sopimuskaudelle
Julkaisupäivä
16.1.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Joensuun kaupungin jäähallien puhtauspalvelujen hankinnan tarjouspyynnön ja liitteiden mukaisesti sopimuskaudelle 01.02.2023 - 31.12.2024 + yhden (1) vuoden
Julkaisupäivä
16.1.2023
Hankintayksikkö
Tornion kaupunki
Kuvaus
Tornion Vesi Oy on pyytänyt tarjouksia Pihlajasaaren asuinalueen jätevesipumppaamosta JVP1
Julkaisupäivä
16.1.2023
Hankintayksikkö
Tornion kaupunki
Kuvaus
Rakennuskohteena on Tornion kaupungin Liakan kaupunginosassa sijaitsevan runkovesijohdon uusiminen urakka-asiakirjojen mukaisesti. Urakka käsittää Ahonpääntien runkovesijohdon uusimisen paaluvälill
Julkaisupäivä
13.1.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti maanrakennustöiden hankinnan Liperin kunnalle sopimuskaudelle 01.01.2023 - 31.12.2025. Koneita käytetään maanrakennus-, kunnossapito- ja puhtaanapitotöiss
Julkaisupäivä
12.1.2023
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Kuvaus
Vihannin yhtenäiskoulun kuljetukset Raaheen Tsäänssi-messuille.
Julkaisupäivä
11.1.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti elintarvikkeiden: lihan, lihavalmisteiden ja valmisruokien hankinnan sopimuskaudelle 01.01.2023 - 30.04.2025 + yhden (1) ja + yhden (1) vuoden optiomahdollis
Julkaisupäivä
5.1.2023
Hankintayksikkö
Kotkan kaupunki
Kuvaus
Hankinnan kohteena on Kotkan kaupungin omistamien rakennusten sisäilmasto- ja kosteustekniset selvitykset ja tutkimukset. Tehtävä voi koostua seuraavista osa-alueista: kosteusmittaukset, rakenteiden j
Julkaisupäivä
4.1.2023
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Kuvaus
Julkaisupäivä
4.1.2023
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Kuvaus
Vihannin yhtenäiskoulun uimahallikuljetukset tammikuu 2023
Julkaisupäivä
3.1.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Tohmajärven kunnan Niiralan teollisuusraiteiston kunnostamisen hankinnan. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään til
Julkaisupäivä
23.12.2022
Hankintayksikkö
Rovaniemen kaupunki
Kuvaus
Rovaniemen kaupungin Tekniset palvelut osaston yhdyskuntatekniikan yksikkö ja Napapiirin Vesi Oy on pyytänyt kokonaishintatarjouksia Joulumaantien rakennuttamis- ja työmaavalvontapalveluista seuraavi
Julkaisupäivä
23.12.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Yrityskaupunki Joensuu-ohjelman laatimiseen liittyvän konsultointipalvelun hankinnan tarjouspyynnön mukaisesti. Joensuun kaupunki - Idän houkuttelevin -s
Julkaisupäivä
23.12.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi pyytää antamaan tarjouksen uudesta 5-akselisesta täysi-ilmajousitteisella alustalla varustetusta kuorma-autosta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.
Julkaisupäivä
22.12.2022
Hankintayksikkö
Vantaan kaupunki / Kaupunkiympäristön toimiala
Kuvaus
Julkaisupäivä
22.12.2022
Hankintayksikkö
Kotkan kaupunki
Kuvaus
Urakan laajuus on kuvattu urakka-aineiston liiteluettelon mukaisissa asiakirjoissa. Urakkaan kuuluu mm. • Raivaus • Kantojen poisto • Pintamaan poisto • Maankaivu ja maiden ajo täyttöön tai me
Julkaisupäivä
22.12.2022
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Kuvaus
Hankinnan kohde Hankinnan kohteena on Raahen kaupungin käyttöön tuleva sähköinen osallisuusalusta SaaS-palveluna (Software as a Service). Hankinta sisältää palvelun toimitus- ja käyttöönottoprojekt
Julkaisupäivä
22.12.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti osoitteessa Mäntyläntie 3 (Joensuu) sijaitsevien kahden (2) asuinrakennuksen sekä autohallin peruskorjauksen kokonaisurakan hankinnan. Hanke pitää sisällään
Julkaisupäivä
21.12.2022
Hankintayksikkö
Vantaan kaupunki / Kaupunkiympäristön toimiala
Kuvaus
Julkaisupäivä
21.12.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Haapajoen alueen kaivu- ja kuljetustöiden hankinnan (yksikköhintainen tarjous) tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Urakka aloitetaan tilaajan toi
Julkaisupäivä
21.12.2022
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Kuvaus
Julkaisupäivä
21.12.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Siun Sote) käyttöön tulevien terveydenhuollon desinfektioaineiden ja -pyyhkeiden hankinnan sopi
Julkaisupäivä
21.12.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti kiviainesten toimitusten hankinnan Haapajoki 2023 / Kiviainesten toimitukset - urakkaan tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Urakka aloitetaan til
Julkaisupäivä
20.12.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Liperin kunnan puisto- ja viheralueiden hoito- ja kunnossapitopalveluiden hankinnan sopimuskaudelle 01.01.2023 - 31.12.2025 tarjouspyynnön ja sen liitteiden
Julkaisupäivä
19.12.2022
Hankintayksikkö
Kotkan kaupunki
Kuvaus
Palvelut sisältävät taittopalveluita, graafista ja visuaalista suunnittelua sekä aineistojen toteuttamista julkaisu- tai painovalmiiksi erilaisiin tiedotus- ja markkinointitarpeisiin. Taittopalvelu si
Julkaisupäivä
19.12.2022
Hankintayksikkö
Lohjan kaupunki
Kuvaus
Lohjan kaupunki on pyytänyt tarjouksia Tarjouspalvelun kautta Ventelän VPK:n saneerauksesta ja laajennuksesta 2022-2023 kokonaisurakkana. Tarjouspyyntö julkaistiin 2.11.2022 . Tarjouspyyntöä korjattii
Julkaisupäivä
15.12.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Joensuun kaupungintalon muutoksesta museoksi -hankkeeseen liittyvän rakennesuunnittelutehtävän hankinnan tarjouspyynnön ja sen liiteasiakirjojen mukaisesti.
Julkaisupäivä
15.12.2022
Hankintayksikkö
Rovaniemen kaupunki
Kuvaus
Rovaniemen kaupungin Tekniset palvelut/kaavoitus on pyytänyt tarjouksia luonto- ja maisemaselvityksestä Vennivaaran asemakaava-alueen laajennuksen asemakaavoitusta varten. 1. HANKINNAN SOPIMUSKAUS
Julkaisupäivä
15.12.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Liperin kunnan hallinnoimien kiinteistöjen LVI-teknisten huolto-, korjaus- ja asennuspalveluiden hankinnan sopimuskaudelle 01.01.2023 - 31.12.2025. Ha
Julkaisupäivä
15.12.2022
Hankintayksikkö
Kotkan kaupunki
Kuvaus
TUTUSTUMINEN KOHTEISIIN Tarjoajilla on halutessaan mahdollisuus tutustua kohteisiin ennen tarjouksen jättämistä. Tutustumiskäynnistä sovitaan etukäteen hankintayksikön edustajan kanssa: toimitilai
Julkaisupäivä
15.12.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Joensuun kaupungintalon muutoksesta museoksi -hankkeeseen liittyvien arkkitehti- ja pääsuunnittelun sekä tietomallikoordinaattorin tehtävien hankinnan tarjou
Julkaisupäivä
15.12.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Joensuun kaupungintalon muutoksesta museoksi -hankkeeseen liittyvän LVIA-suunnittelutehtävän hankinnan. Kaupunginvaltuuston 31.8.2020 tekemän päätöksen mu
Julkaisupäivä
15.12.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Joensuun kaupungintalon muutoksesta museoksi -hankkeeseen liittyvän sähkösuunnittelutehtävän hankinnan tarjouspyynnön ja sen liiteasiakirjojen mukaisesti.
Julkaisupäivä
15.12.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Joensuun seudun joukkoliikenne JOJOlle palveluna hankittavan asiakastyytyväisyystutkimuksen hankinnan sopimuskaudelle 01.01.2023 - 31.12.2025. Sopimus jatku
Julkaisupäivä
15.12.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Liperin kunnan hallinnoimien kiinteistöjen sähköteknisten huolto-, korjaus- ja asennuspalveluiden hankinnan sopimuskaudelle 01.01.2023 - 31.12.2025. Hanki
Julkaisupäivä
15.12.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Siun soten aluee varattomille vainajille hankittavien hautauspalveluiden hankinnan sopimuskaudelle 1.12.2022 - 30.11.2024 + optiona toistaiseksi voimassa ole
Julkaisupäivä
14.12.2022
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Kuvaus
Julkaisupäivä
14.12.2022
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Kuvaus
Annetun aikataulun mukaan.
Julkaisupäivä
14.12.2022
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Kuvaus
Raahen kaupunki pyytää tarjouksia ilmanlaadun seurannan analyyseista ajalle 1.1.2023 - 31.12.2023, jonka jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana kuuden (6) kuukauden molemminpuolisella ir
Julkaisupäivä
14.12.2022
Hankintayksikkö
Tornion kaupunki
Kuvaus
Aineen taidemuseon taidevaraston siirtohyllyt on kilpailutettu kansallisen kynnysarvon ylittävänä hankintana ja tarjouspyyntö julkaistiin Tarjouspalvelu -portaalissa. Määräaikaan 7.12.2022 klo 10:0
Julkaisupäivä
13.12.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Liperin kunnan hallinnoimien kiinteistöjen kylmäkoneiden ja laitteiden huolto-, korjaus- ja asennuspalveluiden hankinnan sopimuskaudelle 01.01.2023 - 31.12.2
Julkaisupäivä
13.12.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti paloturvakaappien ja muiden kemikaaliturvatuotteiden hankinnan Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riverialle. Tuotteet määrittelyineen on kuvattu tarke
Julkaisupäivä
13.12.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Wärtsilätalon C-siiven peruskorjauksen rakennusautomaatiourakan hankinnan tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Urakkamuotona on jaettu urakka. Rak
Julkaisupäivä
13.12.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Nurmeksen kaupungin metsäomaisuuden hoitopalveluiden hankinnan sopimuskaudelle 1.1.2023 - 31.12.2027. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, joss
Julkaisupäivä
13.12.2022
Hankintayksikkö
Porvoon kaupunki
Kuvaus
Kaupunkipyöräjärjestelmän peruspyöräilykausi on vuosittain 1.4. – 31.10. ja pyörien tulee olla käytössä viimeistään 1.4. vuosittain. Pyörien määrä on sopimuskaudella 120 kappaletta. Sopimuskauden alus
Julkaisupäivä
13.12.2022
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Kuvaus
Julkaisupäivä
9.12.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti (uudelleenkilpailutus) ikkunalasien ja peilien hankinnan sopimuskaudelle 01.01.2023 - 31.12.2024 + yhden (1) vuoden + yhden (1) vuoden optiomahdollisuus.
Julkaisupäivä
9.12.2022
Hankintayksikkö
Turun kaupunki
Kuvaus
Hankinta on kuvattuna tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.
Julkaisupäivä
7.12.2022
Hankintayksikkö
Porvoon kaupunki
Kuvaus
Tilaajan tällä hetkellä voimassa olevat myyntitoimeksiantosopimukset tullaan päättämään 31.1.2023 mennessä.
Julkaisupäivä
5.12.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti kahden (2) täyssähköpakettiauton hankinnan Opiskelija-asunnot Oy Joensuun Ellille. Hankinnan kohteena on Opiskelija-asunnot Oy Joensuun Ellille hankittav
Julkaisupäivä
5.12.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti yhden (1) kaivinkoneen hankinnan Joensuun ev. lut seurakuntayhtymälle. Kaivuria tullaan käyttämään pääasiassa hautausmaalla hautojen kaivuutyöhön sekä muuhun
Julkaisupäivä
5.12.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Rääkkylän kunnan palveluliikenteen ja kunnan muiden kuljetusten hankinnan sopimuskaudelle 01.01.2023 - 31.07.2024 + yhden (1) + yhden (1) vuoden optiomahdoll
Julkaisupäivä
2.12.2022
Hankintayksikkö
Tornion kaupunki
Kuvaus
Tornion kaupungin 100% omistama tytäryhtiö Tornion Palveluasunnot Oy on pyytänyt tarjouksia paloilmoittimien vaihtourakasta kohteeseen Porthaninkatu 4.
Julkaisupäivä
2.12.2022
Hankintayksikkö
Porvoon kaupunki
Kuvaus
Tilaaja valitsee puitesopimustoimittajiksi tarpeitaan vastaavan määrän toimittajia, yhteensä kuitenkin vähintään 10, mikäli hyväksyttyjä tarjouksia saadaan riittävä määrä. Puitesopimustoimittajia e
Julkaisupäivä
2.12.2022
Hankintayksikkö
Tornion kaupunki
Kuvaus
Asiakirjojen tietoturvallinen tuhoamispalvelu kilpailutettiin hankintalain 25 § mukaisen kansallisen kynnysarvon alittavana pienhankintana ja tarjouspyyntö julkaistiin Tarjouspalvelu -portaalissa.
Julkaisupäivä
1.12.2022
Hankintayksikkö
Tornion kaupunki
Kuvaus
Tornion kaupungin 100% omistama tytäryhtiö Tornion vuokra-asunnot Oy on pyytänyt tarjouksia paloilmoittimien vaihtourakasta kohteeseen Keskikatu 36 C.
Julkaisupäivä
1.12.2022
Hankintayksikkö
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Kuvaus
Päijät-Hämeen hyvinvointialue on pyytänyt tarjouksia vakuutusmeklaripalveluista käsittäen vakuutusten analysointi, kilpailuttaminen ja hallinnointi. Tarjoamaan tilaajan toimintaympäristöön soveltuvi
Julkaisupäivä
30.11.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti AV-laitteiden hankinnan tarvikkeineen sopimuskaudelle 1.12.2022 - 31.8.2025 + yhden (1) vuoden optiomahdollisuus. Sopimus jatkuu yhdellä (1) vuodella ajal
Julkaisupäivä
29.11.2022
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Kuvaus
Julkaisupäivä
29.11.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti (uudelleenkilpailutus) yhteishankinnassa mukana olevien kaupunkien, kuntien ja kuntayhtymien käyttöön tulevan lämmitysöljyn hankinnan (kevyt polttoöljy, kesä
Julkaisupäivä
29.11.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue
Kuvaus
Hankinnan kohteena on Liperin, Outokummun, Polvijärven ja Heinäveden kuntien taajama- ja haja-asutusalueella irrallaan tavattujen ja talteenotettujen koirien ja kissojen sekä muiden vastaavien pieniko
Julkaisupäivä
29.11.2022
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Kuvaus
Hankitaan 1 kpl mainosbanderolli Raahen liikuntahallille Raahen kaupungin painatuspalveluiden puitesopimuksen sisällä.
Julkaisupäivä
29.11.2022
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Kuvaus
Julkaisupäivä
28.11.2022
Hankintayksikkö
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Kuvaus
Päijät-Hämeen hyvinvointialue pyytää tarjouksia sähkösäätöisistä hoitosängyistä Päijät-Hämeen hyvinvointialueen asiakkaiden kotikäyttöön neljän (4) vuoden määräaikaiselle sopimuskaudelle. Tarjouspy
Julkaisupäivä
28.11.2022
Hankintayksikkö
Rovaniemen kaupunki
Kuvaus
Pulkamontien alueen rakentaminen.
Julkaisupäivä
28.11.2022
Hankintayksikkö
Kajaanin kaupunki
Kuvaus
Kajaanin kaupunki ympäristötekninen toimiala / tilapalvelu / suunnittelu- ja rakennuttaminen pyysi tarjoustanne talonrakennushankkeiden rakennuttamistehtäviä suorittavasta konsultista Kajaanin kaupun
Julkaisupäivä
25.11.2022
Hankintayksikkö
Turun kaupunki
Kuvaus
Hankinta on kuvattuna tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.
Julkaisupäivä
25.11.2022
Hankintayksikkö
Turun kaupunki / Konsernihallinto
Kuvaus
Julkaisupäivä
25.11.2022
Hankintayksikkö
Lohjan kaupunki
Kuvaus
Lohjan kaupunki on kilpailuttanut LUKKI-kirjastojen kirjastoaineistokuljetukset vuosille 2023-2024 (optiovuosi 2025) kansallisen kynnysarvon ylittävänä yhteishankintana Vihdin kunnan ja Karkkilan ja L
Julkaisupäivä
24.11.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti maa-ainesten toimitusten hankinnan Liperin kunnalle sopimuskaudelle 01.01.2023 - 31.12.2025. Hankinnan kohteena ovat maa-ainestoimitukset Liperin kunnan h
Julkaisupäivä
24.11.2022
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Kuvaus
Julkaisupäivä
24.11.2022
Hankintayksikkö
Lohjan kaupunki
Kuvaus
Lohjan kaupunki toimii hankehallinnoijana yhteensä 19 kunnan yhteishankkeessa, jossa tavoitteena on kaavatietojen digitalisointi sekä ohjeen laatiminen kaavatietojen digitalisointiin. Hankkeen kokonai
Julkaisupäivä
24.11.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti (toinen uudelleenkilpailutus) osoitteessa Mustosenkatu 1, Joensuu sijaitsevien asuinrakennusten peruskorjaukseen liittyvien töiden hankinnan purkutöineen tar
Julkaisupäivä
24.11.2022
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Kuvaus
Valitaan palveluntoimittaja perhepäivähoidon retkikyyditykselle Pattasten päiväkodille 28.11.
Julkaisupäivä
24.11.2022
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Kuvaus
Julkaisupäivä
24.11.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti (toinen uudelleenkilpailutus) osoitteessa Tuulentie 3, Joensuu sijaitsevien asuinrakennusten peruskorjaukseen liittyvien töiden hankinnan purkutöineen tarjou
Julkaisupäivä
24.11.2022
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Kuvaus
Valitaan palveluntoimittaja Saloisten päiväkodin kirjastoretken kyyditykselle 2.12.
Julkaisupäivä
24.11.2022
Hankintayksikkö
Tampereen korkeakoulusäätiö sr
Kuvaus
Tampereen korkeakoulusäätiö sr on kilpailuttanut liikunta-, kulttuuri- ja hyvinvointipalveluedun sähköinen maksuvälinepalvelu.
Julkaisupäivä
23.11.2022
Hankintayksikkö
Lohjan kaupunki
Kuvaus
Lohjan kaupungin Tekninen toimi on tarjouspalvelu.fi/Hilman julkisen hankintalain mukaisella kynnysarvon ylittävällä avoimella menettelyllä pyytänyt urakkatarjouksia Muijalannummentien rakentamista ko
Julkaisupäivä
22.11.2022
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Kuvaus
Raahen kaupungin hankintapalvelut pyytää tarjouksia Raahen kaupungille vuokra-/vaihtomattopalveluista ja hygieniatuotepalveluista ajalle 1.1.2023 - 31.12.2024 ja mahdollinen optio ajalle 1.1.2025 - 31
Julkaisupäivä
22.11.2022
Hankintayksikkö
Kajaanin kaupunki
Kuvaus
Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos on hankkinut puoliperävaunun koulutus- ja opetuskäyttöön.
Julkaisupäivä
22.11.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Tohmajärven kunnan metsien metsäsuunnitelman laatimisen hankinnan vuosille 2023-2027. Kunnan metsäomaisuus on yhteensä noin 1901 ha, josta metsätalousmaata 1
Julkaisupäivä
22.11.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti sähkötarvikkeiden ja lamppujen hankinnan sopimuskaudelle 01.04.2023 - 31.03.2025 + yhden (1) vuoden optiomahdollisuus ajalle 01.04.2025 - 31.03.2026 tarjousp
Julkaisupäivä
22.11.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Kiteen kaupungin liikenneväylien ja pihojen talvikunnossapidon hankinnan sopimuskaudelle 1.12.2022 - 24.10.2023 + kahden (2) vuoden optiomahdollisuus. Hankin
Julkaisupäivä
22.11.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen (Siun soten) järjestämis- ja kustannusvastuulla olevien vainajien siirtokuljetuspalveluiden hankinnan sopimuskaudelle 1.1.
Julkaisupäivä
21.11.2022
Hankintayksikkö
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Kuvaus
Julkaisupäivä
18.11.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Liperin kunnan viemärihuoltopalveluiden hankinnan tarjouspyynnön mukaisesti sopimuskaudelle 01.01.2023 - 31.12.2025. Hankinnan kohteena ovat Liperin kunna
Julkaisupäivä
18.11.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti ajoneuvojen renkaiden hankinnan sopimuskaudelle 01.01.2023 - 31.12.2024 + yhden (1) vuoden optiomahdollisuus. Sopimus jatkuu yhdellä (1) vuodella ajalle 0
Julkaisupäivä
18.11.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Liperin kunnan hallinnoimien kiinteistöjen rakennusteknisten huolto-, korjaus- ja asennuspalveluiden hankinnan sopimuskaudelle 01.01.2023 - 31.12.2025. Ha
Julkaisupäivä
17.11.2022
Hankintayksikkö
Rovaniemen kaupunki
Kuvaus
Rovaniemen kaupungin Tekniset palvelut osaston yhdyskuntatekniikan yksikkö ja Napapiirin Vesi Oy on pyytänyt kokonaishintatarjouksia Vennivaaran kaava-alueen urakkaosan 2 rakennuttamis- ja työmaavalvo
Julkaisupäivä
16.11.2022
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Kuvaus
Kuljetus 22.11.2022 max. 38 henkilöä. Lähtö: Vihanti yhtenäiskoulu klo 8.30 -> Sofia Lybeckerinkatu 1, Raahe. Siirtyminen klo 10.00 Sofia Lybeckerinkatu 1, Raahe -> Raahen Porvari- ja kauppakoululle M
Julkaisupäivä
16.11.2022
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Kuvaus
Valitaan palveluntoimittaja Saloisten päiväkodin kirjastoretkien kyydityksille 22.11. ja 23.11.
Julkaisupäivä
16.11.2022
Hankintayksikkö
Kajaanin kaupunki
Kuvaus
Kajaanin kaupunki / Kainuun pelastuslaitokselle hankitaan öljytorjuntakontti määrärahojen puitteissa. Hankinta-aika on vuosi 2022.
Julkaisupäivä
16.11.2022
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Kuvaus
Kuljetus 21.11.2022 max. 29 henkilöä. Lähtö: Vihanti yhtenäiskoulu klo 8.30 -> Oulaistenkatu 7, Oulainen. Siirtyminen n. klo 10.30 Oulaistenkatu 7, Oulainen -> Kosteenkatu 1, Oulainen. Siirtyminen n.
Julkaisupäivä
16.11.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti asiakastietojärjestelmän toimittamisen ja ylläpidon hankinnan Joensuun Vesi -liikelaitokselle, Liperin vesihuoltolaitokselle, Kontiolahden vesihuoltolaitokse
Julkaisupäivä
16.11.2022
Hankintayksikkö
Lohjan kaupunki
Kuvaus
Lohjan kaupunki pyytää tarjousta oheisena olevien liitteiden mukaisesti Sporttikeskus Tennarin laajennuksesta ja korjauksesta 2022- 2023, kokonaisurakkana. Tarjoukseen sisältyy kaksi optiota: 1. IV-o
Julkaisupäivä
15.11.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Kontiolahden kunnan Maankäyttö ja valvontayksikön maastomittaustehtävissä käytettävän robottitakymetrin, maastotallentimen ja GNSS-mittalaitteen hankinnan vi
Julkaisupäivä
15.11.2022
Hankintayksikkö
Porvoon kaupunki
Kuvaus
Julkaisupäivä
15.11.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Wärtsilätalon C-siiven peruskorjauksen ilmanvaihtourakan hankinnan tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Urakkamuotona on jaettu urakka. Rakennuste
Julkaisupäivä
15.11.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti tiemerkintämaalien ja tiemerkintämassan hankinnan tarjouspyynnön mukaisesti sopimuskaudelle 1.1.2023 - 31.12.2025 + yhden (1) vuoden optiomahdollisuus. S
Julkaisupäivä
15.11.2022
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Kuvaus
Hankitaan 1 kpl kuvaustausta/logoseinä Raahen kaupungin painatuspalveluiden puitesopimuksen sisällä.
Julkaisupäivä
15.11.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Liperin kunnan hoito- tai vahingonkorvausvastuulla olevien kiinteistöjen ja muiden kohteiden jälkihoitopalveluiden hankinnan sopimuskaudelle 01.01.2023 - 31.
Julkaisupäivä
14.11.2022
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Kuvaus
Julkaisupäivä
14.11.2022
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Kuvaus
Valitaan palveluntoimittaja Antinkankaan päiväkodin eskareiden uimakoulukuljetuksille.
Julkaisupäivä
11.11.2022
Hankintayksikkö
Porvoon kaupunki
Kuvaus
Julkaisupäivä
9.11.2022
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Kuvaus
Vihannin yhtenäiskoulun uimahallikyydit, marraskuu 2022
Julkaisupäivä
9.11.2022
Hankintayksikkö
Rovaniemen kaupunki
Kuvaus
HANKINNAN KOHDE Rovaniemen kaupungin avovastaanotto on pyytänyt tarjouksia terveydenhuoltolain (1326/2010) mukaisesta sydämen EKG:n pitkäaikaisrekisteröinnin eli Holter-tutkimuksen kokonaispalvelus
Julkaisupäivä
9.11.2022
Hankintayksikkö
Porvoon kaupunki
Kuvaus
Kts. kohta Lyhyt kuvaus
Julkaisupäivä
9.11.2022
Hankintayksikkö
Kotkan kaupunki
Kuvaus
Hankintamenettelyllä muodostetaan kahden (2) vuoden mittainen puitejärjestely, johon valitaan kaksi (2) kokonaistaloudellisesti edullisinta puitesopimustoimittajaa tarjousvertailun perusteella syntyne
Julkaisupäivä
9.11.2022
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Kuvaus
Julkaisupäivä
8.11.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti kiinteistönhuolto- ja siivouspalvelun hankinnan Kiinteistö Oy Nurmeksen Vuokratalot Oy:n tarpeisiin sopimuskaudelle 1.1.2023 - 31.12.2024 ja yhden (1) + yhde
Julkaisupäivä
8.11.2022
Hankintayksikkö
Lohjan kaupunki
Kuvaus
Lohjan kaupunki pyytää tarjouksia omistamiensa kiinteistöjen saneerauksien tai rakentamisen budjetointiin liittyvistä laskentapalveluista vuosille 2022-2023, sekä mahdollinen optio vuosi 2024, tämän t
Julkaisupäivä
7.11.2022
Hankintayksikkö
Rovaniemen kaupunki
Kuvaus
Tarjouskilpailu koskee Rovaniemen kaupungin sekä Kiinteistö Oy Rovatalon omistamille, tässä tarjouspyynnössä mainituille, kiinteistöille hankittavaa kevyttä kesä- ja talvilaatuista lämmityspolttoöljyä
Julkaisupäivä
7.11.2022
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Kuvaus
Raahen lukion jatko-opintovierailun kuljetus
Julkaisupäivä
7.11.2022
Hankintayksikkö
Lohjan kaupunki
Kuvaus
Lohjan kaupunki on pyytänyt Tarjouspalvelussa kansallisen kynnysarvon alittavana hankintana tarjouksia asiantuntijaresurssista kehitystyöhön. Toimeksiantoon kuuluu pilvipalvelujen yhdistäminen halli
Julkaisupäivä
4.11.2022
Hankintayksikkö
Kajaanin kaupunki
Kuvaus
Kajaanin kaupungin hankintapalveluttoimi pyysi tarjouksia muuttopalveluista sopimuskaudelle 1.1.2023 - 31.12.2025 + kahden (1+1) vuoden optiomahdollisuudella.
Julkaisupäivä
4.11.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti puhtauspalvelun hankinnan Polkka - Pohjois-Karjalan tukipalvelut Oy:lle Joensuun kaupungin alueella sijaitseviin kohteisiin ajalle 1.1.2023 - 31.12.2023 + op
Julkaisupäivä
4.11.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Karelia-ammattikorkeakoulun toimeksiantamana Peppi-ohjelmistokonaisuuteen liittyvän sovellusylläpidon asiantuntijapalvelun hankinnan tarjouspyynnön ja sen li
Julkaisupäivä
4.11.2022
Hankintayksikkö
Samkommunen för Österbottens välfärdsområde - Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä
Kuvaus
Kuulokojeiden sovitus- ja huoltopalvelut Pohjanmaan hyvinvointialueella (Vaasan alue ja Pietarsaaren alue) v. 2023-2024 sekä mahdollisuus optioon v. 2025-2026.
Julkaisupäivä
3.11.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Wärtsilätalon C-siiven peruskorjauksen sähköurakan hankinnan tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Urakkamuotona on jaettu urakka. Rakennustekniste
Julkaisupäivä
3.11.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Wärtsilätalon C-siiven peruskorjauksen rakennusurakan hankinnan tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Rakennuskohde käsittää Wärtsilätalon C-siiven
Julkaisupäivä
3.11.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Wärtsilätalon C-siiven peruskorjauksen putkiurakan hankinnan tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Urakkamuotona on jaettu urakka. Rakennustekniste
Julkaisupäivä
2.11.2022
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Kuvaus
Raahen kaupungin hankintapalvelut pyytää tarjouksia Raahen kaupungille ateria- ja puhtaushenkilöstön suojavaatteista ajalle 1.5.2022 - 31.12.2023 + varaus option käyttöön (kolme (3) vuotta). Tarjoa
Julkaisupäivä
2.11.2022
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Kuvaus
Raahen kaupungin hankintapalvelut pyytää tarjouksia Raahen kaupungin ateria- ja puhtauspalveluille leipomotuotteista (ei pakasteet ja gluteenittomat) suunnitellulle sopimuskaudelle alkaen 1.1.2023 - 3
Julkaisupäivä
2.11.2022
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Kuvaus
Julkaisupäivä
2.11.2022
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Kuvaus
Julkaisupäivä
2.11.2022
Hankintayksikkö
Tornion kaupunki
Kuvaus
Tornion kaupunki pyytää tarjouksia Kivirannan katusaneerausten kokonaisurakasta. Kohteena on Tornion kaupungin Kivirannan kaupunginosassa sijaitsevat Kaskitie, Lanatie, Jyrätie, Onninpolku j
Julkaisupäivä
2.11.2022
Hankintayksikkö
Tampereen korkeakoulusäätiö sr
Kuvaus
Tampereen korkeakoulusäätiö sr on kilpailuttanut oikeudelliset palvelut.
Julkaisupäivä
2.11.2022
Hankintayksikkö
Lohjan kaupunki
Kuvaus
Rakennuskohteena on Kasarmin-, Penger-, Kullervon-, Harju- ja Louhenkadun sekä vesihuoltolinja 1:n vesijohtojen rakentaminen. Suurin osa vesijohtojen rakentamisesta tapahtuu aukikaivamalla, mutta Louh
Julkaisupäivä
2.11.2022
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Kuvaus
Raahen kaupunki pyytää tarjousta vanhan Palonkylän koulurakennuksen ja opettajien asuntolarakennuksen purkamisesta sisältäen purkutyön suunnittelun, purkutyöt, purkujätteiden lajittelun ja toimittamis
Julkaisupäivä
1.11.2022
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Kuvaus
Julkaisupäivä
1.11.2022
Hankintayksikkö
Varkauden kaupunki
Kuvaus
Taustaa, nykytila: Nykyinen Varkauden paloasema toimii tällä hetkellä Taipaleentie 4:n tiloissa. Tilat on rakennettu vuonna 1956 ja myöhemmin 1989 osittain peruskorjattu ja laajennettu soveltumaan
Julkaisupäivä
1.11.2022
Hankintayksikkö
Rovaniemen kaupunki
Kuvaus
Rovaniemen kaupungin elinvoimapalvelut on pyytänyt tarjouksia Maaperätutkauksesta, Vennivaaran asemakaava-alueen laajennus. HANKINNAN SOPIMUSKAUSI Kyseessä on kertahankinta. Työ on tehtävä 31.1
Julkaisupäivä
31.10.2022
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Kuvaus
Raahen lukion tutustumispäivän 7.11.2022 kuljetukset.
Julkaisupäivä
31.10.2022
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Kuvaus
Valitaan palveluntoimittaja Saloisten päiväkodin eskareiden uimahallikuljetuksiin.
Julkaisupäivä
31.10.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Joensuun kaupungin kaupunkirakennepalveluiden toimeksiannosta tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti Cederbergin aukion rakentaminen, projekti 2628, rak
Julkaisupäivä
31.10.2022
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Kuvaus
Perhepäivähoidon kyyditys Itsenäisyyden puistoon ke 2.11.2022.
Julkaisupäivä
28.10.2022
Hankintayksikkö
Mikkelin kaupunki
Kuvaus
Dataprojektori riittävällä kuvan sivuttaissiirrettävyydellä, valoteholla ja resoluutiolla Otavan Opiston juhlasaliin.
Julkaisupäivä
28.10.2022
Hankintayksikkö
Kajaanin kaupunki
Kuvaus
Kajaanin kaupunki pyysi tarjousta akkukäyttöisestä jäänhoitokoneesta, avointa hankintamenettelyä käyttäen.
Julkaisupäivä
27.10.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjala hankintatoimi kilpailutti Joensuun kaupungin liikuntapaikkojen kesä- ja talvikonetöiden hankinnan sopimuskaudelle 1.11.2022 - 31.10.2024 + yhden (1) vuoden optio. Sopimus jatkuu yhd
Julkaisupäivä
27.10.2022
Hankintayksikkö
Lohjan kaupunki
Kuvaus
Julkaisupäivä
27.10.2022
Hankintayksikkö
Loviisan kaupunki
Kuvaus
Loviisan kaupunki pyytää tarjouksia uudesta tai vähän käytetystä (maksimissaan 10 000 km ajettu) kuorma-autosta katujen kesä- ja talvikunnossapitoon.
Julkaisupäivä
26.10.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti sammuttimien ja sammuttimien huoltopalvelujen hankinnan sopimuskaudelle 01.01.2023 - 31.12.2024 + yhden (1) vuoden + yhden (1) vuoden optiomahdollisuus. S
Julkaisupäivä
26.10.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Polvijärven kunnan rivitaloyhtiöiden Varosentie 123, 83855 Martonvaara (koko yhtiö puretaan), Kuorevaarantie 82, 83720 Kuorevaara (koko yhtiö puretaan), Vasa
Julkaisupäivä
26.10.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Nurmes-talon Hannikaisen salin elokuvatoimintaan liittyvien laitteiden hankinnan tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Tavaran/laitteen tulee täyttää Euroopan
Julkaisupäivä
24.10.2022
Hankintayksikkö
Vantaan kaupunki / Kaupunkiympäristön toimiala
Kuvaus
Julkaisupäivä
24.10.2022
Hankintayksikkö
Tornion kaupunki
Kuvaus
Tornion kaupunki on pyytänyt tarjouksia työsuhdepolkupyörien leasing-rahoituksesta ja siihen liittyvistä palveluista.
Julkaisupäivä
24.10.2022
Hankintayksikkö
Mikkelin kaupunki
Kuvaus
Mikkelin kaupungin Maankäyttö ja kaupunkirakenneyksikkö pyytää tarjousta Ranta-Launialan kaavataloudellisessa tarkastelusta. Kaavataloudellisen tarkastelu arvioi Mikkelin Ranta-Launialan asemakaaval
Julkaisupäivä
20.10.2022
Hankintayksikkö
Kajaanin kaupunki
Kuvaus
Kajaanin Kaupungin tilakeskus pyysi tarjousta laajarunkoisien rakennusten tarkastuksista neljään (4) eri rakennukseen.
Julkaisupäivä
20.10.2022
Hankintayksikkö
Pornaisten kunta
Kuvaus
Julkaisupäivä
19.10.2022
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Kuvaus
Valitaan toimittaja Lybeckerinpuiston eskareiden uimahallikuljetuksille 2.11. - 4.11. ja 7.11.-8.11.
Julkaisupäivä
19.10.2022
Hankintayksikkö
Tornion kaupunki
Kuvaus
Tornion Vesi Oy on pyytänyt tarjouksia vesihuollon ja hulevesiverkoston rakentamiseksi välillä Jarrukatu-Tornionjoki.
Julkaisupäivä
18.10.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti LVI-suunnittelutehtävien hankinnan Hammaslahden koulun uudisrakennukseen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Hankintamalli on yhden (1) toimittaj
Julkaisupäivä
18.10.2022
Hankintayksikkö
Kajaanin kaupunki
Kuvaus
Kajaanin kaupunki/ympäristötekninen toimiala pyysi 14.9.2022.päivätyllä tarjouspyynnöllä tarjouksia Kajaanin kaupungin liikennealueiden, paikoitusalueiden- ja piha-alueiden talvikunnossapidosta sop
Julkaisupäivä
18.10.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti sähkösuunnittelutehtävien hankinnan Hammaslahden koulun uudisrakennukseen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Hankintamalli on yhden (1) toimitta
Julkaisupäivä
18.10.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti RAU-suunnittelutehtävien hankinnan Hammaslahden koulun uudisrakennukseen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Hankintamalli on yhden (1) toimittaj
Julkaisupäivä
18.10.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti (uudelleenkilpailutus) Lieksan kaupungin liikennealueiden talvi- ja kesähoidon hankinnan sopimuskaudelle 01.11.2022 - 30.04.2025 + yhden (1) ja yhden (1) vuo
Julkaisupäivä
18.10.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Polvijärven kunnan kaukolämpölaitokselle toimitettavan polttohakkeen hankinnan sopimuskaudelle 1.11.2022 - 31.10.2023 + yhden (1) vuoden optiomahdollisuus.
Julkaisupäivä
18.10.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Joensuun kaupungin Kuhasalon virkistysalueen yleisen käymälän ylläpitosiivouksen toteuttamisen hankinnan sopimuskaudelle 1.10.2022 - 30.9.2024 + yhden (1) vu
Julkaisupäivä
17.10.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti RAK-suunnittelutehtävien hankinnan Hammaslahden koulun uudisrakennukseen. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään sop
Julkaisupäivä
17.10.2022
Hankintayksikkö
Kotkan kaupunki
Kuvaus
Tarkemmat tiedot urakasta tarjouspyynnön liitteissä.
Julkaisupäivä
17.10.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti energia-alan ammattitutkinnon, sähköverkkoasennuksen osaamisalan ammattitutkinnon asiakaslähtöisen koulutussuunnittelun ja tutkintokoulutuksen toteutuksen se
Julkaisupäivä
17.10.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Uimaharjun urheilukeskuksen kuntosalilaitteiden ja -välineiden hankinnan. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään til
Julkaisupäivä
17.10.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti latukoneen hankinnan Joensuun kaupungille. Latukoneen tulee olla määriteltyjen tarjouspyynnössä mainittujen vaatimusten mukainen, sen tulee vastata annett
Julkaisupäivä
17.10.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti hankinnan ikkunalaseista ja peileistä sopimuskaudelle 01.01.2023 - 31.12.2024 + yhden (1) vuoden + yhden (1) vuoden optiomahdollisuus. Sopimus jatkuu yhde
Julkaisupäivä
14.10.2022
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Kuvaus
Vihannin yhtenäiskoulun kuljetus sählyturnaukseen Raaheen 18.10.2022
Julkaisupäivä
14.10.2022
Hankintayksikkö
Vantaan kaupunki / Kaupunkiympäristön toimiala
Kuvaus
Julkaisupäivä
14.10.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti palokonsultin tehtävien hankinnan Hammaslahden koulun uudisrakennukseen. Palokonsultti toimii hankkeessa tilaajan asettamana erityisasiantuntijana. Konsul
Julkaisupäivä
14.10.2022
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Kuvaus
Raahen lukion tutustumispäivän kuljetukset
Julkaisupäivä
14.10.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti arkkitehti- ja pääsuunnittelu- sekä tietomallikoordinaattoritehtävien hankinnan Hammaslahden koulun uudisrakennukseen. Hankintamalli on yhden (1) toimitta
Julkaisupäivä
13.10.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Pankakosken alueen katujen ja teiden talvihoidon hankinnan sopimuskaudelle 01.11.2022 - 31.05.2024 + yhden (1) vuoden optiomahdollisuus. Sopimus jatkuu yh
Julkaisupäivä
13.10.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjala hankintatoimi kilpailutti Joensuun kaupungin alueella suoritettavien talvityökonepalveluiden hankinnan sopimuskaudelle 1.11.2022 - 31.10.2027 + yhden (1) + yhden (1) vuoden optiomahdol
Julkaisupäivä
13.10.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti kopiointi- ja tulostuspalveluiden sekä markkinointimateriaalien hankinnan sopimuskaudelle 1.12.2022 - 31.12.2023 + yhden (1) vuoden optiomahdollisuus. Sop
Julkaisupäivä
13.10.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Kuvaus
Respiraattorin vastasyntyneiden ja lasten sekä keskosten tehohoitoon, malli Servo-U MR, jota voidaan käyttää MR ympäristössä.
Julkaisupäivä
12.10.2022
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Kuvaus
Keskuskoulun 6.luokan linja-autokyyditys Ouluun Yrityskylään 9.11.2022. Haku koululta klo 8.15, paluukuljetuksen lähtö Yrityskylästä klo 14.00.
Julkaisupäivä
11.10.2022
Hankintayksikkö
Porvoon kaupunki
Kuvaus
Kokonaisvastuun Porvoon virtuaalisen taidemuseon toteutuksen koordinoinnista, sen osakokonaisuuksien teknisten vaatimusten (esim. teosten kuvaaminen ja jatkotyöstö) ja integraatioiden ohjaamisesta ja
Julkaisupäivä
11.10.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Joensuun kaupungille yhden (1) käytetyn jäänhoitokoneen hankinnan. Tavaran/laitteen tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen
Julkaisupäivä
11.10.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti tarjouspyynnössä mainituille yhteistyötahoille hiutaleisen kalsiumkloridin hankinnan sopimuskaudelle 1.12.2022 - 31.12.2023 + yhden (1) vuoden optiomahdollis
Julkaisupäivä
11.10.2022
Hankintayksikkö
TeeSe Botnia Oy Ab
Kuvaus
TeeSe Botnia Oy Ab on pyytänyt tarjouksia xxx puitejärjestelyn tekemiseksi. Kyseessä on ennakoidulta kokonaisarvoltaan EU-kynnysarvon ylittävä hankinta, josta ilmoitettiin Hilmaan (hankintailmoituk
Julkaisupäivä
10.10.2022
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Kuvaus
Raahen lukio on pyytänyt tarjouksen vaelluskurssin kuljetuksista.
Julkaisupäivä
7.10.2022
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Kuvaus
VIHANNIN YHTENÄISKOULUN YRITYSKYLÄKYYDIT SYKSY 2022
Julkaisupäivä
7.10.2022
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Kuvaus
Merikadun koulun 9.-luokkalaisten kuljetukset yrityskylään Ouluun 20.10.2022, 8.11.2022, 14.11.2022 ja Luovin reissu 2.11.2022
Julkaisupäivä
7.10.2022
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Kuvaus
Rollup-julisteiden hankinta työllisyyden kuntakokeilulle painatuspalvelujen puitesopimuksen sisällä.
Julkaisupäivä
6.10.2022
Hankintayksikkö
Rovaniemen kaupunki
Kuvaus
Rovaniemen kaupungin Tekniset palvelut osaston yhdyskuntatekniikan yksikkö ja Napapiirin Vesi Oy on pyytänyt kokonaishintatarjouksia Pulkamontien kaava-alueen rakennuttamis- ja työmaavalvontapalveluis
Julkaisupäivä
6.10.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Lieksan kaupungin toimeksiannosta kahden jätevesipumppaamon rakentamisurakan hankinnan (Tiemestarintie ja Kaatrankatu) tarjouspyynnön ja liitteiden mukaisest
Julkaisupäivä
6.10.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Joensuun kaupungin kaupunkirakennepalveluiden toimeksiannosta Joensuun kaupungin Multimäen asemakaava-alueella sijaitsevien infraverkostojen ja viheralueiden
Julkaisupäivä
6.10.2022
Hankintayksikkö
Kotkan kaupunki
Kuvaus
Kts. Lyhyt kuvaus.
Julkaisupäivä
6.10.2022
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Kuvaus
Vihannin yhtenäiskoulun oppilasryhmän tutustumismatka Miilukangas Oy:lle 11.10.2022
Julkaisupäivä
6.10.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Unit of public procurement in Eastern Finland (Pohjois-Karjalan hankintatoimi, short PK-HAN) requests tenders for motion capture system for Karelia university of applied sciences (Karelia Ammattikork
Julkaisupäivä
6.10.2022
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Kuvaus
Julkaisupäivä
5.10.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Rantakylän kirjaston ja nuorisotilojen LVI-urakan hankinnan. Hankinnan kohteena oleva rakennuskohde käsittää Rantakylän kirjaston ja nuorisotilan korjaus-
Julkaisupäivä
5.10.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Kiteen seurakunnan metsänhoitopalveluiden hankinnan sopimuskaudelle 1.1.2023 - 31.12.2024 + yksi (1) + yksi (1) optiovuotta. Sopimus jatkuu 1 + 1 vuodella
Julkaisupäivä
5.10.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Kiteen kaupungin ja Kiteen kotitalot Oy:n työkone- ja kuljetuspalvelujen hankinnan ajalle 1.11.2022 - 31.10.2024 + kahden (2) vuoden optiomahdollisuus. So
Julkaisupäivä
5.10.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Rantakylän kirjaston ja nuorisotilojen peruskorjauksen rakennusurakan pääurakan hankinnan. Hankinnan kohteena oleva rakennuskohde käsittää Rantakylän kirj
Julkaisupäivä
5.10.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Rantakylän kirjaston ja nuorisotilojen sähköurakan hankinnan. Hankinnan kohteena oleva rakennuskohde käsittää Rantakylän kirjaston ja nuorisotilan korjaus
Julkaisupäivä
5.10.2022
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Kuvaus
Valitaan palveluntoimittaja Antinkankaan päiväkodin kyyditykselle Raahesaliin to 13.10.2022.
Julkaisupäivä
5.10.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti urheilijoiden terveystarkistusten hankinnan Joensuun kaupungille sopimuskaudelle 01.11.2022 -31.12.2024. Hankinnan kohteena ovat urheilijoiden terveystark
Julkaisupäivä
5.10.2022
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Kuvaus
Raahen kaupunki pyytää tarjouksia ulkokuntosalin välineistä. Ei sisällä asennusta. Tarjoajan tulee antaa suunnitelma ja tarjoajalla on käytössään maksimissaan 18 000 euroa (alv 0 %) kuntoiluväline
Julkaisupäivä
4.10.2022
Hankintayksikkö
Mikkelin kaupunki
Kuvaus
Mikkelin kaupunki/Kulttuurin unelmavuosi 2022 -hanke pyytää tarjousta Mikkelin kulttuuriohjelman osallistavien työpajojen toteutuksesta. Hankinnan kuvaus 1. Taustaa Kulttuurin unelmavuosi 2022 -h
Julkaisupäivä
4.10.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Lieksan kaupungin ja Juuan kunnan Kohti työtä ja koulutusta -hankkeelle rekrytointiviestintä- ja aluemarkkinointisuunnitelman laadinnan ja toteuttamisen hank
Julkaisupäivä
4.10.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Lieksan kaupungin ja Juuan kunnan Kohti työtä ja koulutusta -hankkeelle graafisen materiaalin suunnittelun ja taiton hankinnan sopimuskaudelle 10.10.2022 - 3
Julkaisupäivä
4.10.2022
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Kuvaus
Julkaisupäivä
4.10.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti ryhmäkuljetuksien hankinnan Karelia Ammattikorkeakoulu Oy:lle sopimuskaudelle 01.01.2023 - 31.12.2024 + yhden (1) vuoden + yhden (1) vuoden optiomahdollisuus
Julkaisupäivä
3.10.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Riveria Nurmeksen kone- ja metallialan koulutusyksikön käyttöön tulevien neljän (4) nestejäähdytteisen pulssi/tuplapuls
Julkaisupäivä
3.10.2022
Hankintayksikkö
Vantaan kaupunki / Kaupunkiympäristön toimiala
Kuvaus
Julkaisupäivä
3.10.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Nurmeksen kaupungin henkilökunnan työterveyshuollon palveluiden tuottamisen hankinnan sopimuskaudelle 1.1.2023 - 31.12.2024, jonka jälkeen sopimus voi jatkua
Julkaisupäivä
30.9.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti puhtauspalvelun hankinnan Polkka - Pohjois-Karjalan tukipalvelut Oy:lle Joensuun kaupungin alueella sijaitseviin kohteisiin ajalle 01.01.2023 - 31.12.2024 +
Julkaisupäivä
30.9.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Juuan kunnalle tehtävän kiinteistöveroselvitykseen liittyvän tietokantaselvityksen hankinnan. Tietokantaselvitys tulee olla suoritettu viimeistään 31.3.2
Julkaisupäivä
29.9.2022
Hankintayksikkö
Kajaanin kaupunki
Kuvaus
Julkaisupäivä
29.9.2022
Hankintayksikkö
Loviisan kaupunki
Kuvaus
Julkaisupäivä
27.9.2022
Hankintayksikkö
Pudasjärven kaupunki
Kuvaus
Kohteiden yleiskuvaus: Sarakylän koulun viemäriverkoston saneeraussuunnittelu Koulun viemärijärjestelmässä on havaittu viime vuoden aikana epätavallisen tiheää tukkeutumista, joka herätti asia
Julkaisupäivä
27.9.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Kiteen kaupungin Tolosenmäen osayleiskaavan alueelle pohjatutkimusten hankinnan tarjouspyynnön ja liitteiden mukaisesti. Alueen osayleiskaavan päivitys on vi
Julkaisupäivä
27.9.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Hirvirannan leirikeskuksen peruskorjauksen rakennuttajapalvelujen hankinnan Kontiolahden seurakunnan toimeksiannosta tarjouspyynnön ja liitteiden mukaisesti.
Julkaisupäivä
27.9.2022
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Kuvaus
Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset on lähetettävä xx.xx.202x klo 12.00 mennessä. Kysymykset tulee lähettää Pienhankintapalvelu.fi -toimittajaportaalista. Samasta paikasta löytyvät myös kysymyksiin
Julkaisupäivä
26.9.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Joensuun kaupungin kaupunkirakennepalveluiden toimeksiannosta Vesitorninkadun (projekti 2654) kadunrakennusurakan hankinnan tarjouspyynnön ja sen liitteiden
Julkaisupäivä
23.9.2022
Hankintayksikkö
Lohjan kaupunki
Kuvaus
Lohjan kaupunki kilpailutti 23.8.2022 kolme invavarusteltua kouluautoa ajalla 3.10.2022 - 3.6.2023. Autoista kaksi tulee korvaamaan liikennöitsijän autot, jotka jouduttiin poistamaan kuljetuksista
Julkaisupäivä
22.9.2022
Hankintayksikkö
Lohjan kaupunki
Kuvaus
Hankinta sisältää Lohjan kaupungin investointihankkeiden Rakennustöiden työmaavalvonnan tehtävien suorittamisen. Lohjan kaupunki investoi lähivuosina mm. koulu- ja päiväkoti- sekä liikuntarakennusten
Julkaisupäivä
21.9.2022
Hankintayksikkö
Lohjan kaupunki
Kuvaus
Lohjan kaupungin kiinteistöjen korkealla työskentelyyn tarvittavat tuotteet ja palvelu sisältää: - Kaupungin kiinteistöjen korkealla/putoamisvaarallisella alueelle työskentelyyn tarvittavat tuotteet
Julkaisupäivä
21.9.2022
Hankintayksikkö
Porvoon kaupunki
Kuvaus
Julkaisupäivä
21.9.2022
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Kuvaus
Vihannin yhtenäiskoulun uimahallikyydit, syksy 2022
Julkaisupäivä
20.9.2022
Hankintayksikkö
Porvoon kaupunki
Kuvaus
Julkaisupäivä
20.9.2022
Hankintayksikkö
Kajaanin kaupunki
Kuvaus
Kajaanin kaupunki pyysi tarjoustanne kodinkoneistanne ja kodinelektroniikasta sopimusajalle 15.8.2022 - 14.8.2024, jonka jälkeen voidaan tilaajan päätöksellä jatkaa sopimusta alkuperäisin ehdoin kahde
Julkaisupäivä
20.9.2022
Hankintayksikkö
Porvoon kaupunki
Kuvaus
Julkaisupäivä
20.9.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Liperin Kirkkolahti hankkeen palvelurakennuksen rakentamisen hankinnan. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilau
Julkaisupäivä
19.9.2022
Hankintayksikkö
Kotkan kaupunki
Kuvaus
- Nostotyötä ei ole mahdollista suorittaa lautan nykyisellä paikalla vaan lautta tulee kuljettaa kellutettuna tilaajan osoittamaan laituriin. - Kuljetusmatka on enintään 2 km. - Lautta tulee nosta
Julkaisupäivä
19.9.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti siirtokoulutilojen hankinnan Viinijärven koululle. Liperin kunta vuokraa tilapäiset siirtokoulutilat Viinijärven koululle. Siirtokoulutila sijoitetaan asemap
Julkaisupäivä
19.9.2022
Hankintayksikkö
Rovaniemen kaupunki
Kuvaus
Rovaniemen kaupungin sivistyspalvelut on pyytänyt tarjouksia osallisuusprosessin kehittämisprojektista. HANKINNAN SOPIMUSKAUSI JA OPTIO Sopimuskausi on yksi (1) vuosi. Sopimuskauden arvioitu alo
Julkaisupäivä
16.9.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Kuvaus
Hankinnan kohteena on fuusiobiopsialaitteisto eturauhasen transperineaalisiin biopsioihin ja laitteiston huolto- ja ylläpitosopimus. Laitteistoon kuuluu ultraäänilaite ja anturi, navigointilaite/-järj
Julkaisupäivä
16.9.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Unit of public procurement in Eastern Finland (Pohjois-Karjalan hankintatoimi, short PK-HAN) requests tenders for Robotic measuring and inspection software solution integrated into existing automated
Julkaisupäivä
16.9.2022
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Kuvaus
Honganpalon koulun kuljetukset uintiviikolla
Julkaisupäivä
16.9.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Kaarnakodin ateriapalvelun hankinnan tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisessa laajuudessaan sopimuskaudelle 01.09.2022 - 31.08.2024 + yhden (1) vuoden opt
Julkaisupäivä
14.9.2022
Hankintayksikkö
Lohjan kaupunki
Kuvaus
Lohjan kaupunki on pyytänyt tarjouksia mustavalkonäyttöisestä ultraäänilaitteesta Aurlahden neuvolaan kansallisen kynnysarvon alittavana hankintana. Tarjouksia tuli määräaikaan mennessä 4 kpl ja ka
Julkaisupäivä
13.9.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Joensuun kaupungin kaupunkirakennepalveluiden toimeksiannosta Arboretum alueen kehittäminen, projekti 2764, rakennuskohteen viherrakennusurakan hankinnan.
Julkaisupäivä
13.9.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Lieksan Kulttuurikeskuksen elokuvatoiminnan järjestämisen hankinnan. Kyseessä on viiden (5) vuoden määräaikainen käyttöoikeussopimus ajalle 01.10.2022 -
Julkaisupäivä
9.9.2022
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Kuvaus
Julkaisupäivä
9.9.2022
Hankintayksikkö
Kotkan kaupunki
Kuvaus
Urakkaan kuuluvia töitä ovat mm: • Vanhojen rakenteiden purkutyöt • Maankaivuu • Kaukolämmön maanrakennustyöt, esim. kaivu, arinat, alkutäyttö, merkintänauha, lopputäyttö, rakennekerrokset • Vesih
Julkaisupäivä
9.9.2022
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Kuvaus
Julkaisupäivä
9.9.2022
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Kuvaus
Kuljetukset Kulttuurien kulkureitit -tapahtumaan Honganpalon koulun oppilaille.
Julkaisupäivä
9.9.2022
Hankintayksikkö
Rovaniemen kaupunki
Kuvaus
Suunnittelukohde on Kemi- ja Ounasjokien yhtymäkohdassa olevaan Lainaan vesialueen rataviivan ja Lainaanrannan kerrostaloalueen rajaama ranta-alue kaupungin ydinkeskustassa (liite 4.). Alueella on
Julkaisupäivä
9.9.2022
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Kuvaus
Julkaisupäivä
8.9.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti AV-laitteiden ja info-tv-järjestelmien hankinnan tarvikkeineen sopimuskaudelle 1.9.2022 - 31.8.2025 + yhden (1) vuoden optiomahdollisuus. Sopimus jatkuu y
Julkaisupäivä
7.9.2022
Hankintayksikkö
Kotkan kaupunki
Kuvaus
Kotkan kaupungin tekniset palvelut pyytää tarjousta hiekoitussepelistä (3-6mm), talvikausille 2022-2024. HINTASIDONNAISUUDET Urakkahinnat sidotaan maarakennuskustannusindeksi (2015=100) toukokuun
Julkaisupäivä
7.9.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Puhas Oy:n toiminta-alueen kartonki-, lasi- ja muovipakkausten sekä pienmetallin keräyksen ja kuljetuksen hankinnan sopimuskaudelle 01.07.2023 - 30.06.2028 +
Julkaisupäivä
7.9.2022
Hankintayksikkö
Porvoon kaupunki
Kuvaus
Kyseessä on liitteen E mukainen sosiaali- ja terveyspalveluhankinta, jonka arvo ei ylitä EU-kynnysarvoa.
Julkaisupäivä
7.9.2022
Hankintayksikkö
Tornion kaupunki
Kuvaus
Tornion Vesi Oy on pyytänyt tarjouksia Torpinpuiston mittakaivosta
Julkaisupäivä
6.9.2022
Hankintayksikkö
Rovaniemen kaupunki
Kuvaus
Rovaniemen kaupungin elinvoimapalvelut on pyytänyt tarjouksia asiantuntijapalvelusta Rovaniemen kaupungin kasvuohjelman laatimiseen. Palveluntarjoajan tehtävänä on laatia Rovaniemen kaupungin kasv
Julkaisupäivä
6.9.2022
Hankintayksikkö
Rovaniemen kaupunki
Kuvaus
Julkaisupäivä
6.9.2022
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Kuvaus
Haapajoen koulun oppilaiden kyyditys: Haapajoen koulu-Koivuluodon urheilukenttä - Haapajoen koulu.
Julkaisupäivä
6.9.2022
Hankintayksikkö
Rovaniemen kaupunki
Kuvaus
Julkaisupäivä
5.9.2022
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Kuvaus
Julkaisupäivä
5.9.2022
Hankintayksikkö
Tornion kaupunki
Kuvaus
Tornion Vesi oy on pyytänyt tarjouksia Kerankadun jätevesipumppaamosta.
Julkaisupäivä
31.8.2022
Hankintayksikkö
Kotkan kaupunki
Kuvaus
Kiinteistöihin kohdistuvat työt ovat pääsääntöisesti olemassa olevien ilmanvaihtojärjestelmien korjaus-, kunnossapito- ja muutostöitä. Työnjohdosta vastaa palveluntuottaja. Tehtäviä voi olla esim.
Julkaisupäivä
31.8.2022
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Kuvaus
Pattasten päiväkodin eskareiden uimahallikuljetukset 14.10., 17.10., 18.10., 19.10., 20.10. ja 21.10.
Julkaisupäivä
31.8.2022
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Kuvaus
Keskuskoulun uimahallikuljetukset 13.9.-15.9.2022
Julkaisupäivä
30.8.2022
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Kuvaus
Saloisten koulun kuljetukset Meriliikuntaviikon tapahtumiin.
Julkaisupäivä
30.8.2022
Hankintayksikkö
Porvoon kaupunki
Kuvaus
Kuntouttavassa työtoiminnassa pyritään parantamaan siihen osallistuvan henkilön työllistymisen edellytyksiä ja elämänhallintaa. Kuntouttava työtoiminta on sovitettava henkilön työ- ja toimintakyvyn se
Julkaisupäivä
30.8.2022
Hankintayksikkö
Porvoon kaupunki
Kuvaus
Tilaaja valitsee kolme (3) puitesopimustoimittajaa, mikäli hyväksyttäviä tarjouksia saadaan riittävä määrä.
Julkaisupäivä
29.8.2022
Hankintayksikkö
Porvoon kaupunki
Kuvaus
Kyseessä on Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista liite E 1—4 kohdassa tarkoitettu sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinta, jonka ennakoitu arvo ei ylitä EU-kynnysarvoa.
Julkaisupäivä
26.8.2022
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Kuvaus
Vihannin yhtenäiskoulun Meriliikuntapäivän kuljetukset 30.8.2022.
Julkaisupäivä
25.8.2022
Hankintayksikkö
Porvoon kaupunki
Kuvaus
Kts. hankintailmoituksen liitteenä olevat asiakirjat.
Julkaisupäivä
25.8.2022
Hankintayksikkö
Rovaniemen kaupunki
Kuvaus
YLEISLÄÄKÄREIDEN REKRYTOINTIPALVELU/ OSA-ALUE 1 VIRKA-AJAN ULKOPUOLINEN PÄIVYSTYSTYÖ Rovaniemen kaupungin sivistys- ja hyvinvointipalvelut on pyytänyt tarjouksia yleislääkärien rekrytointipalvelust
Julkaisupäivä
25.8.2022
Hankintayksikkö
Rovaniemen kaupunki
Kuvaus
YLEISLÄÄKÄREIDEN REKRYTOINTIPALVELU/ OSA-ALUE 2 MUUT LÄÄKÄRINTYÖT Rovaniemen kaupungin sivistys- ja hyvinvointipalvelut on pyytänyt tarjouksia yleislääkärien rekrytointipalvelusta julkiseen peruste
Julkaisupäivä
25.8.2022
Hankintayksikkö
Lohjan kaupunki
Kuvaus
Julkaisupäivä
25.8.2022
Hankintayksikkö
Porvoon kaupunki
Kuvaus
Julkaisupäivä
24.8.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti osoitteessa Tuulentie 3, Joensuu sijaitsevien asuinrakennusten peruskorjaukseen liittyvien töiden hankinnan purkutöineen tarjouspyynnön, urakkaohjelman ja li
Julkaisupäivä
24.8.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti vuokrattavien siirtokoulutilojen hankinnan Viinijärven koululle. Vuokratilat oltava käyttöönotettavissa 31.3.2023 alkaen. Toimitettavien tilojen vuokra-aika
Julkaisupäivä
24.8.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti osoitteessa Mustosenkatu 1, Joensuu sijaitsevien asuinrakennusten peruskorjaukseen liittyvien töiden hankinnan purkutöineen tarjouspyynnön, urakkaohjelman ja
Julkaisupäivä
23.8.2022
Hankintayksikkö
Porvoon kaupunki
Kuvaus
Tilaaja valitsee kolme (3) puitesopimustoimittajaa, mikäli hyväksyttäviä tarjouksia saadaan riittävä määrä.
Julkaisupäivä
23.8.2022
Hankintayksikkö
Porvoon kaupunki
Kuvaus
Tilaaja valitsee kolme (3) puitesopimustoimittajaa, mikäli hyväksyttäviä tarjouksia saadaan riittävä määrä.
Julkaisupäivä
23.8.2022
Hankintayksikkö
Keminmaan kunta
Kuvaus
Keminmaan kunta pyytää tarjouksianne kunnan IT-laitteiden toimittamisesta. Kunta valitsee puitejärjestelyyn kolme (3) toimittajaa, joilta laitteet hankitaan ajalla 9/2022 - 8/2024. Sopimukseen liittyy
Julkaisupäivä
22.8.2022
Hankintayksikkö
Kaarinan kaupunki
Kuvaus
Kuntoportaat sijoittuvat Kaarinan keskustan läheisyyteen Hovipuistoon, Kallenraitin ja Hovipuistossa sijaitsevan kuntoradan väliseen rinteeseen. Portaiden runko rakennetaan teräksestä. Kaiteet, käsi
Julkaisupäivä
19.8.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Pohjois-Karjalan keskussairaalan ulkoalueiden kunnossapitopalveluiden hankinnan Siun Sotelle sopimuskaudelle 01.10.2022 - 30.09.2024. Hankintamalli on yhd
Julkaisupäivä
19.8.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymälle (Siun sote) hammasteknisten proteettisten töiden hankinnan ajalle 1.8.2022 - 31.12.2023 + mahd
Julkaisupäivä
19.8.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riverian verkkopalvelujen uudistamisen hankinnan. Verkkopalvelujen uudistuksen aloitus on syyskuussa 2022 ja uuden v
Julkaisupäivä
18.8.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti vuokrattavien siirtokoulutilojen hankinnan Viinijärven koululle. Vuokratilat oltava käyttöönotettavissa 31.3.2023 alkaen. Toimitettavien tilojen vuokra-aika
Julkaisupäivä
18.8.2022
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Kuvaus
Tipsulan ryhmiksen syysretki Escurialiin Liminkaan ke 24.8.2022.
Julkaisupäivä
17.8.2022
Hankintayksikkö
Lohjan kaupunki
Kuvaus
Lohjan kaupunki pyytää tarjouksia kaupungin omistamien tai käytössä olevien kiinteistöjen sisäilmaongelmien selvitystyötä tekevän asiantuntijan tehtävistä vuosille 2022-2024 sekä mahdollinen optio 1 v
Julkaisupäivä
17.8.2022
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Kuvaus
Raahen kaupungin Tekninen keskus pyytää tarjousta Raahen kaupunkiin Koivuluodon urheilu- ja virkistyspalveluiden alueelle rakennettavan monitoimihallin sähkösuunnittelupalveluista tämän tarjouspyynnön
Julkaisupäivä
17.8.2022
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Kuvaus
Raahen kaupungin Tekninen keskus pyytää tarjousta Raahen kaupunkiin Koivuluodon urheilu- ja virkistyspalveluiden alueelle rakennettavan monitoimihallin rakennesuunnittelupalveluista tämän tarjouspyyn
Julkaisupäivä
17.8.2022
Hankintayksikkö
Kajaanin kaupunki
Kuvaus
Hankintayksikkö pyysi tarjousta seuraavasta palvelukokonaisuudesta: • Suljettu tietoliikenneverkko, palomuuripalvelut, internet-yhteys, lähiverkon laitteiden hallinta- ja valvontapalvelut sekä näihin
Julkaisupäivä
17.8.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti asiakastietojärjestelmän toimittamisen ja ylläpidon hankinnan Joensuun Vesi -liikelaitokselle, Liperin vesihuoltolaitokselle, Kontiolahden vesihuoltolaitokse
Julkaisupäivä
17.8.2022
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Kuvaus
Raahen kaupungin Tekninen keskus pyytää tarjousta Raahen kaupunkiin Koivuluodon urheilu- ja virkistyspalveluiden alueelle rakennettavan monitoimihallin LVIA-suunnittelupalveluista tämän tarjouspyynnö
Julkaisupäivä
16.8.2022
Hankintayksikkö
Porvoon kaupunki
Kuvaus
Julkaisupäivä
16.8.2022
Hankintayksikkö
Loviisan kaupunki
Kuvaus
Loviisan kaupunki pyytää tarjousta aallonvaimentimesta Loviisan lahdelle.
Julkaisupäivä
15.8.2022
Hankintayksikkö
Kaarinan kaupunki
Kuvaus
Julkaisupäivä
15.8.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Sommelotie 2 purku-urakan hankinnan. Purkukohde käsittää Joensuun Kodit Oy omistaman Sommelotie 2, 80260 Joensuu, neljän rivitalon ja huoltorakennuksen purku
Julkaisupäivä
12.8.2022
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Kuvaus
Raahen kaupungin tekninen keskus pyytää tarjouksia laiturista asennettuna Lapaluotoon palo- ja pelastuslaitoksen veneelle. Laiturin tulee olla raskasponttoonilaituri, joka soveltuu tuulisiin olosuh
Julkaisupäivä
12.8.2022
Hankintayksikkö
Koulutuskuntayhtymä OSAO
Kuvaus
Hankinnan kohteena on lehmien parsipedit opetusmaatilalle Muhoksen yksikköön.
Julkaisupäivä
11.8.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti linja-autokuljetusten hankinnan tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti Kontiolahden seurakunnan tarpeisiin sopimuskaudelle 01.08.2022 - 31.07.2024 + yhd
Julkaisupäivä
11.8.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Juuan kunnan puutavarakuljetusten hankinnan sopimuskaudelle 01.09.2022-31.12.2023 + yhden (1) + yhden (1) vuoden optiot. Sopimus jatkuu yhdellä (1) vuodel
Julkaisupäivä
11.8.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti plasmafereesilaitekokonaisuuden (leasing) hankinnasta sopimuskaudelle 01.09.2022 - 31.08.2026 + yhden (1) + yhden (1) vuoden optiomahdollisuus. Sopimus ja
Julkaisupäivä
10.8.2022
Hankintayksikkö
Valkeakosken kaupunki
Kuvaus
Valkeakoskella Koulutus- ja hyvinvointikeskus on valmistellut Valkeakosken kaupunginteatterin Tarveselvityksen. Tarveselvitys on hyväksytty koulutus- ja hyvinvointilautakunnassa 19.4. § 41 ja kaup
Julkaisupäivä
10.8.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Tohmajärven kunnan Hölhön teollisuusalueen vesihuollon rakennusurakan hankinnan. Urakan tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Su
Julkaisupäivä
9.8.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti opetuksen ja ohjauksen suunnittelujärjestelmän hankinnan Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riverialle tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Hank
Julkaisupäivä
9.8.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Polvijärven kunnan asiointiliikenteen hankinnan sopimuskaudelle 01.09.2022 - 31.08.2024 + yhden (1) vuoden optio. Sopimus jatkuu yhdellä (1) vuodella ajal
Julkaisupäivä
8.8.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Liperin katuvalojen saneerausurakan hankinnan tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Urakka käsittää seuraavat Liperin kunnan katuvalaistusten uusim
Julkaisupäivä
8.8.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Joensuun kaupungin kaupunkirakennepalveluiden toimeksiannosta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti kadunrakennusurakan hankinnan. Rakennusurakka
Julkaisupäivä
8.8.2022
Hankintayksikkö
Lohjan kaupunki
Kuvaus
Lohjan kaupungin tekninen toimi/tilapalvelut (jäljempänä tilaaja) pyytää tarjoustanne puitesopimuksesta kaupungin omistamien toimitilojen ilmanvaihtokoneiden suodattimista vuosille 2022 – 2024 tämä ta
Julkaisupäivä
5.8.2022
Hankintayksikkö
Porvoon kaupunki
Kuvaus
Ruoppaustyö käsittää Porvoonjoen länsirannalla sijaitsevan Aleksinpuiston rantamuuriedustan ruoppaamisen tavoitesyvyyteen HS -2,5 N2000 sekä Tolkkinen-Porvoo -väylän joen itärannalla sijaitsevan Sakta
Julkaisupäivä
3.8.2022
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Kuvaus
Raahen kaupungin Hankintapalvelut pyytää tarjouksia Raahen Lukiolle oppilaspöydistä ja tuoleista. Tarkemmat tiedot tarjouspyynnön kohdassa "Hankinnan kohteen kriteerit". Toimitus syyslukukauden
Julkaisupäivä
28.7.2022
Hankintayksikkö
Kajaanin kaupunki
Kuvaus
Tarjouspyynnön kohde Kajaanin kaupungin ympäristötekninen toimiala /kunnallistekniikka ja liikunta –tuloalue pyytää tarjousta Kajaanin kaupungin Kausivaloista asennettuna. Urakka on kokonaishintau
Julkaisupäivä
28.7.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Kiteen kaupungin keskustan kiertoliittymän rakentamisen kokonaisurakan hankinnan. Hankinta koskee Kiteen kaupungin keskustan kiertoliittymän rakentamisen kok
Julkaisupäivä
28.7.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Lieksan kaupungille työvaatteiden ja työkenkien hankinnan sopimuskaudelle 1.8.2022 - 31.7.2024 + yhden (1) vuoden optiomahdollisuus. Sopimus jatkuu yhdell
Julkaisupäivä
28.7.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Liperin Rahtitien jatkeen rakennusurakan hankinnan. Urakka käsittää seuraavat katujen rakennustyöt suunnitelma-asiakirjojen ja tarjouspyynnön mukaisesti k
Julkaisupäivä
27.7.2022
Hankintayksikkö
Lohjan kaupunki
Kuvaus
Hankinta sisältää: Vesikatteen uusimisen alusrakenteineen, pinta-ala n. 1060 m2: vanha profiilipeltikate aluskatteineen (kartonki) ja ruoteineen puretaan; vanhat otsalaudat, reunapellit, lumiesteet s
Julkaisupäivä
27.7.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Kuvaus
Hankinnan kohteena ovat suoradigitaaliset osastokuvauskoneet Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle sekä sen erva-hankintarenkaalle tässä tarjouspyynnössä sekä sen liitteissä määritellyn
Julkaisupäivä
22.7.2022
Hankintayksikkö
Loviisan kaupunki
Kuvaus
Loviisan kaupunki/infraosasto pyytää tarjousta koirapuiston aidan rakentamisesta
Julkaisupäivä
22.7.2022
Hankintayksikkö
Lohjan kaupunki
Kuvaus
Lohjan kaupunki pyytää tarjouksia koulumatkakuljetuksista kohteeseen koulupäivisin ajalle 11.8.2022 - 3.6.2023. Vähintään 1+8 paikkainen auto, missä on vähintään 2 pyörätuolipaikkaa. Tässä kohteess
Julkaisupäivä
21.7.2022
Hankintayksikkö
Lohjan kaupunki
Kuvaus
Urakka käsittää suunnitelma-asiakirjoissa esitettyjen puistosuunnitelman mukaisten käytävien, nurmialueiden ja istutusten sekä puistovalaistuksen toteuttamisen aputoimintoineen ja mittaustöineen suunn
Julkaisupäivä
19.7.2022
Hankintayksikkö
Lohjan kaupunki
Kuvaus
Lohjan kaupunki pyytää urakkatarjouksia Anttilan koulun (Kirkkokatu 6, Lohja) hissin uusinnasta kokonaisurakkana tarjouspyynnön liiteasiakirjojen mukaisesti. Nykyinen hissi on koulun valmistumisvuode
Julkaisupäivä
15.7.2022
Hankintayksikkö
Rovaniemen kaupunki
Kuvaus
Julkaisupäivä
14.7.2022
Hankintayksikkö
Lohjan kaupunki
Kuvaus
Lohjan kaupunki pyytää lukuvuodelle 2022 - 2023 tarjousta seuraavasta ostoliikennevuorosta: Lohjan kaupungin linja-autoliikenteen ostovuoro 11.8.2022 - 2.6.2023 reitillä 6.40 - 7.30 KOULP Kittf
Julkaisupäivä
13.7.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Kiinteistö Oy Pogostan Vuokratalojen Kanneltie 3 ja Kansantie 4 asuinkerrostalojen purku-urakan hankinnan. Hankintamalli on yhden (1) urakoitsijan sopimus
Julkaisupäivä
13.7.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti puupelletin hankinnan Joensuun kaupungille, Polvijärven kunnalle ja Tohmajärven kunnalle sopimuskaudelle 01.08.2022 - 31.12.2023 + kahden (2) vuoden optiomah
Julkaisupäivä
13.7.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Kuvaus
Hankinnan kohteena on suoradigitaalinen osastokuvauskone Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle sekä sen Erva-hankintarenkaalle tarjouspyynnössä sekä sen liitteissä määritellyn mukaisest
Julkaisupäivä
13.7.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti säle- ja rullaverhojen sekä pimentävien kangasverhojen hankinnan sopimuskaudelle 1.9.2022 - 31.8.2024 + yhden (1) + yhden (1) vuoden optiomahdollisuus ajalle
Julkaisupäivä
13.7.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti teollisten kaasujen hankinnan sopimuskaudelle 1.8.2022 - 31.7.2025 + yhden (1) vuoden optiomahdollisuus. Sopimus jatkuu yhdellä (1) vuodella ajalle 1.8.2
Julkaisupäivä
7.7.2022
Hankintayksikkö
Keminmaan kunta
Kuvaus
Hei! Ohessa on ote Keminmaan kunnanhallituksen päätöksestä 05.07.2022 § 333. Nyt mukana on liitteetkin. Pahoittelut, ettei aikaisemmassa otteessa ollut ne mukana. Tarjousten hinnat ovat seuraavat
Julkaisupäivä
7.7.2022
Hankintayksikkö
Kajaanin kaupunki
Kuvaus
Tarjouspyynnön kohde Kajaanin kaupungin ympäristötekninen toimiala / kunnallistekniikka ja liikunta -tulosalue pyytää Teiltä tarjousta seuraavasta kunnallistekniikan rakentamiskohteesta: Maanraken
Julkaisupäivä
7.7.2022
Hankintayksikkö
Keminmaan kunta
Kuvaus
XPANN2022 Keminmaa-Simo -Asiantuntijaselvityksen hankintapäätös
Julkaisupäivä
6.7.2022
Hankintayksikkö
Rovaniemen kaupunki
Kuvaus
Rovaniemen kaupunginTekniset palvelut ja Napapiirin Vesi Oy ovat pyytäneet kokonaishintatarjousta Rovaniemen kaupungin 23. kaupunginosassa sijaitsevien tonttikatujen; Palotörmäntien, Pullinniementien,
Julkaisupäivä
4.7.2022
Hankintayksikkö
Rovaniemen kaupunki
Kuvaus
Rovaniemen kaupungin Tekniset palvelu ja Napapiirin Vesi Oy ovat pyytäneet kakonaishintatarjousta Rovaniemen kaupungin 3. kaupunginosassa sijaitsevan Myllymatkan uuden kevyen liikenteen väylän välill
Julkaisupäivä
30.6.2022
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Kuvaus
Julkaisupäivä
30.6.2022
Hankintayksikkö
Porvoon kaupunki
Kuvaus
Seulontaan kuuluu kohderyhmän määrittäminen, seulontaan kutsuminen, asiakkaan neuvonta ja ohjaus, seulontatestien ottaminen ja tutkimus, palautetiedon antaminen sekä tarvittaessa jatkotutkimuksiin ohj
Julkaisupäivä
30.6.2022
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Kuvaus
Raahen kaupungin opetustoimi pyytää tarjouksia koulukuraattoreiden ja - psykologien työnohjauksesta tarjouspyynnön mukaisesti ajalle 1.9.2022 - 31.12.2022 ja 9.1.2023 - 3.6.2023. Sopimus siirtyy 1
Julkaisupäivä
30.6.2022
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Kuvaus
Raahen kaupunki pyytää tarjousta IAAF hyväksytystä seiväshyppypatjasta telineineen, sis. piikkarisuojan, sääsuojan, metallisen seiväshyppypatjanalustan ja kilpailuhyväksytyt telineet sekä telineille s
Julkaisupäivä
29.6.2022
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Kuvaus
Julkaisupäivä
29.6.2022
Hankintayksikkö
Kajaanin kaupunki
Kuvaus
Kajaanin kaupunki pyysi tarjouksia kodinkoneista ja kodinelektroniikasta sopimusajalle 15.8.2022 - 14.8.2024, jonka jälkeen voidaan tilaajan päätöksellä jatkaa sopimusta alkuperäisin ehdoin kahdella (
Julkaisupäivä
28.6.2022
Hankintayksikkö
Lohjan kaupunki
Kuvaus
Hankinnan kohteena on kolme (3) samoilla ominaisuuksilla varustettua hammashoitokoneyksikköä laitteineen ja varusteineen. Hankintamuotona on rahoitusleasing. Lohjan kaupunki hankkii itse rahoituksen.
Julkaisupäivä
28.6.2022
Hankintayksikkö
Kotkan kaupunki
Kuvaus
Mahdollisia kuvattavia kohteita ja reittejä: -Kaupungin omistamat kadut -Koulujen piha-alueet -Liikuntapaikat -Puistot -Kaavoitettavat alueet -Venesatama-alueet -Siirtolapuutarhat -Muut kaupun
Julkaisupäivä
28.6.2022
Hankintayksikkö
Rovaniemen kaupunki
Kuvaus
Julkaisupäivä
28.6.2022
Hankintayksikkö
Rovaniemen kaupunki
Kuvaus
Julkaisupäivä
28.6.2022
Hankintayksikkö
Rovaniemen kaupunki
Kuvaus
Julkaisupäivä
28.6.2022
Hankintayksikkö
Rovaniemen kaupunki
Kuvaus
Julkaisupäivä
27.6.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti hammaslääkäri+hammashoitaja työparina tehtävien suun terveydenhuollon päivystyspalveluiden hankinnan Siun sotelle sopimuskaudelle 01.07.2022 - 31.12.2023 + m
Julkaisupäivä
27.6.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Liperin kirkkolahden palvelulaiturin rakentamisen hankinnan. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilauksen suoraa
Julkaisupäivä
27.6.2022
Hankintayksikkö
Rovaniemen kaupunki
Kuvaus
Julkaisupäivä
27.6.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Kontiolahden kunnan maankäyttösuunnittelupalveluiden hankinnan sopimuskaudelle 01.06.2022 - 31.05.2025. Hankintamalli on kolmen (3) toimittajan puitejärje
Julkaisupäivä
27.6.2022
Hankintayksikkö
Rovaniemen kaupunki
Kuvaus
Julkaisupäivä
23.6.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti osoitteessa Rahtikatu 14, Joensuu olevan kohteen kattorakenteiden korjausurakan hankinnan tarvittavine oheistöineen ja tuotteineen, mm. IV-kanavien ja sähköj
Julkaisupäivä
23.6.2022
Hankintayksikkö
Vantaan kaupunki / Kaupunkiympäristön toimiala
Kuvaus
Julkaisupäivä
23.6.2022
Hankintayksikkö
Porvoon kaupunki
Kuvaus
Julkaisupäivä
23.6.2022
Hankintayksikkö
Porvoon kaupunki
Kuvaus
Julkaisupäivä
23.6.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Juuan kunnan taimien toimitusten hankinnan vuodelle 2023. Hankinta käsittää Juuan kunnan taimimateriaalihankinnan sekä optiona taimien istuttamisen palvelun.
Julkaisupäivä
22.6.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti tilaajien toimipaikkoihin soveltuvien ensiapulaukkujen ja ensiapukaappien tarvikkeiden hankinnan sopimuskaudelle 1.7.2022 - 31.1.2024 + yhden (1) vuoden opti
Julkaisupäivä
22.6.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Juuan kunnan vuotuisten hakkuutöiden hankinnan sopimuskaudelle 01.07.2022-31.12.2023 + yhden (1) + yhden (1) vuoden optiot. Sopimus jatkuu yhdellä (1) vuo
Julkaisupäivä
22.6.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti lasten ja nuorten psykologipalveluiden hankinnan Siun sotelle sopimuskaudelle 01.08.2022 - 31.07.2023 + optiona mahdollista jatkaa sopimusta toistaiseksi voi
Julkaisupäivä
22.6.2022
Hankintayksikkö
Kaarinan kaupunki
Kuvaus
Julkaisupäivä
22.6.2022
Hankintayksikkö
Lohjan kaupunki
Kuvaus
Lohjan kaupunki kilpailutti EU-kynnysarvon ylittävänä hankintana linja-autoliikenteen ostovuorot ajalle 11.8.2022 - 2.6.2023 kaikkiaan 17 kohteen osalta. Myöhemmin ilmenneet kohteet 18 ja 19 kilpailut
Julkaisupäivä
22.6.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Karelia Ammattikorkeakoululle toiminnallisen työskentelyn ja fasilitoinnin yhteistyöalustan hankinnan. Hankinnan kohde on yhteistyöalusta, joka on helppo
Julkaisupäivä
22.6.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti tuoreen leivän ja leipomotuotteiden hankinnan tarjouspyynnön mukaisesti sopimuskaudelle 16.5.2022 - 30.4.2024 + yhden (1) + yhden (1) vuoden optiomahdollisuu
Julkaisupäivä
22.6.2022
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Kuvaus
Julkaisupäivä
22.6.2022
Hankintayksikkö
Lohjan kaupunki
Kuvaus
Tarjouskilpailu koskee kutsuliikennettä yhdellä pienoislinja-autolla tai invataksilla Pusulan, Nummen, Sammatin ja Karjalohjan alueilla niin, että liikennettä on jokaisella alueella ilmoitettuina vii
Julkaisupäivä
22.6.2022
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Kuvaus
Julkaisupäivä
22.6.2022
Hankintayksikkö
Kajaanin kaupunki
Kuvaus
Kajaanin kaupunki pyysi tarjouksia Kajaanin kaupungin koulu- ja päiväkotikuvauksista sopimusajalle 1.8.2022 - 31.7.2024, jonka jälkeen voidaan tilaajan päätöksellä jatkaa sopimusta alkuperäisin ehdoi
Julkaisupäivä
22.6.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Liperin kirkkolahti hankkeen palvelurakennuksen rakentamisurakan hankinnan. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään t
Julkaisupäivä
22.6.2022
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Kuvaus
Putkihuivien hankinta Raahen seudun kehitykselle / markkinointi
Julkaisupäivä
22.6.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Juuan kunnan metsäalueiden parannustöiden hankinnan sopimuskaudelle 01.07.2022-31.12.2023. Hankinnan kohteena ovat metsän parannustyöt, kuten laikutus, Ju
Julkaisupäivä
22.6.2022
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Kuvaus
Raahen kaupunki pyytää tarjoustanne Raahen lukion sisävalaistusjärjestelmän uusimisesta kiinteähintaisena kokonaisurakkana. Hankinnan tarkoituksena on uusia lukion elinkaarensa päässä oleva sisäval
Julkaisupäivä
21.6.2022
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Kuvaus
Raahen kaupungin hankintapalvelut pyytää tarjousta reittipohjaisesta joukkoliikennepalvelusta välille Raahe-Vihanti- Raahe ajalle 1.8.2022 - 31.7.2024 (+ optio kaksi (2) vuotta). Reittipohjaisella
Julkaisupäivä
21.6.2022
Hankintayksikkö
Lohjan kaupunki
Kuvaus
Hankinta sisältää: Vesikatteen uusimisen alusrakenteineen, pinta-ala n. 1060 m2: vanha profiilipeltikate aluskatteineen (kartonki) ja ruoteineen puretaan; vanhat otsalaudat, reunapellit, lumiesteet s
Julkaisupäivä
21.6.2022
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Kuvaus
Koulutuskeskus Brahe pyytää tarjouksia polkupyörien leasingpalvelusta, joka sisältää polkupyörän, ja verottajan hyväksymät tarvikkeet ja mahdolliset huoltopalvelut. Henkilöstöllä on mahdollisuus hy
Julkaisupäivä
20.6.2022
Hankintayksikkö
Lohjan kaupunki
Kuvaus
Lohjan kaupunki kilpailutti EU-kynnysarvon ylittävänä hankintana linja-autoliikenteen ostovuorot ajalle 11.8.2022 - 2.6.2023 kaikkiaan 17 kohteen osalta. Myöhemmin ilmenneet kohteet 18 ja 19 kilpailut
Julkaisupäivä
20.6.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti 10-12 opetuskäyttöön tulevan hierontapöydän hankinnan Itä-Suomen Liikuntaopistolle. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee t
Julkaisupäivä
20.6.2022
Hankintayksikkö
Kotkan kaupunki
Kuvaus
Kotkan kaupunki hakee kahta kumppania kaupunkimarkkinoinnin suunnitteluun- ja toteutukseen. Hankinnalla/palvelulla haetaan sitä, että Kotkan kaupunkistrategiaa toteutetaan markkinoinnin keinoin parhaa
Julkaisupäivä
20.6.2022
Hankintayksikkö
Lohjan kaupunki
Kuvaus
Lohjan kaupunki kilpailutti EU-kynnysarvon ylittävänä hankintana linja-autoliikenteen ostovuorot ajalle 11.8.2022 - 2.6.2023 kaikkiaan 17 kohteen osalta. Myöhemmin ilmenneet kohteet 18 ja 19 kilpailut
Julkaisupäivä
17.6.2022
Hankintayksikkö
Loviisan kaupunki
Kuvaus
Hankesuunnitelman teko Tehtävät määräytyvät pääasiassa ARK12- hankesuunnittelun mukaan, mutta siihen kuuluu joitakin tehtäviä tarveselityksestä, sekä myös tavoitehinta-arviot ja käyttökustannusarv
Julkaisupäivä
17.6.2022
Hankintayksikkö
Lohjan kaupunki
Kuvaus
Hankinta sisältää Lohjan kaupungin Källhagen skola kiinteistön ulkopuolisen sadevesijärjestelmän ja salaojien uusimisen töineen. Tarjoukset on pyydetty tekemään täyttämällä hintatiedot tarjouspyynnö
Julkaisupäivä
17.6.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti avolavapakettiauton hankinnan Joensuun kaupungille. Ajoneuvoa tullaan käyttämään puistopuolen tehtävissä. Ajoneuvo toimitetaan katsastettuna ja käyttövalm
Julkaisupäivä
17.6.2022
Hankintayksikkö
Kajaanin kaupunki
Kuvaus
Kajaanin kaupunki pyysi tarjouksia Kajaanin kaupungin omistamien kiinteistöjen kiinteistöhoitopalveluiden hankinnasta Otanmäen ja Vuolijoen alueella sopimusajalle 08/2022 - 07/2024, jonka jälkeen voi
Julkaisupäivä
17.6.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Joensuun Kodit Oy:n ja Opiskelija-asunnot Oy Joensuun Elli:n sisäilmatutkimuspalveluiden hankinnan sopimuskaudelle 01.07.2022-30.06.2025 + yhden (1) vuoden o
Julkaisupäivä
17.6.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Kiihtelyspirtin lämmitysjärjestelmän uusimisen hankinnan tarjouspyynnön ja liitteiden mukaisessa laajuudessa. Rakennuskohde käsittää Kiihtelyspirtin kiinteis
Julkaisupäivä
16.6.2022
Hankintayksikkö
Porvoon kaupunki
Kuvaus
Kts. liite 1 Palvelukuvaus.
Julkaisupäivä
16.6.2022
Hankintayksikkö
Kirkkonummen kunta
Kuvaus
Urakkaan kuuluu Kirkkonummen Vesitorninmäen asemakaava-alueen 2.vaiheen rakentaminen, eli Vesitorninrinne- niminen katu, puistoraitit, Vanhan Rantatien liittymäjärjestelyt, hulevesijärjestelmät sekä v
Julkaisupäivä
16.6.2022
Hankintayksikkö
Kajaanin kaupunki
Kuvaus
Purku-urakka käsittää Pöllyvaarantie 1 ja 3 sijaitsevien rakennuksien kokonaispurkutyöt maan alla sijaitsevine väestösuojatiloineen ja alueella kulkevine putkikanaaleineen. Kokonaispurkutyöhön kuuluu
Julkaisupäivä
16.6.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Tohmajärven kunnan Käenpesän päiväkodin piha-alueiden perusparannuksen hankinnan (sisältäen suunnittelun ja laitteiden uusimisen) tarjouspyynnön ja sen liitt
Julkaisupäivä
16.6.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti pilvipohjaisen (SaaS) CRM-, Markkinointiautomaatio- ja Julkaisuhallintajärjestelmän käyttöönottoprojektin, järjestelmän lisenssien sekä ylläpito- ja tukipalv
Julkaisupäivä
16.6.2022
Hankintayksikkö
Kirkkonummen kunta
Kuvaus
Urakkaan kuuluu Kirkkonummen Veikkolan alueen 13 katujen ( Vanhatie välillä Päivärinteentie- Lamminjärventie, Pengertie, Kaskiniityntie, Puutarhatie, Umpikuja, Mäkeläntie ja Lammaskallionkuja) rakenta
Julkaisupäivä
15.6.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti hankinnan koskien video- ja äänilaitekokonaisuutta stream-lähetyksiin media-alalle Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riverialle. Laitekokonaisuus tulee op
Julkaisupäivä
15.6.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Liperin kirkkolahti hankkeen polttoainejakelun rakentamisen hankinnan. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilauk
Julkaisupäivä
15.6.2022
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Kuvaus
Julkaisupäivä
15.6.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Joensuun kaupungille hankinnan koskien isoa ympäristökonetta tarjouspyynnössä mainittujen vaatimusten mukaisesti. Konetta tullaan käyttämään kunnallistekn
Julkaisupäivä
15.6.2022
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Kuvaus
Julkaisupäivä
15.6.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Joensuun kaupungin kaupunkirakennepalveluiden toimeksiannosta sillanrakennusurakan hankinnan tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Työt hankkeessa kä
Julkaisupäivä
15.6.2022
Hankintayksikkö
Rovaniemen kaupunki
Kuvaus
Rovaniemen kaupungin Tekniset palvelun Paikkatieto- ja tonttipalvelut on pyytänyt tarjouksia maaperätutkimustyöstä Rovaniemellä ajalle 2022-2025, joka käsittää paino- tai tärykairauksen Rovaniemen kes
Julkaisupäivä
15.6.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti tienhoitoon tulevan kuorma-auton hankinnan Joensuun kaupungille. Autoa tullaan käyttämään kunnallistekniikan kunnossapidossa kuten auraus-, hiekoitus- ja
Julkaisupäivä
15.6.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Joensuun kaupungille hankinnan koskien pientä ympäristökonetta tarjouspyynnössä mainittujen vaatimusten mukaisesti. Konetta tullaan käyttämään kunnallist
Julkaisupäivä
14.6.2022
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Kuvaus
Raahen kaupungin opetustoimi pyytää tarjouksia psykologipalveluista tarjouspyynnön mukaisesti ajalle 10.8.2022 - 31.12.2022 ja 9.1.2023 - 3.6.2023 Hankinta toteutetaan käänteisenä. Tarjouksia arvi
Julkaisupäivä
14.6.2022
Hankintayksikkö
Porvoon kaupunki
Kuvaus
Tarkemmat tiedot pyydetyistä kiviainelajikkeista ja arvioiduista määristä on ilmoitettu liitteessä 1 Hintalomake. Tarjoaja voi halutessaan lisätä muita tarjoamiaan kiviaineslajikkeita lomakkeelle.
Julkaisupäivä
14.6.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Kuvaus
2-8 kpl tehohoitorespiraattoreita hankitaan v. 2021-2023. 2 kpl on hankittu v.2021 (hankintapäätös annettu 5.7.2021) ja loput 6 kpl olivat ehdollisia, mikäli määrärahat hankintoihin myönnetään kyseis
Julkaisupäivä
14.6.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti puutavaran hankinnan sopimuskaudelle 01.06.2022 - 31.05.2024 + yhden (1) vuoden optiomahdollisuus. Sopimus jatkuu yhdellä (1) vuodella ajalle 01.06.2024-
Julkaisupäivä
10.6.2022
Hankintayksikkö
Tornion kaupunki
Kuvaus
Tornion kaupunki on pyytänyt tarjouksia Kauppakadun saneerauksen suunnittelusta välille Kirkkokatu - Torikatu.
Julkaisupäivä
10.6.2022
Hankintayksikkö
Lohjan kaupunki
Kuvaus
Julkaisupäivä
9.6.2022
Hankintayksikkö
Kajaanin kaupunki
Kuvaus
Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos pyysi tarjouksia huoltoauton hankinnasta opetuskäyttöön.
Julkaisupäivä
8.6.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti hankinnan Kontiolahti-lehden taitosta, painatuksesta ja jakelusta sopimuskaudelle 01.05.2022 - 30.04.2024 + yhden (1) vuoden optiomahdollisuus. Sopimus j
Julkaisupäivä
8.6.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Joensuun kaupungin hallinnoimien kiinteistöjen putkitöiden sekä LVI-laitteiden huolto- ja korjaustöiden hankinnan sopimuskaudelle 01.06.2022 - 31.05.2024 + k
Julkaisupäivä
8.6.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti osoitteeseen Rauhankatu 4 tulevan Joensuun hautausmaan toimisto- ja huoltorakennushankkeen maisemasuunnittelutehtävän hankinnan. Hankkeen suunnitteluun
Julkaisupäivä
8.6.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti hankinnan koskien Juuan kunnan koulukuljetusta Honkalampi-keskuksen kouluun (lisäkuljetus) sopimuskaudelle 11.08.2022 - 03.06.2023. Koulukuljetus suoritet
Julkaisupäivä
8.6.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Joensuun Kodit Oy:n Huvimäentie 19-21 käyttövesijohtojen uusimisesta sekä lämpöjohtoverkoston perussäätötyöstä. Hankinta käsittää Joensuun Kodit Oy:n omis
Julkaisupäivä
8.6.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Nurmes-talon Hannikaisen salin elokuvatoimintaan liittyvien laitteiden hankinnan tarjouspyynnön mukaisesti. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus
Julkaisupäivä
8.6.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Lieksan kaupungin hankinnan koskien: 1) Asemakatu välillä Karjalantie-Mönninkatu, Mönninkatu välillä Asemakatu-Koulukatu sis. linja-autopysäkit (2 kpl) muka
Julkaisupäivä
7.6.2022
Hankintayksikkö
Lohjan kaupunki
Kuvaus
Rakennuskohde sijaitsee Lohjan kaupungin Muijalan kaupunginosassa. Rakennuskohteena on Maantien 11193 Lieviö parantaminen Muijalannummentien rakentamisen yhteydessä sekä Muijalannummentien rakentamine
Julkaisupäivä
6.6.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Kuvaus
Virvoitusjuomat Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle.
Julkaisupäivä
6.6.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Unit of public procurement in Eastern Finland (Pohjois-Karjalan hankintatoimi, short PK-HAN) requests tenders for motion capture system for Karelia university of applied sciences (Karelia Ammattikork
Julkaisupäivä
3.6.2022
Hankintayksikkö
Tornion kaupunki
Kuvaus
Julkaisupäivä
3.6.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti pienhankkeiden RAK- suunnittelujen hankinnan Joensuun Yrityskiinteistöt Oy:lle sopimuskaudelle 1.6.2022 - 31.5.2024 + kahden (2) vuoden optiomahdollisuus.
Julkaisupäivä
3.6.2022
Hankintayksikkö
Mikkelin kaupunki
Kuvaus
Julkaisupäivä
3.6.2022
Hankintayksikkö
Porvoon kaupunki
Kuvaus
Kts. tarkemmin hankintailmoituksen liiteaineisto.
Julkaisupäivä
3.6.2022
Hankintayksikkö
Mikkelin kaupunki
Kuvaus
Pursialan liikenne- ja meluselvitys.
Julkaisupäivä
2.6.2022
Hankintayksikkö
Turun kaupunki
Kuvaus
Turun kaupungin hankintapalavelut pyytää tarjousta toimittajilta, jotka tarjoavat sähköistä pienhankintajärjestelmän palvelua ajalle 1.7.2022 (tavoite)-31.8.2026. Määräaikaisen sopimuksen jälkeen s
Julkaisupäivä
2.6.2022
Hankintayksikkö
Lohjan kaupunki
Kuvaus
Julkaisupäivä
2.6.2022
Hankintayksikkö
Kotkan kaupunki
Kuvaus
Urakka käsittää pääpiirteissään seuraavat työt: 1. Nykyisen katuvalaistusverkon purkamisen. a. Katuvalaistusverkko on sekä kaupungin, että Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n omistamissa pylväiss
Julkaisupäivä
1.6.2022
Hankintayksikkö
Kajaanin kaupunki
Kuvaus
Kajaanin kaupunki pyysi tarjouksia Kajaanin kaupunginteatteri -alueteatteri Sissilinnan ja kaupunginteatterin kalusteista. Hankinta toteutettiin käänteisenä kilpailutuksena (ns. "ranskalainen urakka")
Julkaisupäivä
1.6.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Kanervalan koulun purku-urakan hankinnan. Purkukohde käsittää Kanervalan koulurakennuksen purkamisen suunnitelma-asiakirjoissa esitetyssä laajuudessaan. P
Julkaisupäivä
31.5.2022
Hankintayksikkö
Tornion kaupunki
Kuvaus
Tornion kaupunki on pyytänyt tarjouksia Tietoliikennelaitteet 2021-2025 - DPS, sisäinen kilpailutus - Tietoliikennereitittimien uusinnasta.
Julkaisupäivä
31.5.2022
Hankintayksikkö
Lohjan kaupunki
Kuvaus
Hankinta sisältää: Vesikatteen uusimisen alusrakenteineen, pinta-ala n. 1060 m2 korjaustyöselostuksen ja muiden rakennesuunnitelmien mukaisesti sisältäen muun muassa: Vanha profiilipeltikate alusk
Julkaisupäivä
31.5.2022
Hankintayksikkö
Kajaanin kaupunki
Kuvaus
Tarjouspyynnön kohde Kajaanin kaupungin ympäristötekninen toimiala / kunnallistekniikka ja liikunta -tulosalue pyytää Teiltä tarjousta seuraavasta kunnallistekniikan rakentamiskohteesta: Maanraken
Julkaisupäivä
31.5.2022
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Kuvaus
Julkaisupäivä
30.5.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Orkla Oy:n ja Berner Oy:n Heinäveden tehtaiden toimitilojen vesikattosaneerauksien hankinnan. Urakkamuotona on kokonaishintaurakka. Työt toteutetaan ke
Julkaisupäivä
30.5.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Kontiolahden alueen ruokakuljetuksien hankinnan sopimuskaudelle 21.06.2022 - 31.05.2023 + mahdollisuus jatkaa toistaiseksi voimassa olevana. Sopimus jatku
Julkaisupäivä
30.5.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti markkinoinnin ja viestinnän palveluiden hankinnan mukana oleville yhteistyötahoille sopimuskaudelle 1.11.2022 - 31.10.2024 + yhden (1) + yhden (1) vuoden opt
Julkaisupäivä
27.5.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti siivouskoneiden hankinnan Polkka - Pohjois-Karjalan tukipalvelut oy:lle sopimuskaudelle 1.6.2022 - 31.5.2024 + yhden (1) vuoden optiomahdollisuus. Sopimus
Julkaisupäivä
27.5.2022
Hankintayksikkö
Rovaniemen kaupunki
Kuvaus
Rovaniemen kaupunki pyytää tarjoustanne Rovaniemen kaupungin alueella toteutettavasta jatkuvatoimisesta ilmanlaadun pitoisuusmittauksesta yhden vuoden aikana yhdellä mittausasemalla, tulosten internet
Julkaisupäivä
25.5.2022
Hankintayksikkö
Rovaniemen kaupunki
Kuvaus
Hankinnan kohteena on Rovaniemen kaupungin tilapalvelukeskuksen tilapalveluiden toimialaan kuuluvat ilmanvaihdon vuosikorjaus-, kunnostus- ja muutostyöt tarvikkeineen. Kilpailutuksen tuloksena peruste
Julkaisupäivä
25.5.2022
Hankintayksikkö
Rovaniemen kaupunki
Kuvaus
Hankinnan kohteena on Rovaniemen kaupungin tilapalvelukeskuksen tilapalveluiden, Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ja Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy:n toimialaan kuuluvat aikaveloituksella tehtävät h
Julkaisupäivä
25.5.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Joensuun kaupungin kuntakokeilun henkilöstön työnohjauksen etätoteutuksen hankinnan sopimuskaudelle 1.9.2022 - 31.12.2023 + mahdollisuus jatkaa toistaiseksi
Julkaisupäivä
25.5.2022
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Kuvaus
Raahen kaupungin tekninen keskus pyytää tarjouksia uudesta umpipakettiautosta nelivedolla. Tarjoajan tulee liittää tarjouksen liitteeksi esitteet tarjottavasta pakettiautosta. Esitteistä tulee selv
Julkaisupäivä
25.5.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti yhden (1) vesakkoleikkurin hankinnan Lieksan kaupungille. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan
Julkaisupäivä
25.5.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Nurmeksen kaupungin työkonepalveluiden hankinnan ajalle 1.6.2022 - 31.5.2025 + yhden (1) vuoden optiomahdollisuus. Sopimus jatkuu yhdellä (1) vuodella aja
Julkaisupäivä
25.5.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti siirtopäiväkotitilojen vuokrauksen Ylämyllyn Lautasuon päiväkodin yhteyteen. Vuokratilat oltava käyttöönotettavissa 30.09.2022 alkaen. Toimitettavien til
Julkaisupäivä
24.5.2022
Hankintayksikkö
Kajaanin kaupunki
Kuvaus
Kajaanin Vesi -liikelaitos uusii Otanmäen alkalointilaitoksen sähkökeskuksen ja kaukovalvonnan logiikan sekä aurinkosähköjärjestelmän hankintoineen ja asennuksineen. Työsuoritukseen kuuluu vanhojen au
Julkaisupäivä
24.5.2022
Hankintayksikkö
Porvoon kaupunki
Kuvaus
Kts. tarkemmin hankintailmoituksen liiteaineisto.
Julkaisupäivä
24.5.2022
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Kuvaus
Siikajoen kunta pyytää tarjouksia päällysteurakasta vuosille 2022 - 2024 yksikköhintaisena kokonaisurakkana. Hankinnan tarkka sisältö, arvioidut määrät ja muut keskeiset sopimusehdot on esitetty tarjo
Julkaisupäivä
24.5.2022
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Kuvaus
Siikajoen kunta pyytää tarjousta Ruukin kunnanviraston purkutyöstä kokonaisurakkana osoitteessa Siikasavontie 1 A, 92400 Ruukki. Rakennus sijaitsee Siikajoen kunnassa Ruukin kylällä. Kohde on toimi
Julkaisupäivä
23.5.2022
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Kuvaus
Tarjouspyynnöllä pyydettiin tarjouksia kuomullisesta peräkärräystä.
Julkaisupäivä
23.5.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Joensuun kaupungin vesihuollon laitossuunnittelupalveluiden hankinnan sopimuskaudelle 01.06.2022 - 31.05.2024 + yhden (1) + yhden (1) vuoden optiomahdollisuu
Julkaisupäivä
23.5.2022
Hankintayksikkö
Kajaanin kaupunki
Kuvaus
Julkaisupäivä
20.5.2022
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Kuvaus
Raahe-opiston opinto-ohjelman hankinta 2022 - 2023
Julkaisupäivä
20.5.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Joensuun Kodit Oy:n sekä Opiskelija-asunnot Oy Joensuun Elli:n kattotarkastus- ja korjaustöiden hankinnan sopimuskaudelle 01.06.2022- 31.05.2026. Hankinta
Julkaisupäivä
20.5.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Joensuun Kodit Oy:n ja Opiskelija-asunnot Oy Joensuun Elli:n kosteuskartoitus- ja kuivauspalveluiden hankinnan sopimuskaudelle 01.06.2022-31.05.2026. Hank
Julkaisupäivä
19.5.2022
Hankintayksikkö
Vantaan kaupunki / Kaupunkiympäristön toimiala
Kuvaus
Julkaisupäivä
19.5.2022
Hankintayksikkö
Loviisan kaupunki
Kuvaus
Julkaisupäivä
19.5.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Sortavalatalon koulurakennuksen ja liikuntahallin purku-urakan hankinnan. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään til
Julkaisupäivä
19.5.2022
Hankintayksikkö
Kotkan kaupunki
Kuvaus
Urakka käsittää pääpiirteissään seuraavat työt: 1. Urakkasuorituksen vaatimat mittaustyöt - tilaaja antaa valitulle urakoitsijalle alueelta tarpeellisen määrän kiintopistetietoja pisteko
Julkaisupäivä
19.5.2022
Hankintayksikkö
Loviisan kaupunki
Kuvaus
Julkaisupäivä
19.5.2022
Hankintayksikkö
Loviisan kaupunki
Kuvaus
Julkaisupäivä
18.5.2022
Hankintayksikkö
Helsingin kaupunki
Kuvaus
Hankintayksikkö päätti keskeyttää hankinnan koska tarjouspyyntöön ei saapunut yhtään tarjousta. Hankinnan kohteena oleva palvelukokonaisuus sisältää mm. seuraavia keskeisiä toimintoja, jotka mahdol
Julkaisupäivä
18.5.2022
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Kuvaus
Raahen kaupungin hankintapalvelut pyysi tarjouksia Raahen kaupungille ja Koulutuskeskus Brahelle kengistä ajalle 1.6.2022 - 31.12.2023 + varaus option käyttöön (kolme (3) vuotta). Tilaaja pidättää
Julkaisupäivä
18.5.2022
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Kuvaus
Raahen seudun kehitys pyysi tarjouksia linja-autokuljetuksesta Raahe-Kuopio-Raahe 24.5.-25.5.2022. Tarjouspyyntö julkaistiin pienhankintapalvelussa ja siitä tiedotettiin erikseen viestillä. Määräa
Julkaisupäivä
18.5.2022
Hankintayksikkö
Rovaniemen kaupunki
Kuvaus
Julkaisupäivä
18.5.2022
Hankintayksikkö
Lohjan kaupunki
Kuvaus
Julkaisupäivä
17.5.2022
Hankintayksikkö
Rovaniemen kaupunki
Kuvaus
Rovaniemen kaupungin kaavoitus on pyytänyt tarjouksia. HANKINNAN SOPIMUSKAUSI Kyseessä on kertahankinta. ILMOITUS- JA HANKINTAMENETTELY Hankintaan sovelletaan Rovaniemen kaupunkikonserni