Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
361987
Hankinnan nimi
Hiekoitussepelin hankinta Lieksan kaupungin kuntatekniikkaliikelaitokselle
Päätöspäivämäärä
15.10.2021
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Pielisen Betoni Oy KULJETUS JA KUORMAUS JUDIN OY Savon Kuljetus Oy

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti hiekoitussepelin hankinnan Lieksan kaupungin kuntatekniikkaliikelaitokselle sopimuskaudelle 01.12.2021 - 30.11.2023 + yhden (1) vuoden optiomahdollisuus. Sopimus jatkuu yhdellä (1) vuodella ajalle 01.12.2023 - 30.11.2024, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Hankintamalli on kolmen (3) toimittajan puitejärjestely, jossa valittujen toimittajien kanssa tullaan tekemään tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaiset erilliset puitesopimukset. Tilaaja tekee tilauksen suoraan valitulta toimittajalta seuraavan toimintamallin mukaisesti: Tilaaja tulee valitsemaan sopimustoimittajista toimittajan, jonka tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaisessa hinnastossa ko. tuote on hinnaltaan halvin. Jos varsinainen (kilpailun voittanut) toimittaja ei pysty tai kieltäytyy toimittamasta tilaajan tarvitsemaa tuotetta, tuote tilataan seuraavalta. Jos varsinainen kiviainestoimittaja kieltäytyy kolme (3) kertaa toimittamasta tarvittua tuotetta, toimittajan puitesopimus puretaan välittömästi.