Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
360500
Hankinnan nimi
Tornion kaupungin luontoselvitys Kukkolankosken kaavahankealueelle
Päätöspäivämäärä
21.10.2021
Hankintayksikkö
Tornion kaupunki
Valitut toimittajat

AFRY Finland Oy

Hankinnan tyyppi
Pienhankinta
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Tornion kaupunki on pyytänyt tarjouksia luontoselvityksen laatimisesta kaavahankealueelle Kukkolankoski. Luontoselvityksen tuloksia käytetään asemakaavan laadintaan.