Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
372348
Hankinnan nimi
Lukituksen huolto- ja uusimistyöt, Joensuun Kodit Oy
Päätöspäivämäärä
7.1.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Eltamix oy Turvatalo Teokem Oy

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Joensuun Kodit Oy:n hallinnoimien kiinteistöjen lukituksen huolto- ja uusimistöiden hankinnan sopimuskaudelle 01.02.2022 - 31.01.2025 + yhden (1) vuoden optiomahdollisuus. Sopimus jatkuu yhdellä (1) vuodella ajalle 01.02.2025-31.01.2026, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Hankintamalli on kahden (2) toimittajan puitejärjestely, jossa valittujen toimittajien kanssa tullaan tekemään tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaiset erilliset sopimukset. Tilaaja tekee tilauksen suoraan valituilta toimittajilta seuraavan toimintamallin mukaisesti: Tilaaja tulee valitsemaan sopimustoimittajista toimittajan, jonka tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaisessa hinnastossa ko. tuote ja/tai palvelu on hinnaltaan halvin.