Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
375983
Hankinnan nimi
Multimäen alueen kunnallistekniikan rakentaminen 2022 / kaivut ja kuljetukset
Päätöspäivämäärä
24.1.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Savon Kuljetus Oy

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Rakennusurakka
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Multimäen alueen kaivu- ja kuljetustöiden hankinnan tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Urakka aloitetaan tilaajan toimesta viimeistään 1.2.2022. Tilaaja tekee valmistelevina töinä etukäteen kulkuväyliksi huoltoteitä sekä mahdollisia jk+pp rakentamisia ym. Valittu urakoitsija jatkaa urakkaa heti sopimuksen tultua voimaan ja toteuttaa sen yhtäjaksoisesti kokonaisuudessaan loppuun, jos ei yhteisesti muuta sovita. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.