Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
368468
Hankinnan nimi
Betoniputket ja -kaivot
Päätöspäivämäärä
25.1.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Ohenmäen Sora Oy - Pos 1. Betoniputket (alv 0%) - Pos 2. Betonikaivot (alv 0%)

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti betoniputkien ja -kaivojen hankinnan sopimuskaudelle 01.02.2022- 31.01.2024 + yhden (1) + yhden (1) vuoden optiomahdollisuus. Sopimus jatkuu yhdellä (1) + yhdellä (1) vuodella ajalle 01.02.2024 - 31.01.2025 ja 01.02.2025 - 31.01.2026, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden tai ensimmäisen optiokauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimus-/optiokauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan puitejärjestely per osa-alue, jossa tilaajat tulevat tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.