Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
386357
Hankinnan nimi
Kodinkoneet, Joensuun Kodit Oy ja Opiskelija-asunnot Oy Joensuun Elli
Päätöspäivämäärä
8.4.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Konemertsi Oy

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Joensuun Kodit Oy:n sekä Opiskelija-asunnot Oy Joensuun Elli:n kodinkoneiden hankinnan sopimuskaudelle 18.04.2022 - 31.01.2025 + yhden (1) vuoden optiomahdollisuus. Sopimus jatkuu yhdellä (1) vuodella ajalle 01.02.2025-31.01.2026, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan puitejärjestely, jossa valitun toimittajan kanssa tullaan tekemään tarjouspyynnön ja tarjouksen mukainen sopimus. Sopimuskaudella tilaaja tekee tilauksen suoraan valituilta toimittajalta.